Jumalan Rauha

 Hänen rauhansa on teissä.

Apostoli tuo esille mm. mihin murehtimisen lopettaminen ja iloitseminen johtaa: Silloin ”Jumalan rauha, joka ylittää ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa” (Fil. 4:7) Huomaa, pieni, mutta tärkeä sana ”silloin”, joka liittää jakeen edellä esitettyyn.

Paavalin mukaan murehtimisen lopettaminen johtaa paitsi iloon, se antaa uskovalle ”kaiken ymmärryksen ylittävän Jumalan rauhan”.  Jumalan rauha ylittää ihmisen ymmärryksen täydellisyydessään. Se on rauha, jolle ei löydy vertailukohtaa maallisesta rauhasta.

Sana ”rauha” on kreikaksi ”eirene” (IRT-sanakirja osa 2 s.4778). Tässä yhteydessä sana on perusmerkityksessään, eli tarkoittaa ihmisen sisällä olevien asioiden välistä rauhaa. Kun ihminen lakkaa murehtimasta ja luottaa elämänsä Jumalan käsiin, hän saa Jumalan rauhan (hepr. shalom). Shalom on vanhan testamentin sana, joka kuvaa koko eskatologista pelastuksen ajan olotilaa; se on avainsana paratiisillisen tilan palaamiselle. ”Ja sinä päivänä minä teen heidän hyväksensä liiton metsän eläinten ja taivaan lintujen kanssa; ja jousen ja miekan ja sodan minä särjen maasta ja annan heidän asua turvassa” (Hoosea 2:18) (IRT – sanakirja osa 2 s. 4780).

Syntiinlankeemuksesta lähtien ihminen on ollut sodassa Jumalan kanssa. Se johtui siitä, kun ihminen oli tottelematon. ”Lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan” (Room. 8:7). Jumala ei kuitenkaan jättänyt ihmistä tällaiseen tilaan, vaan järjesti asian ihmisen pelastamiseksi.

Hän lähetti oman ainutsyntyisen Poikansa maailmaan ja Hänestä tuli ”meidän rauhamme”. Jeesuksen syntiemme tähden kärsimä sovituskuolema aikaansai sovinnon Jumalan ja langenneen ihmisen välillä. ”Sillä hän on meidän rauhamme, Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden… ”(Efesol. 2:14). Toisin sanoen tällöin ihminen on saanut rauhan häntä piinanneista asioista tai olosuhteista ja hänen sydämessään ja mielessään vallitsee rauha Jumalan kanssa.

Tässä merkityksessä ”Jumalan rauha” on täydellinen vastakohta ”murheelle ja huolelle” Niin kauan kuin itsepintaisesti päätämme murehtia Herralle luovuttamaamme asiaa, niin kauan Jumalan käsittämätön rauha ei voi saada valtaa meissä.

Jumalan rauha on vastakohtainen voima maalliselle huolelle. Minkä tähden Jumala tahtoo antaa uskoville rauhan murheen ja huolen sijaan? Apostoli vastaa: ”se varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa”. Maallinen murhe ja huoli vetää ihmistä pois Jumalan luota, kuten Jeesus itse opettaa kylväjävertauksessa: ”mikä taas orjantappuroihin kylvettiin on se , joka kuulee Sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahduttavat Sanan ja se jää hedelmättömäksi” (Matt. 13:22).

Hänellä on rauha myös maallisista asioista, koska hän on luottanut ne kaikki Jumalan tiettäväksi. Eli tällä tavoin Jumalan rauha varjelee uskovan Kristuksessa Jeesuksessa. Koska maalliset murheet ja huolet eivät loitonna häntä Herrasta.

Eikö tässäkin ole jälleen yksi syy iloita Herrassa? Meidän tulee yksinkertaisesti luovuttaa arkipäivän taakat Herran kannettaviksi, eli ”saattaa ne Jumalan tietoon”. Voimme tehdä tämän luottavaisin mielin, sillä Paavali vakuuttaa, että ”Herra on lähellä”. Hän ei ole kaukainen Jumala, vaan Hän on lähellä – Hän, meidän Herramme.

Olemme ehkä monet kerrat saattaneet taakkamme Jumalan tietoon, ja nyt sanomme, ettei se ole antanut meille ”Jumalan rauhaa” tai ”ainaista iloa Herrassa”. Mutta huomasimmeko Apostolin ohjeen ensimmäisen osan? Noudatammeko myös sitä? Kun luovutamme taakkamme Jumalan tietoon, meidän tulee samalla itse lopettaa huolehtiminen ja murehtiminen sen tähden. Olemme luovuttaneet asiamme kaikkivaltiaan käsiin, miksi emme siis luottaisi Häneen täysin? Jospa suostuisimme hylkäämään murehtimisen ja ainaisen huolehtimisen samalla, kun luovutamme asiamme Herra tiettäväksi.

Tämä ei tarkoita sitä, että heitämme vastuumme ja velvollisuutemme yhteiskunnassa ja elämässämme. Tuo Jumalan antama rauha saa aikaan sen, että sisäinen ihmisemme joka tilanteessa turvallisesti voi luottaa Jumalan hyvään ja turvalliseen tahtoon elämässämme.

Pelastuksen tuoma sisäinen rauha voi mennä jopa olosuhteiden yli niin, että olosuhteet eivät ota pois meiltä uskon päämäärää, sielun pelastusta. Pelastuksen tuoma ilo vie olosuhteiden yläpuolelle. Voimme iloita Herrassa, koska Hän on lähellä.

Ei vain pelastus, vaan myös..

Jeesuksen nimi on kaikkia muita nimiä korkeampi.
Nimi, jolla on auktoriteetti. Me jotka olemme uskossa, meille on annettu valtuutus käyttää tuota nimeä.
Mikä sitten on tämän auktoriteetin perusta, ja miten Jeesuksen nimen auktoriteetti toimii parantamisessa.
PERUSTA.
Matt.28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Joh.16:23 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Jeesus ilmoittaa vielä sen salaisuudenkin, miksi näin tapahtuu:
Matt18:20 Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä.”
Fil.2.9-11.
Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,
10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.
Ef.1:9-23
ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme-sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan,
20 jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,
21 korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.
22 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle,
23 joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.

