Pietarin oppivuosissa

Ihmisen tullessa uskoon hän syntyy sisälle Jumalan valtakuntaan. Hänen elämäänsä tulee uusi auktoriteetti jota hän alkaa palvella. Tämä muutos saa aikaan myöskin sen että Pyhä Henki vaikuttaa sisimmässä nälän tulla toisten uskovien yhteyteen. Siellä hän voi rakentua ja kasvaa yhdessä toisten kanssa.

Samalla tämä tuo myös mahdollisuuden ei ainoastaan kuunnella vaan myös käytännössä alkaa palvelemaan. Rakkaus sisimmässä ei jätä paikalleen, vaan tuo halun palvella muita. Seurakunta jossa toimii Pyhä Henki on paikka jonne tulee hakeutua. Se on samalla paikka jossa toimitaan Jumalan sille antaman näyn pohjalta. Siellä on henkilöt jotka Jumala on asettanut johtamaan sitä. (Pastorit) Sekä myös paljon käytännön tehtäviä joita hoitaa eri ihmiset. Seurakunnan johdolla on auktoriteettiasema johon heidät on kutsuttu. Tullessaan seurakuntaan sisälle ihminen tulee tämän seurakunnan näyn alaisuuteen.

Useimmiten tämä näky on juuri seurakunnan pastorilla/pastoreilla. Päästä kasvamaan on alamaisuutta joka ei ole helppoa mutta palkitsee hyvin. Se on tie jota myöten oma kutsu myös voi toteutua. elämässä. Hengelliset johtajat jotka ovat olleet suuressa Jumalan käytössä ovat aloittaneet palvelemalla. He ovat ensin olleet alamaisuudessa ja kasvaneet siinä.

Nyt käymme tutkimaan erään tällaisen henkilön vaiheita, josta tuli merkittävä Jumalan mies.I. Kalastaja Simon. Tämä henkilö on Simon Pietari. Tunnemme hänet paremmin Pietarina. Hän oli merkittävä henkilö koko Apostolisena aikana, mutta tullessaan Jeesuksen luo melko itsepäinen. Jumala kyllä tiesi mitä hänestä tulee, vaikka hän ei itse sitä niin tarkkaan tiennytkään. Hän oli ja teki oman tehtävänsä ja jäi Raamatun henkilöksi pysyvästi.

Näitä Pietarin tapaisia tarvitaan tänä päivänä, joilla on jo valmius Jumalan tekoihin. Jumala odottaa näitä jotka todella antautuvat Pyhän Hengen palvelukseen. Hän on nostanut ja on nostamassa ja kasvattamassa niitä joilla on yliluonnollinen voitelu. On vain ajan kysymys milloin he astuvat tehtäväänsä. On myös jo niitä jotka ovat tässä auktoriteetissa ja Pyhä Henki voimallisesti heitä käyttää. He tulevat astumaan vielä suurempaan auktoriteettiin. Me vain näemme ja kuulemme mitä tapahtuu esim: tämän päivän muslimimaailmassa. Miten Jumala siellä pelastaa ihmisiä.

Kun katsomme lähemmin tämän henkilön vaiheita, miten hän tahtoi enemmän tulla tuntemaan mestariaan. Ehkä sinulla ystäväni, joka luet näitä rivejä, on samanlainen jano sisimmässä. “Herra, tahdon lähemmäs Sinua, haluan olla enemmän Sinun Pyhän Henkesi virrassa, nähdä ja olla mukana kun Sinun Henkesi toimii”. Hän oli hyvin tavallinen mies jonka tie sitten vei Jeesuksen luo. Itse asiassa hän ei sinne yksin mennyt, vaan veljensä Andreaan mukana. Rannikkokaupungeissa asuneina he olivat kalastajia niin kuin heidän isänsäkin.

