Pyhän Hengen kaste.

”Sukella Raamattuun”. Evankeliumintalo

Mikä on Pyhän Hengen kaste?
Joh. 14:16,17
Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,
17 totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.
Apt. 1:1-5
Edellisessä kertomuksessani kirjoitin, oi Teofilus, kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa,
2 hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sittenkun hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut,
3 ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta.
4 Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet.
5 Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen.”
1: voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”.8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”.
Jos ja kun olet kokenut uudestisyntymisen, niin silloin Pyhä Henki tuli sinuun. Pyhä Henki on totuuden henki, jota maailma ei tunne. Jeesus sanoi: ”Te tunnette Hänet”
Hän muutti hetkessä asumaan sinuun.
1. Olette pyhitetyt.
Puhtaus ei tullut maailmasta, vaan Pyhä Henki pyhitti. Ei ole kyse, että tulette pyhittymään, vaan te olette pyhät. Pyhä Henki on persoona, joka pyhittää.
2. Vanhurskautetut
Jeesuksen Kristuksen nimessä. Minun Jumalani lähettämässä Pyhässä Hengessä julistettu syyttömiksi kaikesta syyllisyydestä.
Tunnusta itsesi sellaiseksi kuin Jumala sinut näkee.
Itsepyhitys siinä ei ole iloa.
Julistaa itse itsensä syyttömäksi, siinä ei ole iloa.
Jumala haluaa, että meillä on ilo. Siinä asemassa, jossa olemme Hänen edessään vapaina.
Tiitus 3:5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,
Anna tulen palaa. Jumalan Sana pilkkaa uskonnollisuuden henkeä. Uusi elämä tulee sisään. Pyhä Henki toi työnsä sisälle ihmiseen. (alkaa palvella)
Joh. 15:1-5
“Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
2 Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3 Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.
4 Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.

Joh. 7:37-39
Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: “Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.
38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat.”
39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.
Elämän veden virrat juokevat sisällä. Silloin on ”kohokohtia” pitkin päivää. On virtaa antaa elämää toisille, toisia, toisia. ihmisiä varten minussa.
Tulee vaikutusalaa ihmisten keskuudessa.
Pyhä Henki tulee yllemme, tullakseen kauttamme maailmaan.
Vastaanotamme Jumalan voiman, Kun Pyhä Henki tulee yllemme. Avoimuus vie pois uskonnollisuudesta. Vastaanotamme Jumalan voiman. Meistä tulee astioita, jotka toimivat astioina.
Astia ei ole Pyhä Henki.
Apost. 8:14-18
Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen.
15 Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen;
16 sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen.
17 Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.
18 Mutta kun Simon näki, että Henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa

Tämä ei ole rahalla hankittavissa.
Apt. 9:17 Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi: “Veljeni Saul, Herra lähetti minut-Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit-että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä”.
Pyhän Hengen todistus on aina suurempi.
Anna Pyhän Hengen puhua. Se menee joskus yli ymmärryksen ja tiedon.
Hän profetoi Saulille. Saul sai näkönsä.
Ei joskus tulevaisuudessa vaan tässä ja nyt.
Apost. 10:44-46
Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat.
45 Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,
46 sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa.
Missä me liikumme, tuomme mukanamme oman “tuoksumme”, eli sen mitä olemme. Eräs tällainen kuvaus on mitä ilmeisin vertaus. Joh. 12:1-3 Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa Lasarus asui, hän, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista.
2 Siellä valmistettiin hänelle ateria, ja Martta palveli, mutta Lasarus oli yksi niistä, jotka olivat aterialla hänen kanssaan.
3 Niin Maria otti naulan oikeata, kallisarvoista nardusvoidetta ja voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan; ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua.
Jeesus oli tuttujen luona. Keitä siellä oli? Opetuslapsia, Lasadus, Martta ja Maria.
Martta palveli ja Lasadus oli aterialla mukana.
Voide oli kallista. Jolla hän voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan. Hän rikkoi sen pullon, joka oli hänen kaikki. Huone tuli täyteen sen voiteen tuoksua. Hän näin tunnusti Jeesuksen.
Miten tämä tapahtui?
Kukaan ei erityisesti käskenyt Mariaa. Kukaan ei manipuloinut. Hän vain tahtoi tehdä tämän Jeesukselle. Olkoon tämä Pyhän Hengen tuoksu läsnä elämämme mukana.

Vastaa