Taivas, maa ja helvetti tunnustavat Jeesuksen teot. Kaikki mitä Jeesus teki, kaikki auktoriteetti, kaikki valta, kaikki Hänen saavutuksensa sisältyvät Hänen nimeensä.
Jeesus istuu ylösnousemusruumiissaan Isän oikealla puolella. Mutta Hänen nimessään on kaikki autktoriteetti, valta, arvovalta, mahti ja kunnia, joka Joka Jeesuksella itsellään on. Nimi edustaa henkilöä. Tämä kunnia, kirkkaus, auktoriteetti ja valta sisältyy Jeesuksen nimeen. Tämä nimi on meille annettu.

TÄMÄ NIMI PARANTUMISESSA.
Täydellinen pelastus.
Raamattu todistaa, miten Jeesus koko palvelutyönsä aikana kulki Israelissa tekemässä hyvää ja parantamassa.
Hänellä oli täydellinen valta sairauden ja tautien yli, joilla saatana vaivasi ihmiskuntaa.
Apt. 10:38 38 te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.
Jeesuksen nimi tarkoittaa pelastusta. Kun me käytämme sanaa “PELASTUS” ajattelemme syntien anteeksiantoa, uudestisyntymistä. Meidät on opetettu ajattelemaan niin.
Niin kuin Room.1:16 sanoo: te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.
Heprean ja kreikankieliselle sanalle “pelastus” sisältyy ajatus vapautuksesta, turvallisuudesta, varjeluksesta, paranemisesta, terveydestä.
Pelastus on kaiken kattava sana ja siihen sisältyy lunastusteko kokonaisuudessaan.

Kristuksen evankewliumi tarkoittaa Jumalan voimaa, joka vapauttaa. Jumalan voimaa, joka takaa turvallisuuden, joka takaa varjelöuksen, joka takaa terveen järjen, joka takaa paranemisen.
“Ei ole muuta nimeä annettu, jossa meidän pitää pelastuman”. Hän ei puhu vain uudestisyntymisestä. Hän puhuu myös ruumiin paranemisesta.
PARANEMINEN LUNASTUKSESSA.
Meidän tulee tietää, että fyysisen ruumiimme paraneminen kuuluu erottamattomasti Herran Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin.
Hän ei vain kantanut syntejämme. Hän kantoi myös heikkoutemme ja sairautemme.
Jes.53:4,5 Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.
Matt. 8:17 17 että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: “Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme”.
Piet. 2:24 24 joka “itse kantoi meidän syntimme” ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen “haavainsa kautta te olette paratut”.

Paraneminen, jonka Hän on jo hankkinut meille, tulee todelliseksi Hänen nimensä kautta.
“… minun nimessäni.. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. ”
Miksi? Koska paraneminen kuuluu meille. Jeesus hankki sen meille lunastuksessa.

Meidät on opetettu jakamaan lunastus.
Kyllä Hän pelastaa nykyään. Hänen nimensä toimii kun on kyse pelastuksesta, mutta käsityksemme mukaan Hänen nimensä ei toimi muilla alueilla. Sen voima rajoittuu vain pelastukseen. EI EI hÄNEN NIMENSÄ TOIMII , AIVAN KUIN SE ON TOIMINUT TÄHÄN ASTI. ELLEI, TÄMÄ OLE TOTTA, MINULLA EI OLE OIKEUTTA USKOA, ETTÄ VOIN PELASTUA HÄNEN NIMESSÄÄN.
Monista Raamatunkohdista ilmenee, että Jeesus koko toimintansa aikana käytti auktoriteettia sairauden ja tautien yli. Hän ei koskaan jättänyt parantamatta niitä, jotka tuotiin Hänen luoksensa.
Matt.8:16 Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi; Hän ei koskaan ilmaissut pelkäävänsä luontoa eikä sairautta. Hänellä oli täysi valtaq niiden yli.
MITEN AUKTORITEETTI SAADAAN?
KUN USKOMME jEESUKSEEN JA VASTAANOTAMME hÄNET VAPAHTAJANAMME, ANTEEKSIANTO TULEE JOKAISELLE USKOVALLE TODELLISUUDEKSI.
Näin meistä tulee uusia luomuksia ilman menneisyyttä.
Kor. 5:17 17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.
Välineet sen saavuttamiseksi.
Jumalan Sana on ainoa lähde.
Jeesus julisti saatanalle: “kirjoitettu on”, ja toisen kerran: “Taas on kirjoitettu” kolmannen: “Sillä kirjoitettu on” Matt. 4:4,7,10
Jeesus antoi ruumiilleen, seurakunnalle, nimensä. Jeesuksen nimi on kaikkien muiden nimien yläpuolella.
Se nimi edustaa valtaa!
Hän antoi valtakirjan käyttää Hänen korotettua nimeään rukouksessa.
Joh. 6:23,24

Usko, Mihin sitä tarvitaan?