Voi ajatella että tavallisia karkean ammatin harjoittajia,. joille ei mitkään pikkujutut menneet heti perille. Kuitenkin tämä Pietari nimitys tuli hänelle myöhemmin. Hän oli Simeon (kreik. Symeon) joka oli hänen alkuperäinen nimensä. Sitä kyllä käytettiin myöhemminkin kun hänestä puhuttiin henkilökohtaisella tasolla. Veljekset olivat syntyneet Beetsaidassa ja muuttaneet Kapernaumiin. Heidän luonaan asui myös Simonin anoppi. Hän kun oli naimisissa ja myöhemmin myös hänen vaimonsa oli mukana matkoilla (1. Kor. 9:5, Matt. 8:14). Simeon oli koulunkäymätön ja osasi kyllä tarvittavan toisen, eli kreikan kielen.

Kirjoituksensa hän myöhemmin kirjoitutti kirjurillaan joka oli Markus (Apost. 12:12,25; 1. Piet. 5:13). Tätä Markusta hän piti myös hengellisenä poikanaan. Myöhemmin Markus toimi Pietarin tulkkina (IRT-sanakirja s. 4384). II. Kutsu Pietarille. Jeesus sanoi heille: “Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia, niin he kohta jättivät verkkonsa ja seurasivat Häntä (Matt. 4:18-20). Tässä tämä kutsu tapahtui nopeasti, niin kuin myös totteleminen.

Saman tapaisen kutsun voimme muistaa Vanhan testamentin puolelta. Kun Herra kutsui Elisaa 1. Kun.19:19-21:” Niin hän lähti sieltä ja kohtasi Elisan, Saafatin pojan, kun tämä oli kyntämässä; kaksitoista härkäparia kulki hänen edellänsä, ja itse hän ajoi kahdettatoista. Kulkiessaan hänen ohitsensa Elia heitti vaippansa hänen päällensä. Niin hän jätti härät, riensi Elian jälkeen ja sanoi: “Salli minun ensin antaa suuta isälleni ja äidilleni; sitten minä seuraan sinua”. Elia sanoi hänelle: “Mene, mutta tule takaisin; tiedäthän, mitä minä olen sinulle tehnyt”. .

Niin hän meni hänen luotaan takaisin, otti härkäparinsa ja teurasti sen, ja härkäin ikeellä hän keitti lihat; ne hän antoi väelle, ja he söivät. Sitten hän nousi ja seurasi Eliaa ja palveli häntä”. .

III. Palvelu lähellä Mestaria. Sanat joilla Jeesus kutsui veljekset oli profeetallinen. “…teen teistä ihmisten kalastajia” . Heillä oli ammatti mutta uuteen tehtävään heillä ei ollut valmiuksia. “minä teen” tarkoitti että Hän tekee heistä jotakin. He tulisivat olemaan “oppilaita” johonkin josta he saisivat valmiuksia Hänen seurassaan. Hän oli Jeesuksen lähellä niin kuin muutkin opetuslapset.

Vielä lähemmäksi hänet otettiin ja oli yksi kolmesta jotka kuuluivat ns. sisäpiiriin. Näkivät ja kokivat kaikenlaista. Simon Pietari sai monta kertaa “nolattua” itsensä oman äkkipikaisuutensa tähden. Erään kerran he kysyivät Jeesukselta kun kylä ei ottanut vastaan evankeliumia. “Pyydämmekö tulen taivaasta niin että koko kylä palaisi”. Tämä voi olla melko tuttua tekstiä tämänkin päivän “tuoreelle” uskovalle. Annettaisiin tuomio tulla vaan heti päälle, kun ei oteta vastaan pelastussanomaa.Kerran Jeesuksen puhuessa heille hengellisesti fariseusten opista ja hapatuksesta, opetuslapset ymmärsivät Hänen puhuvan tavallisesta leivästä. Sen lisäksi Hän kysyi: eivätkö he muista mitä tapahtui niille viidelle tuhannelle. Tällä Jeesus tarkoitti että kun Hän on heidän mukanaan tarpeet täyttyvät. (Matt. 16.5-12). Tässäkin he saivat hyvin syvällisen opetuksen, hengellisestä ja fyysisestä ruuasta.

