Henki, sielu, ruumis,, (fyysinen olemus).

Evankeliumintalon Raamattukurssi ”Sukella Raamattuun” 17.1.2018.
HENKI SIELU RUUMIS,(Eli fyysinen olemus).
Ihminen on eräällä tavalla kolmiosainen. Henki, sielu ja ruumis.
1. Fyysinen olemuksemme on se osa, jossa liikumme ja olemme. Se on hyvin tärkeä elämässämme ja siitä tulee myös huolehtia. Se on se osa, joka meistä ”aineellisesti” näkyy, kun olemme täällä. Se on myös yhteydessä sisimpiin osiin, sieluun ja henkeemme. Ihminen otettiin maan tomusta ja siihen se myös palautuu. Se on se osa, joka itsessään ei ole mitään. Kuitenkin se on tämä, johon Jumala puhalsi elämän hengen. Tämä fyysinen olemus ei peri taivasten valtakuntaa, vaan on tästä ajasta ja jää tänne.
2. Sielu on alue ihmisessä, joka eräällä tavalla suodattaa ihmisen kokemuksia ja samalla myös taltioi niitä. Sieluun taltioituu niin hyviä kuin huonojakin ihmisen kokemisia asioita. Nämä sielussa olevat muistiot voivat ohjata ihmistä hyvinkin ailahtelevasti. Mikäli sielun maailma on voimakkain tunnepankki ihmisessä.
3. Henki on se kaikkein syvimmällä ihmisessä oleva taho. Se on juuri se, joka tekee päätökset ja valinnat. Se on alue, jota Jumala haluaa saada hallita. Siitä käydään taistelua ihmisen elämässä, kuka sitä saa hallita. Se on myös se osa, joka on iankaikkinen. Se ei ole sidottu ihmisen fyysiseen olemukseen muuten, kuin tuntojen ja kokemusten kautta.

Paavali puhuu siellä Efesolaiskirjeessä taisteluvarusteiden joukossa kypärästä. Se on se osa ihmisessä, jota voidaan sanoa mielen maailma.
Mieli on se jonne vaikuttaa ihmisen ”lihallisuus” liha, maailman mielisyys, (kaikkihan näin tekee)
Sielunvihollisen valhe, yhteiskunnan painostus, muoti yms.
Menneisyys, ihmisen oma henki, (suuri ego)
Aistiportit, koko aistimaailma
Jumalan ääni, puhutteleminen.
Näistä asioista, mitä ihminen päästää sisälleen, muodostuu pitkälti hänen käyttäytymisensä.
-Sananl 27:19, 28:26
1. Joh. 2:15-17 ”Älkää rakastako maailmaa…”
2.
-Maailman henki on sitä, josta puhuu 1.Joh.4:3,4 Sananl. 23:17-19
– Lihan mieli Roomal. 7:22,23, Jaakob 1:13,14,15 Room. 8:7,8
– saatana 2. Kor. 11:3 käärmeen muodossa.
Olemme siis HENKI SIELU RUUMIS.

Tästä meidän hengestämme käydään kovaa taistelua. Kuka siellä hallitsee. Siksi on hyvin tärkeää se, mitä päästämme sisään mieleemme.
Efesol. 6:17 Kypärä on se osa taisteluvarustusta, joka suojelee päätä. Varmuus Kristuksen täytetystä työstä suojaa päätä, mieltä.
Mielen kautta voi sielun maailmaan jäädä juuri epäonnistumisia, pettymyksiä, hylätyksi tulemisia, viha, väärinymmärrykset yms. Ovat jättäneet syvät jäljet ihmisen sieluun.