Elämme aikaa, jolloin tarvitsemme, mitä? Uskoa
Niin yksityisesti, kuin kansana olemme eläneet aikakautta, jota rikastutti usko.
Luottamus siihen mitä ajattelemme ja toivomme olevan elämässämme edessäpäin. Tämä usko ja luottamus myös viitoittaa valintojemme suuntaa. Teemme asioita siltä pohjalta ja luomme myös elämäämme päämääriä. Joskus kaikki meistä riippumattomista syistä ei menekään niin kuin olemme suunnitelleet. Voi tulla yllättäviä käänteitä ja tapahtumia, jotka romuttavat aiotut suunnitelmat ja päämäärät.
Jokaisella ihmisellä on uskoa. Uskoa johonkin. Se, mihin sitä uskoa käytämme, on omaa valintaamme. Jos sanomme, ettei meillä ole uskoa, emme puhu totta. Toiset voivat uskoa vain itseensä, kun taas toiset uskovat mitä merkillisimpiin asioihin. Uskoa tarvitaan silloinkin, kun matkustamme esim: jonnekin kauas. Uskomme siihen, että lentokone vie meidät matkakohteeseemme. Se lähtee silloin ja silloin sekä saapuu päämäärään siihen ja siihen kellonaikaan. Luotamme kuljettavan yhtiön lupaukseen. Emme näe vielä edes konetta, saati sitten päämäärää. Silti uskomme, että pääsemme perille. On vain tehtävä jotakin ennen sitä. On otettava selvää aikataulusta ja hankittava matkalippu tai liput. On tehtävä jotain ennen kuin voimme saavuttaa päämäärän.
Tämä vain yksi esim: johon tarvitsemme uskoa. Usko muuttuu todelliseksi, vaikkemme vielä sitä näe. Tai sitten, kun meillä on jokin fyysinen vaiva tai sairaus. Menemme lääkärin puheille, koska uskomme hänen kykenevän auttamaan meitä. Muutenhan emme menisi hänen luoksensa, vaan voivottelisimme kotona. Uskomme hänen kykyynsä ja tietoonsa antaa meille juuri oikeaa lääkettä. Saamme apua ja useimmiten vapaudumme vaivasta. Siihenkin tarvitaan uskoa.
Monesti kärsimme sisäisistä mielialallisista vaivoista, joihin myös tarvitsemme apua. Silloin menemme henkilön luo, jolla tiedämme olevan kykyä kuunnella ja auttaa meitä. Olemme masentuneita ja alavireisiä, jolloin tarvitsemme apua. Silloin on tärkeää olla luottamus henkilöön, kenen luokse menemme. Menemättä jättäessämme elämä on entistä rankempaa. Tähänkin tarvitaan uskoa, että uskomme tulevamme autetuiksi. Tulee tehdä jotain, ei pelkästään uskoa tekemättä mitään.
Usko Jumalaan onkin sitten aivan toisenlainen. Se on luottamusta Häneen, joka kaikessa voi ja tahtoo auttaa meitä. Se vain on niin vaikeaa, koska Jumalaa emme voi nähdä. Saati sitten luottaa Häneen. Luottaa Hänen johdatukseensa elämässään. Luottaa myös siihen, mitä Hän on luvannut. Lähteä liikkeelle tutkien Hänen persoonaansa. No miten Häntä sitten voi tutkia?
Lukemalla Hänen antamaansa Sanaa, Pyhää Raamattua. Tutkia sitä rehellisesti ilman omaa ehdollistamista. Sitä tutkimalla saa huomata, ettei se ole vaikeaa, eikä vaarallista. Hän myös puhuu Sanansa kautta. Saa huomata, että rehellinen usko antaa myös vastauksia. Se luettu Sana alkaa elämään omassa elämässä ja johtaa ihmistä tuntemaan Jumalaa. Tuntemaan Luojaansa. Sitä, miten hyvä Hän on ja miten suuri ja oikeamielinen rakkaus Hänellä on luotuaan kohtaan.
Sanan antamat lupaukset alkavat toteutua elämässä. Usko muuttuu todelliseksi, aineelliseksi asiaksi elämässä. Se ei olekaan paha asia, kun alkaa vapautua asioista, jotka ovat sitoneet elämää. Elävä yhteys Jumalaan synnyttää Hänen kanssaan keskustelua, rukousta.
Ennen kaikkea syntyy todellinen kuva elämän kulusta. Joka ei kuitenkaan vie ihmistä pois vastuusta. Päinvastoin silloin ihminen ottaa juuri vastuun omasta elämästään.
Usko Hengen hedelmänä on usein erotettu pelastuksen tuovasta ja ihmeitä tekevästä uskosta. Niin Vanhassa kuin Uudessa Testamentissa uskoon sisältyy uskollisuus ja kuuliaisuus. Usko täydentää rakkautta ja on sen osa. Painotus on tässä uskollisuudessa, ei vain Jumalaa kohtaan, vaan myös läheisiä kohtaan.
Usko myös kasvaa ja kehittyy ihmisessä. Ilo, jota kaikki niin kaipaamme, tarvitsee myös uskoa. Uskoa, joka tarttuu kiinni lupauksiin, joista Raamattu meille puhuu. Ilman uskoa ihminen ei voi päästä kiinni todellisesta armon ja pelastuksen tuomasta ilosta. Ne kulkevat aivan kuin käsi kädessä. Samoin kuin rauha, joka on mainittu ilon jälkeen. Se kumpuaa tasapainoisesta elämästä.
Paavali osasi asettua Jumalan edessä tilanteeseen, joka ei häirinnyt häntä. Uskon henki vei hänet ja vie yläpuolelle eri tilanteiden.

Tapahtui niinä päivinä

1 Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava.

2 Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana.

3 Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa.

4 Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua,

5 verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana.

6 Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli.

7 Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa.

Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.

9 Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti.

10 Mutta enkeli sanoi heille: “Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:

11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.

Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa.”

13 Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:

14 “Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!”

15 Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa: “Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti”.

16 Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä.

17 Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta.

18 Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat.

19 Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä.

Tässä on koko tämän tapahtuman ydin, se minkä vuoksi vietän joulua. Sen, minkä olen omakohtaisesti saanut kokea. Niin kuin kristikansa on saanut kokea. Meille on syntynyt Vapahtaja Jeesus Kristus. Hän, josta koko Raamattu johdonmukaisesti kertoo. Aivan alusta lähtien, kun ihminen ajettiin saatanan viekoittelemana tottelemaan omia päämääriään. Ihminen ajettiin pois paratiisista, jonne Jumala oli alun perin hänent luonut kaltaisekseen.

Niin kuin profeetta Jesaja kertoo tulevasta Herran palvelijasta. Herrasta itsestään

Jesaja 53

2 Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet.

4 Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,

5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.

7 Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.