Niinpä seurakunnassakin pastorin tehtävä on antaa hengen leipää ihmisille. Hänellä on vastuu siitä että hän oikein jakaa Jumalan Sanaa. Jotta hän voi tehdä sen työn, johon on kutsuttu tarvitsee hän avustajia jotka hoitavat käytännön asioita. Hänen tehtävänsä on vahvistaa ja ruokkia sitä joukkoa joka hänelle on uskottu. Hän tarvitsee tuekseen alamaisia joille hän voi uskoa tehtäviä ja luottaa että asiat tulee hoidettua. IV Pietarin tunnustus

Ollessaan melkein kolme vuotta Jeesuksen seurassa erään kerran Jeesus kysyy heiltä: “Kenenkä te sanotte minun olevan?” Pietari vastaa tähän, “Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika” (Matt: 16:15,16). Hän oli itse sisällään vahvistunut siitä että Jeesus oli juuri Vanhan testamentin profeettojen ennustama kärsivä palvelija. Kansansa vapahtava messias. Tämä tunnustus oli jotain mikä tapahtui hänen sisältään tulevan todistuksen tuomana. Tämä hengen ilmoitus hänen sisällään oli vain vahvistunut ajan myötä. Vakuus siitä kuka Jeesus oli laittoi hänet sanomaan nämä sanat.

Se että uskovana kasvat seurakunnassa ja sen hengen alaisuudessa, vahvistaa sinua. Pääset kasvamaan auktoriteetin alaisuudessa. Elämään alkaa tulla aikuisuutta ja tasapainoa uskon asioissa. Simon Pietarin sanat olivat niin aitoja että Jeesus oli hyvin vaikutettu siitä. Hän sanoi: “Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, kreik. Keefas =kallio. ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita” (Matt. 16:17,18)

Pietari sai tällöin lupauksen, että hänellä on perustava merkitys siinä seurakunnassa, jonka Jeesus oli rakentava. (IRT-sanakirja s. 4382) Silloin Pietarille vahvistui tämä tehtävän kokonaisuus, mikä odotti. Hän ei kokonaan sitä silti voinut nähdä, mutta se lisäsi entisestään innokkuutta hänessä. Kuitenkin hän edelleen oli yhtä erehtyväinen ja ampui välillä yli niin että Jeesuksen piti palauttaa hänet maan pinnalle. Milloin oltiin kirkastusvuorella, jonne Pietari olisi halunnut rakentaa majan Moosekselle, Elialle ja Jeesukselle. Jossain vaiheessa Jeesus tarvitsi hänen venettään, jotta voi opettaa kansaa veneestä.

Sen jälkeen Jeesus antoi kalastuksen niksit tuntevalle ohjeen minne tulisi heittää verkot. Siinäkin Pietarin suhtautuminen auktoriteettiin kuvaa hänen asennettaan. “mutta sinun käskystäsi-minä heitän verkot”. (Luuk. 5:5). Tässä nähdään täydellistä antautumista auktoriteettiin. “sinun käskystäsi” Ihan hyvin hän olisi voinut sanoa, “turha vaiva, kyllä se on nähty”. Kuitenkin tässä näkyy myös ehdoton luottamus mestarin sanaan. Tulos oli mahtava. Kalaa tuli että verkot olivat reveä ja jouduttiin pyytämään toisia venheitä apuun. kaikille tuli saalista. Halleluja!!

Sano Ei tottelemattomuudelle Kun kohtaamme ihmisiä joilla on välinpitämätön suhtautuminen asioihin yleensä, ja varsinkin hengen asioissa. Tulee ottaa välimatkaa. Sanonnat: “No ei sillä niin väliä, ei se niin tarkkaa ole”. Tällaista puhuu välinpitämättömyyden ja epäjärjestyksen henki. Se johtaa pikku hiljaa juuri kapinallisuuteen. “Onko hän todella Jumalan valitsema, onko kutsu todella Herralta?” Nämä kantavat sisällään samaa kuin oli paratiisissa. “Onko Jumala todella…?” “Kapina oli paholaisen lankeemus alussa ja siitä lähtien ja yhä edelleen hän yrittää saada ihmisiä mukaansa” (RBI moniste s. 4). Tähän taakse kätkeytyy myös tottelemattomuuden henki.

