Yksi ainoa ILOSANOMA Jeesuksessa Kristuksessa.

“Totisesti minä sanon teille: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa”. ( On kyse anteeksiannosta ja hengellisestä toimivallasta ja suhtautumisesta synnin tekijään).
“Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii, mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaassa”. (sopimusrukous).
“Sillä, missä kaksi tai kolme on kokoontunut, minun nimessäni, siinä minä olen heidän keskellänsä”. (Jeesuksen nimessä).
Matt. 18:18-20.
Jumala on Pyhä Jumala. Jeesus lähetti 12 opetuslastaan ja kski heitä sanoen: “Menkä Israelin kadonneitten lammasten tykö”.
“Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitaalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa”. (Matt. 10:7,8).
Jeesus vastasi oppineelle Nikodeemukselle, joka yöllä tuli salaa Jeesuksen tykö: “Totisesti totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”.
“Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä”. Joh. 6:63
Kun Jeesus oli puhunut elämän leivästä, sattui se toisiin loukkaavana. Jopa opetuslapset totesivat: “Tämä on kovaa puhetta, kuka voi sitä kuulla”. Monet opetuslapset vetäytyivät pois. Koska se vei oman ansion mahdollisuuden pois.
“Henki on se, joka eläväksi tekee.
Niin Jeesus sanoi niille 12:sta: “Tahdotteko tekin mennä pois?”. Pietari vastasi: “Herra, kenen tykö me menisimme, sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä”.
Ja kun Jeesus kulki sieltä, seurasi häntä kaksi sokeaa huutaen ja sanoen: “Daavidin poika, armahda meitä.” Ja hänen mentyänsä huoneeseen sokeat tulivat hänen tykönsä: ja Jeesus sanoi heille: “Uskotteko, että minä voin sen tehdä?” He sanoivat hänelle: “Uskomme Herra.” Silloin hän kosketti heidän silmiänsä ja sanoi: “Tapahtukoon teille uskonne mukaan.”
Usko, mitä se on? Se on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.” Hep. 11:1.
Huom! Tätä ennen Jeesus oli parantanut verenjuoksua sairastavan naisen. Naisen, joka itse tykönään totesi: “Jos vain saan koskettaa hänen viittansa lievettä, niin minä tulen terveeksi”.
Jolle Jeesus sanoi: “Tyttäreni, ole turvallisella mielellä, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi.”
Mitä tapahtui Bartimeukselle?
Hän oli sokea ja kun hän kuuli Jeesuksen olevan lähistöllä, hän alkoi huutamaan: “Jeesus Daavidin poika, armahda minua”. Toiset käskivät sokean olemaan hiljaa. Hän huusi vielä kovempaa: “Daavidin poika, armahda minua.”
Jeesus kuuli huudon ja sanoi: “Kutsukaa hänet tänne”. Kun sokea oli tuotu Jeesuksen lähelle, kysyi Jeesus: “Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin?” Sokea vastasi: “Opettaja, että saisin näköni jälleen”. Jeesus sanoi: “Mene, sinun uskosi on sinut pelastanut.” Ja kohta hän sai näkönsä.
Hän on sama tänäänkin.

Vastaa