Erään kerran ollessani Tiberiaassa Israelissa. Katselin alas Genesaretin yläpuolella näkyviin vuoriin. Niiden yläpuolella näin jonkun kaupungin tai taajaman valojen tuikkeen. Katselin alas järvelle. Siinä istuessani koin niin vahvasta Jeesuksen läsnäolon todellisena. Aivan kuin Hän olisi istunut siinä vierelläni. Hengessäni keskustelin siinä Hänen kanssaan.

Täällä Herra sinä olit ja vaikutit ollessasi ihmisen muodossa. Täällä, juuri näillä seuduilla vaelsit. Olit vuorilla rukoilemassa. Milloin yksin, milloin opetuslastesi kanssa. Näillä seuduilla paransit sairaita, vapautit riivattuja. Teit tiettäväksi Taivaallisen Isäsi tahdon. Koska sen juuri tulit tuomaan ihmisille tiettäväksi.

Täällä myös opetit kansaa. Autoit hädässä olevia, ajoit köyhien ja syrjään jääneiden asiaa. Vastustit ihmisten tekemiä säädöksiä. Toit todellisen rakkauden sanoja ja tekoja lähelle ihmisiä.

Sinut otettiin ylös Isän oikealle puolelle. Et jäänyt hautaan vaan nousit ylös.

Lenin on kuollut, vaikka häntä miten yritetään pitää olemuksessaan. Marx on kuollut, Hitler on poissa. Kaikki heidän aatteensa eivät voineet antaa ihmiselle sitä pysyvää rauhaa. Heillä ei ollut rakkautta, joka on todellista.

Sinä Jeesus elät ja vaikutat ympäri maapalloa koko ajan. Henkesi parantaa ja vapauttaa ihmisiä synnin kahleista. Ihmisiä tulee uskoon tänäkin päivänä ympäri maapalloa. Sinun Henkesi synnyttää ihmisiä uuteen elämään. He saavat kokea uudestisyntymän Henkesi vaikutuksesta. Koska Herra Jeesus sinä olet rakkaus. Kiitos Jeesus uudesta elämästä. Kiitos että tuot edelleen valon pimeyden keskelle. Kiitos Jeesus.

Näillä lyhyillä ajatuksilla ystävä haluan sanoa sinulle, että etsi Häntä ja turvaa Häneen. Hän kutsuu sinua juuri yhteyteensä rakkaudessaan. Silloin voit löytää todellisen elämän sisällön, mitä eivät mitkään aatteet, filosofiat eikä ideologiat voi antaa. Sydämen usko siihen Herraan, josta Raamattu kertoo, johdattaa sinut myös todelliseen Ilosanomaan. Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, Jeesus Kristus.

Jumalan voima, mitä se on?

JUMALAN VOIMA,MITÄ SE ON?
Lasten suusta kuuluu se totuus monesti, joka vanhempien suusta ei niinkään kuulu. Kerrotaan, että kerran yhdessä perheessä, tyttö näki kirjahyllyssä pölyyttyneen kirjan. Hän tiesi kylläkin, että se oli Jumalan kirja Raamattu. Hän sanoi vanhemmilleen: ”Koska emme tarvitse ja käytä tuota Jumalan kirjaa, emmekö voisi antaa sitä Jumalalle takaisin?”
Ilottelu ja todellinen ilo ovat kaksi aivan eri asiaa. Olemmehan nähneet ja näemme ympärillämme jatkuvasti, mitä tämä tehty ilottelu tuo ja antaa elämälle. Se tuo pettymyksiä, huonovointisuutta, syrjäytymistä ja kaiken kaikkiaan ikäviä seuraamuksia. Riippuvuutta ja vetäytymistä.
Viisaat ihmiset ovat ylen viisaiksi tulleet, jopa niin viisaiksi, että maassammekin pilkataan Jumalaa ja Hänen Sanaansa. Kautta historian on nähtävissä, että kansa, joka on hyljännyt elävän Jumalan, on väistämättä saanut kokea ikävät seuraamukset. Koska Jumalan siunaukset väistyvät pois kansan ja ihmisten yltä.
Herran pelko on viisauden alku. Myös terveiset maamme presidentille. Koska hänen tulisi olla esimerkillinen ja kantaa vastuunsa kansan hengellisestä voinnista ja sen suunnasta.
Merkittävien ja todella viisaiden ihmisten joukkoon voisin lukea tässä kaksi henkilöä, myös kansakunnan päähenkilöä- Amerikan presidentti ja liittoutuneiden ylipäällikkö Eisenhower on todennut: ”Korkeimmassa merkityksessä Raamattu on meille ainutlaatuinen iankaikkisten henkisten totuuksien aarrekammio. Se on elämän ja vapauden ensimmäinen ja tärkein innoituksen lähde”.
Toisena merkittävänä henkilönä voisin tuoda tässä erään maamme presidentin Kyösti Kallion. Hän on todennut mm. ”Esi-isämme ovat vuosisatojen kuluessa sekä ahdingossa että rauhan aikana ammentaneet Raamatusta elämän voimaa ja lohtua. Nyt tässä hetkessä kansamme tarvitsee Jumalan Sanan uutta luovaa voimaa. Omaksukaamme nöyrällä sydämen uskolla sen siunaukset”.
Evankeliumi on Jumalan voima=on Ilosanoma Jeesuksesta.
1. Kor. 1:18 ”Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima”
2. Room. 1:16 ”Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi”.
3. 1.Piet. 1:10 ”Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta”.
4. 1. Kor. 1:4 Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa.

Jumalan armo annetaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Raamattu on elävän Jumalan voima.
Joh. 1:1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä ja Sana oli Jumala.

Joh. 1:2-4 1:2 ”Hän oli alussa Jumalan tykönä”.
1:3 ”Kaikki on saanut syntynsä Hänen kauttaan, ja ilman Häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on”.
1:4 ”Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus”.
Joh. 1:12 ”Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat Hänen nimeensä”

LUE SANANLASKUT 8:23-31
JUMALAN RAKENTAMA SRK. ON ULKONAISESTI HEIKKO. Se on Jumalalle kuitenkin rakas, jonka hän on ostanut omalla verellään.

etsi häntä sieltä, missä hän sanansa mukaan on löydettävissä.