Kyseenalaistetaan sitä mitä Jumala on tarkoittanut tai on tehnyt. Hän on järjestyksen Jumala. Tämän ns. yleisen pappeuden seurauksena srk: on menetetty kunnioitus johtajia ja pastoreita kohtaan. Ajatellaan että kaikki ovat kaikkea ja niin ei ole Jumalallinen järjestys. Kaikkien ollessa kaikkea syntyy vain epäjärjestys ja vääränlainen kunnian “metsästys”. Siis kuka eniten saa olla esillä. Siksi on paljon kristittyjä jotka vain kulkee paikasta toiseen, eikä pysty juurtumaan minnekään. Juostaan vain seurakunnasta toiseen ja arvostellaan niitä jotka jotakin tekevät.

Tämän seurauksena pastorien ja johtajien on vaikea johtaa seurakuntaa koska heilläkään ei ole todellista auktoriteettia. “Suurin osa kapinallisuudesta seurakunnassa on seurausta siitä, että ihmiset kieltäytyvät olemasta alamaisia pastoreilleen” (RBI moniste. s 3).kun oli aika myös Pietarikin lähetettiin muiden oppilaiden kanssa kyliin. Heidät evästettiin tietyin ohjein (Matt. 10:5-8). Minne saivat ja minne eivät saaneet mennä. Hän vahvisti heitä aivan käytännön ohjeilla ja myöskin mitä he tulisivat kohtaamaan. Heidät lähetettiin Jeesuksen delegoidun auktoriteetin alle varustettuina.

V Pietarin paluu ja nousu Raamattu sanoo: “Anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan”. Janoiset sydämet jotka ovat anomassa Jumalan mielen mukaisesti, he saavat. On ihmisiä jotka pyytävät ja kun eivät heti saa lähtevät pois. kuitenkin Herra näkee sinne sydämeen, mikä sen asenne on. Hän näki Pietarinkin sydämeen, miten siellä oli myös alamaisuus ja kuuliaisuus. Vaikka pietari kielsi Jeesuksen silti Herralla oli sydän täynnä rakkautta Pietaria kohtaan.

Jeesuksen noustua kuoleista pietari oli ensimmäisten joukossa vahvistamassa asian. Jeesuksen noustua ylös uolleista Hän kaksi kertaa tuli opetuslasten luo yläsaliin antaen heille tehtävän. (Joh. 20:19-26). Tästä kaikesta mitä Jerusalemissa oli tapahtunut he murheisin mielin palasivat takaisin arkeen. Niinpä Pietarikin tokaisi toisille Tiberiaan palattuaan: “Minä menen kalaan”. He sanoivat hänelle: “Me lähdemme myös sinun kanssasi”. Niin he lähtivät ja astuivat venheeseen; mutta eivät sinä yönä saaneet mitään. (Joh.21:3). Tämä kuvaa sitä miten olivat palaamassa takaisin vanhaan ammattiin.

Kuitenkin nyt myös näkyy se, että Pietarista oli tullut heille auktoriteetti. He halusivat tehdä ja olla yhdessä..Niinpä Herralla taas oli jotain sanottavaa. Opetuslapset saivat taas nähdä ihmeen jonka Jeesus teki heidän silmiensä edessä. “Niin Simon Pietari astui veneeseen ja veti maalle verkon, täynnä suuria kaloja, sata viisikymmentä kolme. Ja vaikka niitä oli niin paljon, ei verkko revennyt” (Joh. 21:11). Tämän jälkeen Jeesus otti Pietarin erityiseen puhutteluun ja tällöin esitti kysymykset hänelle.

