Valtuutus ja Hänen kirkkautensa.

Ilosanomanilta 3.5.2018
Jumalan kirkkaus
Jesaja 6:1-6 Sellaisen kokemuksen seuraus on sisäinen muutos.
Se kantaa pysyvää hedelmää, sen kokeneen elämässä ja se taas johdattaa Jeesuksen Kristuksen luokse.
2. Moos. 3:1-4,10
Ja Mooses kaitsi appensa Jetron, Midianin papin, lampaita. Ja kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolen, tuli hän Jumalan vuoren, Hoorebin, juurelle.
2 Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta; ja hän näki, että pensas paloi ilmitulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut.
3 Niin Mooses sanoi: “Minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi”.
4 Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän, Jumala, hänelle pensaasta ja sanoi: “Mooses, Mooses!” Hän vastasi: “Tässä olen”.
Hän sanoi: “Älä tule tänne! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa.”
6 Ja hän sanoi vielä: “Minä olen sinun isäsi Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala”. Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa.
7 Ja Herra sanoi: “Minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajainsa tähden; niin, minä tiedän heidän tuskansa.
10 Niin mene nyt, minä lähetän sinut faraon tykö, ja vie minun kansani, israelilaiset, pois Egyptistä.”
Jumalan läsnäolo on pyhyyden kohtaaminen
– JKR on kuva siitä, mitä Jumala on. Sen kirkkauden tarkoitus on, että muuttuisimme Hänen kaltaisekseen.
– Paavali ymmärsi kirkkauden näkemisen tarkoituksen 2. Kor. 3:18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.
– Mitä näkivät Pietari, Jaakob ja Johannes? Mark. 9:2,3
Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät erilleen muista korkealle vuorelle, yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään;
3 ja hänen vaatteensa tulivat hohtaviksi, niin ylen valkoisiksi, ettei kukaan vaatteenvalkaisija maan päällä taida semmoiseksi valkaista.
Shekina
Juutalainen Kabbalismi opettaa, että jokaisen ihmisen tulisi rukoilla kuun valon tulevan samanlaiseksi valoksi, kuin on auringon valo.
Kabbalismin mukaan Shekina kutsutaan kuuksi, koska sillä ei ole omaa valoa, sillä se heijastaa auringon valoa.
Tradition mukaan shekina on vertauskuvallisesti kuin peili, jolla ei ole omaa valonlähdettä, sillä sen valo tulee Jumalalta.
Aurinko ja kuu eivät ole Jumalallisia, vaan ne ovat luotuja taivaan kappaleita.

Mooses kohtasi Herran ilmestysmajassa.
2. Moos. 33:9 Ja aina kun Mooses meni majaan, laskeutui pilvenpatsas ja seisahtui majan ovelle; ja Herra puhutteli Moosesta.
33:15 Hän vastasi hänelle: “Elleivät sinun kasvosi käy meidän kanssamme, niin älä johdata meitä täältä pois.
33:17,18
Herra vastasi Moosekselle: “Mitä sinä nyt pyydät, sen minä myös teen; sillä sinä olet saanut armon minun silmieni edessä, ja minä tunnen sinut nimeltäsi”.
18 Silloin hän sanoi: “Anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi”.
33:20-23
Ja hän sanoi vielä: “Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon”.
21 Sitten Herra sanoi: “Katso, tässä on paikka minun läheisyydessäni; astu tuohon kalliolle.
22 Ja kun minun kirkkauteni kulkee ohitse, asetan minä sinut kallion rotkoon ja peitän sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi.
23 Kun minä sitten siirrän pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni; mutta minun kasvojani ei voi kenkään katsoa.”
Ei voinut nähdä kasvoja

Näillä VT:n kirjoituksilla on tarkoitus kannustaa meitä etsimään Jumalan läsnäoloa.

Olette Jumalan temppeli 1. Kor. 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

Matt.17:2-6 Tässä on minun kirkkauteni henkilönä Kristuksessa.
Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niinkuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niinkuin valo.
3 Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa.
4 Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle: “Herra, meidän on tässä hyvä olla; jos tahdot, niin minä teen tähän kolme majaa, sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Eliaalle yhden”.
5 Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi; ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi: “Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä”.
6 Kun opetuslapset sen kuulivat, lankesivat he kasvoilleen ja peljästyivät kovin.
Kirkkaus Hänen pyhissään
Efesol. 1:18 ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään
Kol. 2:9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,
2. Kor. 3:18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

Meille on annettu nimi, joka on kaikkia muita nimiä korkeampi.
Hänen nimensä myös on pyhä.
Joka mainitset Hänen nimeänsä, sinun tulee myös olla ihminen, joka tuntee Hänet.
Sillä minä olen Herra sinun Jumalasi, Älä pidä muita Jumalia.

Samoja tekoja.
On menetetty se uskon kautta omistettava valta.
Se asema, joka on Kristuksessa
On aika nousta.
Vallan kolme estettä.
TIETÄMÄTTÖMYYS- EPÄUSKO – SYNTI
Samoja tekoja Joh. 14:12 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,
13. ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.
Tuonelan portit eivät voita Matt. 16:18
Matt. 16:18 Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita
Valta luonnon voimien yli Matt. 14:24-
Mutta venhe oli jo monen vakomitan päässä maasta, aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen.
25 Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä. 26 Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat: “Se on aave”, ja huusivat pelosta.

Valta sairauden yli Ap. 10:38
te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.

Ajoi henget ulos Sanalla Matt. 8:16
Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi;

Valta riivaajien yli. Luuk. 4:33-36
33 Ja synagoogassa oli mies, jossa oli saastaisen riivaajan henki. Tämä huusi suurella äänellä:
34 “Voi, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä.”
35 Niin Jeesus nuhteli häntä sanoen: “Vaikene ja lähde hänestä”. Ja riivaaja viskasi hänet maahan heidän keskelleen ja lähti hänestä, häntä ollenkaan vahingoittamatta.
36 Ja heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he puhuivat keskenään sanoen: “Mitä tämä puhe on, sillä hän käskee vallalla ja voimalla saastaisia henkiä, ja ne lähtevät ulos?”

Hallitse tai alistu
Joh. 8:36 Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

Psalm. 23:4 Jumalan tunteminen karkottaa pelon.

Vastaa