Vuorisaarnassa Jeesus sanoo: Matt. 5:6 AUTUAITA OVAT NE, JOTKA ISOAVAT JA JANOAVAT VANHURSKAUTTA, SILLÄ HEIDÄT RAVITAAN

Ohjauskyvyttömyys.

Paavali sai nähdä enkelin, joka ilmestyi hänelle. Enkeli kertoi hänelle, että kaikki laivassa olevat pysyvät hengissä. Kukaan ei tule hukkumaan. (Apt. 27). Muutamat kylläkin aikoivat lähteä hädissään uimaan näistä merimiehistä. Sitä ennemmin olisi vangit kuitenkin pitänyt surmata.Paavali huomasi tämän ja kertoi sen laivan päällikölle.Hänen kertomuksensa enkelistä oli niin uskottava, ettei päällystö antanut paon tai surmaamisen tapahtua.Herran omina meillä on lupaus päästä perille. Uskoa ja luottaa siihen Sanaan, mitä Raamatussa on luvattu.Sielun vihollinen on koko ajan “kärkkymässä” ja kertomassa, ettei matka onnistu. “Matkasi haaksirikkoutuu ja tulet hukkumaan”.Myrskyävällä merellä opetuslapset hätääntyivät ja olivat jo varmoja siitä, että hukkuvat. Heitä huolestutti se, kun Jeesus vain nukkui. Jeesus oli levollisin mielin. (Hän on sitä

tänäänkin sinun elämäsi purressa). Vain Sana Häneltä ja tuli, tulee tyyni.Haaksirikkoudeksi voidaan sanoa, epäonnistumista. Ei koko tuhoa, vaan esineiden ja asioiden menetystä. Se ei ole hengen menetys. Siitä on mahdollista selvitä. Silloin kun Jumalan kolmiyhteisyys on purressa. Paavalia kuljettanut laivan henkilöstö heitti kaluston pois. Myöhemmin piti vielä kaikki ylimääräinen heittää yli laidan. Ulkopuoliselta tilanne näyttää toisenlaiselta. “Pitikö niin paljon heittää pois, oliko kaikki tuo tarpeellista?”. Itse haaksirikossa oleva näkee asiat aivan toisin. “Nyt kaikki tai ei mitään”. Yritysmaailmassa kuin myös yksilön elämässä tällaista voidaan kutsua konkurssiksi. Mielessä ja asioiden kulussa kaikki menee “metsään” ja ei ole mielekkyyttä. Asiat eivät etene, niin kuin siihen asti. Tulee väsyminen, turhautuminen, ajan loppuminen. Elämän laiva joutuu tuuliajolle. Ei ole enää suunnan pitäjää. Tämä on kuitenkin jonkun uuden alku, jonka edestä vanhan on väistyttävä. Elämään tulee uusi suunta, joka päättyy hyvin. Tulee päämäärä, jota kohden purjehtia. Eikä tapahdu hiukkumista. Ellei aluksella ole liikettä, peräsimellä ei ole mitään tekoa. Eialpohjaaohohjaamaan ohjaamaan sen ollessa paikalla

Paavalia kuljettanut

Haaksirikko/selviytyminen

 • Kun katselemme tänään ympärillemme, voimme nähdä miten ihmiskunta kokee valtavaa syyllisyyttä. Syyllisyys yritetään tukahduttaa, jos minkälaisella tavalla.

  Se kuitenkin on yhä kaiken peittelyn ja lääkeannosten takana.

  Raamattu sisältää sen mitä ihminen luonnostaan pakenee.

  Pääsyn pois syyllisyydestä.

   

  Palataksemme vielä tähän haaksirikkoutumiseen.

  Siksi voidaan kutsua myös elämän haaksirikkoutumista.

  EPÄONNISTUMINEN, MENETYS, AIOTUN SUUNNITELMAN KESKEYTYMINEN.

  AVIOLIITON KARIUTUMINEN, HYVÄN YSTÄVÄN PETTÄMINEN, SAIRASTUMINEN,

  LAPSEN MENETYS, IKÄVÄ TAPAHTUMA PERHEESSÄ, ALKOHOLISOITUMINEN URAN KATKEAMINEN.

  SYITÄ VOI OLLA MONENLAISIA.  TAHDON NYT RUKOILLA PUOLESTASI. Joka olet kokenut jotain tällaista elämäsi vaiheissa. Kenties juuri näinä aikoina olet tällaisessa taistelussa.

  RAAMATUSTA TIEDÄMME YHDEN KONKREETTISEN TAPAHTUMAN.

   

  Apostoli Paavalia oltiin viemässä vangittuna Roomaan.

  Välillä vaihdettiin toiseen laivaan, jonka oli määrä purjehtia Italiaan. (Apt 27:6) Siellä sadanpäämies tapasi aleksandrialaisen laivan, jonka oli määrä purjehtia Italiaan, ja siirsi meidät siihen.

  Sen jälkeen alkoi tuuliset osuudet ja laiva joutui kulkemaan saaren suojissa lähellä rantaa.

  Paavali näki miten vaaralliseksi kulku kävi, piti hänen varoittaa Apt 27:10  ja sanoi: “Miehet, minä näen, että purjehtiminen käy vaivalloiseksi ja vaaralliseksi, ei ainoastaan lastille ja laivalle, vaan myös meidän hengellemme”

  Mutta hänen sanomaansa ei kuunneltu ja niin matka jatkui. 27:11  Mutta sadanpäämies uskoi enemmän perämiestä ja laivanisäntää kuin Paavalin sanoja.

  Tämän jälkeen jouduttiin oikein koviin myrskyihin ja rajuilmaan. Niin että piti heittää jo lastiakin mereen. Ja yhä enemmän se koetteli laivaa. 27:19,20 ja kolmantena päivänä he omin käsin viskasivat mereen laivan kaluston.Mutta kun ei aurinkoa eikä tähtiä näkynyt moneen päivään ja kova myrsky painoi, katosi meiltä viimein kaikki pelastumisen toivo.