Kolme kertaa kysyen eri muodossa Pietarin rakkautta Häneen. Sen seurauksena Pietarille annettiin varsinainen tehtävä. Olla perustamassa seurakunta josta Jeesus jo oli aiemmin maininnut. Myöhemmin käy ilmi miten väkevä ja voimakas apostoli hänestä tuli. Sen jälkeen kun koko joukko täytettiin Pyhälä Hengellä. Pietari oli täynnä ennen näkemätöntä v“Pelkurimaisessa Pietarissa tapahtui valtava muutos. Julistaja hänessä pääsi esiin, kun hän korotti äänensä ja puhui rohkeasti kasvavan väkijoukon edessä. Mutta kenen luulet antaneen sanat hänelle? Valloittava sanoma tuli Pyhältä Hengeltä. “… (1 Tess. 1:5).

Aivan oikein. Evankeliumia julistetaan Pyhässä Hengessä.” Pietari kääntyi Johanneksen kanssa epäsiistin kerjäläisen puoleen, he “katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi: “Katso meihin` ” (jae 4).On suurenmoista nähdä ihminen joka on antautunut täysin Pyhälle Hengelle.oimaa ja rohkeutta, kun hän katsoi syvälle miesparan sieluun suoraan hänen silmiensä läpi. ” (Benny Hinn s.114-115).Tämä kaikki kuvaa sitä että Herra voi tehdä suurta sellaisestakin, joka ei mitään ole.

Hän muuttaa arvot ihmisen elämässä niin että hän voi tehdä asioita jotka ovat mahdottomia ihmiselle ja näin tuoda kunnian Jumalalle. Pietari totteli Jeesuksen kutsua ja lähti seuraamaan Häntä. Siinä ei tehty kompromisseja vaan hän alistui Jeesuksen auktoriteetin alle. Oli kovassa koulussa yhdessä toisten 11 kanssa. Koki omassa itsessään noloutta, pelkuruutta, häpeämistä ja monta muuta asiaa. Hänessä karsittiin esiin sitä Pietaria joista Apostolien teot juuri kertovat..

VI Aloittaminen pienestä Tähän voisi ottaa erään lainauksen Benny Hinnin kirjasta. Avattu testamentti Kathryn Kuhlamista. s. 58. “Kathryn muisteli, kuinka hän erään kerran oli tuntenut itsensä huonovointiseksi ja kuinka hänen äitinsä oli tokaissut: “Ei se mitään kultaseni. Ota vain luuta käteesi ja ala lakaista jalkakäytävää, ja pian olosi alkaa tuntua paremmalta”. Tässä onkin aivan vinha perä. Herra ei ole kutsunut meitä toimettomuuteen, vaan toimeliaisuuteen. Jos seurakunnassa et oikein tiedä miten voit palvella.

Mene vaikka pastorin puheille niin saat tehtävää. Se on ennen kaikkea palvelua Herralle ja samalla alamaisuutta jolloin voit osoittaa ja kasvaa nöyryydessä. “Ole vähässä uskollinen niin Herra panee sinut paljon haltijaksi”. Seurakunta on paikka jossa sen johtajalla (pastorilla) on näky jonka Pyhä Henki on hänelle antanut. Eri tehtävissä seurakunnassa palvelevat auttavat seurakuntaa ja ovat alamaisia sen johdolle niin että se näky voi toteutua.

Aivan kuten Pietarikin sai ensin opetusta mestariltaan. Jeesus antoi heille hyvin tarkat ohjeet ja oli opettanut heitä. Samalla myös valmistanut mitä he voiva kohdata matkalla. Aivan samoin Pyhä Henki puhuu ja opettaa seurakunnassa niiden kautta jotka on kutsuttu siihen tehtävään. Hengen palveluvirkoihin. Siksi on tärkeää olla ja pyrkiä lähelle niitä joilla on Pyhän Hengen voitelu ja kunnioittaa heitä ja palvella siinä mihin on asetettu. Johtajat seurakunnassa ovat auktoriteettiasemassa ja he palvelevat myös alamaisina Herralle .

Vastaa