4. Ihminen on luonnostaan pahassa kiinni. Sillä on olemisensa meidän fyysisessä ja sielullisessa olemuksessa. (luonnostaan) Se tahtoo tukahduttaa ihmisen hengen, niin että se olisi voimaton, alistettu, luovuttaja, vetäytyjä, kärttyisä, riitaisa, eripurainen, tyytymätön, laiska, epäuskon vallassa oleva. Yksinkertaisesti niin että ihminen jaksaisi huonosti. Pelkoa, mielen sairastumista, itseinhoava, jopa itsetuhoisa, toivoton ym. Paha laittaa vielä ihmisen jopa kaikesta syyttämään Jumalaa.
5. Tämä kaikki on kiinni siitä, kuka on ihmisen elämän herra. Kenen viestejä hän päästää mielen kautta henkeensä.
6. Hyvä ihminen. Joku voi ajatella, että on niin hyvä ihminen. Kaikessa menestynyt, elämä hyvää, perhe ok, on tasapaino ja kaikki muuten ok. Ei vaan uskalla puhua iankaikkisuusasioista. ”Ne ovat omia henk, koht. asioita”
Kuitenkin: ”Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun…” Roomal. 10:9,10
”Samoin uskokin, jos sillä…” Jaakob. 2:17,18
”Sillä missä sinun aarteesi…” Matt. 6:21
Tällaista hyvääkin ihmistä Jumala vetää luoksensa. Roomal. 2:4 Joh. 3:16
Ihmiselle on annettu elämän mittainen aika, jolloin tehdä valinta iankaikkisuuteen.

7. JUMALA PUHUU JA KUTSUU
Hän puhuu tavalla ja puhuu toisella. Vastoinkäymisten, sairauden, hyvyyden kautta. Loukkaantumiset traumat, kaunat ovat taltioituneet sielun maailmaan.
Herätyksen ääni puhuu ymmärrettävällä tavalla ihmisen sisimpään, eli henkeen. (jota myös saatana haluaa hallita).
Sielu voi syyttää jopa Jumalaa. Sielu on vangittu, (kaikki muistot kalvavat). Sielun huonovointisuus voi johtaa joskus sairauteen.
8. ANTEEKSIANTAMUS = ASENTEENA TAHDON PÄÄTÖS, Jumalalta, Jeesukselta Kristukselta saatu anteeksiantamus vaikuttaa Hengestä käsin.
9. Se tuo vapauden sisimmästä käsin. Matt. 6:14,15 ”Jos te annatte…”
Tämä tietoinen päätös saa aikaan uudestisyntymisen.
Uusi henki alkaa vaikuttamaan sisältä Hengestä käsin ulospäin.
-sielunmaailmaan, tunne maailmaan,tahto maailmaan, fyysiseen olemukseen.
Tapahtuu mielen uudistuminen.

10. Tästä seurauksena on, että kiitosmieli valtaa ihmisen.
Jumala odottaa juuri tätä mieltä. Hän halajaa kansansa kiitosta. Se on lahjaa jonka ihminen antaa Jumalalle, joka on aito ja puhdas. Tässä pätee Sanan kohta, joka on tärkeä, ettei kiitoksemme jää vain ”alas”. Matt. 5:23,24 ”Sentähden..”

11. Mielen uudistuksen tapahtuessa:
Uusi elämä Kristuksessa muuttaa koko ihmisen sisällä olevan tilan. Pimeyden huonoine muistoineen sielun maailmassa ”sulavat” anteeksiantamuksen tuoman valon tieltä. Siksi muutoksen on tapahduttava koko sydämestä, ettei pimeydelle jää ”sillanpääasemaa”, josta käsin se tekisi hyökkäyksiä.

12. Henki toteaa ihmisessä: ”olen kätketty Hänessä ja Hänen anteeksiantamuksessaan.
Lunastukseni tapahtui Golgatan ristillä.
Ristillä anteeksiantamuksen todellisuus elämässä julistaa vanhurskautetuksi eli julistettu syyttömäksi.
Syyttäjän syytökset menevät ristille ja sen takana ihminen on turvassa.
Hän tietää raadollisuutensa, olevansa ihminen, mutta pelastettu, valmis antamaan anteeksi heti.
13. Ihminen on armahdettu.
Saanut anteeksi, pyytää anteeksi.
Tällainen ihminen voi antaa sielullensa hengestä käsin kehotuksen, niin kuin teki Daavid. Psalmi 103:1-5
Tai jos fyysisesti satutettu, antaa anteeksi
Hän elää siinä, vaikka loukataan, parjataan, valehdellaan.
Toisen puolesta ei voi pyytää anteeksi.
Armo armahtaa. On lahjaksi saanut, on valmis lahjaksi antamaan. Hän on koko ihmisen parantaja.
Roomal. 8:16 ”Henki itse todistaa…”
Todellinen aito Jumalan synnyttämä ja vaikuttama rakkaus vapauttaa, parantaa ja sen vastaanottaminen vie iankaikkiseen elämään.

Vastaa