  Paavali uudelleen puhuu, miten hän varoitti heitä. Miten oltaisiin säästytty tältä vaivalta ja vahingolta.

   

Hän tahtoo rohkaista kuitenkin heitä. Sekä kertoo miten enkeli häntä puhutteli. 27:22-25.

 Mutta nyt minä kehoitan teitä olemaan rohkealla mielellä, sillä ei yksikään teistä huku, ainoastaan laiva hukkuu.
23 Sillä tänä yönä seisoi minun tykönäni sen Jumalan enkeli, jonka oma minä olen ja jota minä myös palvelen,
24 ja sanoi: ‘Älä pelkää, Paavali, keisarin eteen sinun pitää menemän; ja katso, Jumala on lahjoittanut sinulle kaikki, jotka sinun kanssasi purjehtivat’.
25 Olkaa sentähden rohkealla mielellä, miehet; sillä minulla on se usko Jumalaan, että niin käy, kuin minulle on puhuttu.

Kun he näin ajautuivat lähestyen jotain saarta. Yrittivät jotkut laivan miehistä salassa paeta laivasta. Paavali paljasti tämän ja he ajautuivat taas lähemmäs jotain rantaa.  Silloin laivan perä särkyi ja sotilaat aikoivat tappaa vangit. Mutta sadanpäämies pelasti Paavalin. Näin he pelastuivat hukkumasta.

Saareen johon he olivat ajautuneet oli nimeltään Melite. Sen asukkaat osoittivat heille suurta ystävyyttä. He pelastuivat.

Näin vihollinen tahtoo ajaa meidät epätoivon partaalle, kun elämässämme tapahtuu haaksirikko/ja,

Laivasta jouduttiin heittämään hyvin paljon kaikkea pois. Jopa vilja heitettiin mereen.

Pitikö niin paljon heittää pois?

Oliko tarpeellista?

Ylimääräinen paino on heitettävä pois.

Laivan vääränlainen lastaaminen voi myös johtaa painopisteen muuttumiseen ja kallistumaan.

Opetuslapset olivat hädässä järvellä.

Yritysmaailmassa haaksirikkona voidaan pitää konkurssia.

Mikäli olet elämäsi konkurssissa eli haaksirikossa, tiedä että sinun Luojasi on tilanteen tasalla. Jos olet tilanteessa, tahdon rukoilla puolestasi ja julistaa elämäsi ylle pelastusta. Riippuu siitä tahdotko sinä? Jos tahdot uudelleen antautua Hänelle. tee se.

Palaaamme takaisin tuonne syyllisyyteen.

Ihmisellä voi olla syyllisyyttä kolmella eri tasolla.

 • tavallisten arkipäivän kokemusten ja ihmisten välisen kanssakäymiseen liittyvä.
 • syyllisyyden tunne toisiin nähden
 • omien tunteidemme alueella koettu syyllisyys.  Me voimme olla itseämme kohtaan hyvin ankaria ja armottomia.

  Jumalan edessä tuntemamme syyllisyys ei johdu mistään yksittäisestä tapahtumasta, mutta se on meidän jokaisen pahan tekomme ja ajatuksemme taustalla.

  Jumalan oikeudenmukaisuuden ja kokonaisvaltaisuuden valossa suumme vaikenevat ja koko maailma tulee tuomion alaiseksi.  Room. 3:19

  Minä ja sinä olemme todella syyllisiä syvällä sisimmässämme, emmekä oikein tiedä mistä voisimme aloittaa sen löytämisen  Mikä sitten on aitoa vai perätöntä syyllisyyttä joka syntyy, jos elämässämme tapahtuu haaksirikko?
 • Kaikki aito syyllisyys Jumalan edessä on oikeaa Jumalaan nähden.
 • Tunteillemme ainoa oikea mittatikku on Jumalan Sana.
 • kun rehellisesti annamme Jumalan Sanan hallita elämäämme ja avoimesti käsittelemme eteen tulevia ongelmia syyllisyydestä käsin vapautamme itsemme perättömistä syyllisyydentunteista.  Jeesus sanoi: Minä olen tie totuus ja elämä. Totuus myös vapauttaa. Eli kuka?

  Väärä syyllisyys nakertaa sydäntä, heikentää luonnetta, katkeroittaa ajatusmaailman.

  Se voi olla tappavaa jos se salataan ja säilytetään.  Tukahdutettu syyllisyys tuhoaa

  Tunnustettu syyllisyys tuo lunastuksen.

  Syyllisyys on yllyke, joka työntää meitä kohti anteeksiantoa ja parannusta.

  Katumus on askeleen päässä parannuksesta.

Katumus on hyvästä mutta se ei voi vapauttaa. Mitä sanoi Paavali: 2. Kor. 7:9,10

nyt iloitsen, en siitä, että tulitte murheellisiksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi; sillä te tulitte murheellisiksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä.
10 Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu; mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Syyllisyys on kuin termiitti joka piilossa syö ja tuhoaa, mutta valossa kuivuu ja kuolee. Psal. 32:3-5  Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. 4 Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni; minun nesteeni kuivui niinkuin kesän helteessä. Sela. 5 Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; minä sanoin: “Minä tunnustan Herralle rikokseni”, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sela.

Pääsiäistapahtumien (osa 1)

Pääsiäisajan tapahtumia.  Matt. 26:32-56

Maassahan tulee yöllä tosi pimeä. Pääsiäisen ajankohta on aina ajoituttava ns. Juutalaisen Nisan kuun 15 pv aikaan. Noin kevätpäivän tasauksen aikaan. Jolloin kuitenkin on täyden kuun aika.

Klo 18-24 ollaan pääsiäisaterialla. Joka oli muisto juhla siitä kun kansa sai lähteä vankeudesta. Koko yö on valvonta yö. Valvotaan siis koko yö.

Matt. 26:18-29  Pääsiäislammas, joka laitetaan on syötävä aina siinä samassa huoneessa.

Tuona yönä oli hälinää jokaisessa yleisessä paikassa. Rauhalliset paikat olivat vain yksityisillä alueilla. Getsemanen puutarha oli yksi tällainen. Jeesus ja opetuslapset lähtivät yläsalista, jossa olivat viettäneet iltaa n. 24 aikaan. He lähtivät Öljymäelle Matt. 26:30

Mitä tapahtui matkalla Getsemaneen?

Luuk.22:24-27. Opetuslapset eivät olleet ymmärtäneet aivan kaikkea, mitä Jeesus oli heille opettanut ja kertonut. Suurin on se, joka on kaikkien palvelija. Kuitenkin he alkoivat kyselemään, kuka heistä on suurin tulevassa valtakunnassa. Vaikka Jeesus oli n. 6-7 tuntia aiemmin  pessyt heidän jalkansa ja näin havainnollistanut.

Kun syötiin, niin jalat olivat aina poispäin pöydästä. Siksi, koska ne olivat saastaisimmat, ne pestiin. Kädet ehdittiin Pesemään monet kerrat, koska niillä myös annettiin suuhun joissakin tapauksissa ruoka. Jalat pesi aina isännän halvin palvelija. Taivasten valtakunnassa on suurin se , joka on kaikkien palvelija. Siksi Pietarikin ensin kielsi Jeesusta pesemästä jalkojaan. Ei se, että pakosta palvelee, vaan se että omasta tahdostaan haluaa palvella.

2. opetus.

Luuk. 22:35-38. Hän lähetti heidät. Aiemmin Hän oli lähettänyt heidät ilman rahakukkaroa, laukkua ja kenkiä. Oliko heiltä puuttunut mitään? Ei, koska he olivat Hänen lähettämiään ja Hän oli heidän kanssaan. Nyt Hän käski heidän ottaa mukaansa tarvittavat tykötarpeet ja ellei heillä ole niin myydä vaippansa ja ostaa tikari. Miekka=tikari=on välttämätön matkatavara. Paimenilla oli kukkaro, laukku ja tikari, samoin matkailijoilla. Eli Jeesus lähetti heidät matkailijoiksi. ”teistä tulee matkailijoita”. Olette nyt vastuussa, että tämä sanoma menee eteenpäin.

Monesti pidetään ja kuulee sanottavan, että Jeesuksen kovin kärsimys oli ristillä. Luuk. 22:42-46. Kovin paikka oli kuitenkin se kivi, jonka ääressä Jeesus rukoili, ei Golgata. Taistelutilanne tulla sisälle Jumalan tahtoon. Malja= jonka Hänen piti juoda. Eli se synti, joksi Jeesus tuli. Tehdä syntiä on eri asia kuin olla synti. Hänet tehtiin synniksi. Synti=joutua eroon Jumalasta.  Siihen asti Hän tiesi, että Isä on Hänen kanssaan koko ajan. Eeli Eeli lama Sabaktani. Kolmannen rukouksen jälkeen Hän suostui synniksi. Se oli kuin väliseinä Jumalan ja Hänen välissään.

Johannes 18:2-10 kertoo: Oli alistunut Jumalan tahtoon. Hän oli vahvistunut siitä, tämä on minun tieni. Onko tuttu asia jonkun tärkeän asian päätöksen ja varmuuden jälkeen. Tulee vahvuus asiaan. Nämä sotilaat pelkäsivät tulla tällaiselle kuun valaisemalle puutarhalle. He olivat tällaisia ylipappien ja fariseusten palvelijoita, eräänlaisia kirkon vartijoita. Siellä voisi olla vaikka mikä väijytys. Kuun valossa. He olivat usein (opetuslapset) olleet  aiemmin siellä ja siksi Juudaskin tiesi paikan. Kun he tulivat puutarhaan, Jeesus tiesi ketä he etsivät ja siksi Hän vielä kysyi: ”Ketä te etsitte?”. He sanoivat ketä etsivät ja Jeesus vastasi heille tiedon mukaan vielä Aramean kielellä: ”Minä se olen”. Hän käytti samaa sanaa, jota Jumala oli käyttänyt omaksi nimekseen. Se oli kielletty sana, koska vain Jumala voi sitä käyttää. Eli Jeesus samaisti itsensä Jumalaan. Noissa maissa suutelu on ystävien tervehdys ja sillä Juudas antaa merkin kiinniottajille.

Kaksi ystävyyden merkkiä Raamatun maailmassa. Ruokailu ystävän kanssa ja suutelu. Ystävyyttä ei ole ilman suudelmaa. Poskisuudelma. Jeesus teki palvelun vihollisen ystävän edustajalle. (Malkus) Mark. 14:51,52.

Siis nyt on kyseessä suuret juutalaiset juhlat.

Pääsiäinen, Helluntai ja Lehtimajajuhlat.

600 sotilaan kanssa tuli Pilatus Antiokan linnaan, joka on temppelin yhteyteen rakennettu. Se on ollut se paikka, joka on ollut kooltaan n. 24 jalkapallo kentän kokoinen.

Pilatus tulee ennalta tukahduttamaan näinä suurina päivinä mahdolliset levottomuudet, joita tahtoi aina syntyä. Hänelle ei ollut mitään hirvittävämpää kuin se, että joku kaveri synnyttää levottomuuden. Nyt Jeesusta syytetään, että Hän agitoi levottomuutta roomalaisia vastaan. Sehän tehosi ja Pilatus tajusi sen.

Pilatuksella oli yksi huono juttu juutalaisten taholta. Hän oli varastanut temppeli rahaston. Rakennuttanut sillä vesihuolto järjestelmän. Maininta tästä mm. Luukkaan evankeliumissa. Siiloan tornista, joka kaatui ja 18 ihmistä jäi alle ja kuoli. Koko jutusta juutalaiset olivat tosi vihaisia. He olivat valittaneet keisarille Pilatuksesta. Se meni läpi. Se oli jo toinen varoitus. Hän joutui vähän myöhemmin pois virastaan ja teki itsemurhan Sveitsissä. Hyppäsi alpeilta alas. On olemassa Pilatus-vuori.

Nyt juutalaiset painostivat Pilatusta. ”Et voi olla keisarin ystävä, jos et suostu meidän tahtoon. Se oli se naru, josta he pystyivät vetämään.

Matt. 27:11-26.

Pilatus yrittää oikeasti pelastaa Jeesuksen. Mutta ongelma on se, että ”et ole keisarin ystävä”. Häneltä kiristettiin tämä tuomio. Hänellä oli myös toinen ongelma. (vaimonsa Progula) Joka oli nähnyt unen: ”Älä koske siihen mieheen”. Pilatus tajuaa että on kateus, sisäinen valtataistelu. Hän tajuaa tilanteen. Oikeustaju sanoo ei ja vaimo sanoo ei. (Luukas 23) Sitten hän hoksaa, että Jeesus on Galileasta. Niin kuin meidän Ahvenananmaamme. Turussa käydään oikeutta .

“Pilatus tietää että Ahvenanmaan maaherra on käymssä “Turussa”. Lähetetään tämä Ahvenanmaalaisen tuomittavaksi. Eli Herodes Antipas oli Galilean maaherra. Antipas oli aina halunnut nähdä ihmeitä. Hän oli etsinyt tilaisuutta saada tavata tätä Jeesusta. Antipas hermostuu kun mitään ei tapahdu. Pukee Jeesuksen viittaan ja päähän kruunun sekä lähettää hänet takaisin Pilatukselle.

Pilatus yrittää vielä kaksi kertaa pelastaa Jeesuksen mutta se on mahdotonta. Tämä tapahtui aamulla  klo 7.00-8.30. Pilatus joutuu antamaan periksi.

KUOLEMANKULKUE

Kulkee kohti kaupungin länsi-muuria, sen ulkopuolella. Jeesuksen aikainen länsi-muuri on Pyhän haudan ulkopuolella. Siis  niin että hauta oli muurin ulkopuolella. Ensin meni teloitusryhmä. (Roomalaisisia sotilaita, jotka alueelta koottu, paikallisia poikia). Sitten airut, jolla oli lappu, missä oli syy, miksi nämä tuomitut ovat menossa kuolemaan. Sitten ristin kantajat. Yleensä itse tuomitut itse jos kykenivät. Usein he eivät kuitenkaan kyenneet, koska olivat jo lain mukaan saaneet ruoskarangaistuksen. (1×39 ruoskaniskua). Se oli nahkavarsi jossa oli kolme haaraa ja joiden päässä rautapaloja. Jeesus sai kolme kertaa tällaisen. Hän kantoi itse ristin poikkipuuta, johon Hänet oli laitettu kiinni. Golgata ei ollut joku iso paikka. Ristiinnaulittiin tien varteen monesti ja vielä matalalle. Siksi että ohikulkijat saattoivat kulkiessaan käydä läpsimässä, haukkumassa, pilkkaamassa ja sylkemässä. Saattoivat olla siinä kolmekin päivää yön kylmyydessä ja päivän polttavassa helteessä. Hakattuina haavoille ja haavat täynnä surisevia kärpäsiä yms. Tämä oli roomalaisten kidutustapa. Juutalainen pappisruhtinas v. 103-76 eKr naulitsi näin 180 vastustajaansa yhtenä päivänä tien varrelle Jerusalemista Beetlehemiin. Keisari Andreamos naulitsi ristille 700 tuomittua .e

Kulkueessa mukana oli myös EX aktori mortis = kuoleman tarkkailija. Virkamies, sotilastarkkailija joka tarkasti että kaikki menee oikein. Hän päättä myös  että Jeesus oikeasti kuolee. Lyötiin keihäs sydämeen, pyöräytettiin ja katsottiin mitä sieltä tulee. Yleensä sen testin jälkeen oli kuollut.

Vanha teksti Goode si Natimus = Santa Katarinan luostarissa Siinain vuorella. Siinä mm. mainitaan, kuka oli tämä kuoleman tarkkailija.

Klo 9.00 tapahtui ristiinnaulitseminen. klo 15.00 ristiltä alas ja nopea hautaaminen.

.Sitten tullaan pääsiäisaamuun. Kaikkein merkittävin todistus on Jerusalemin Talmond =juutalaisten pyhä kirja. Varhaisimmat opetukset ovat rabbien opetuksista ennen Jeesusta.

Luuk. 23:44-45   Oli kuudes tunti.

Tämä on tapahtuma, joka ei voinut olla jättämättä jälkeä juut. mieliin/historiaan. Talmond Jerusalem mainitsee tästä päivästä yhtä pitävästi evankeliumien kanssa. Keskellä päivää tulee pimeys/maanjäristys. Puhutaan kahdesta esiripusta. Temppelin kaikkein pyhimmästä esiripusta, joka oli mielettömän iso.

7 metriä korkea ja 10 m leveä. neliön muotoista palasta. Palat on kudottu miehen käsivarren paksuisesta langasta. Kun tätä esirippua siirrettiin, tarvittiin siihen 300 pappia. (jatkuu)

Jeesuksen nimi

Taivas, maa ja helvetti tunnustavat Jeesuksen teot. Kaikki mitä Jeesus teki, kaikki auktoriteetti, kaikki valta, kaikki Hänen saavutuksensa sisältyvät Hänen nimeensä.
Jeesus istuu ylösnousemusruumiissaan Isän oikealla puolella. Mutta Hänen nimessään on kaikki autktoriteetti, valta, arvovalta, mahti ja kunnia, joka Joka Jeesuksella itsellään on. Nimi edustaa henkilöä. Tämä kunnia, kirkkaus, auktoriteetti ja valta sisältyy Jeesuksen nimeen. Tämä nimi on meille annettu.

TÄMÄ NIMI PARANTUMISESSA.
Täydellinen pelastus.
Raamattu todistaa, miten Jeesus koko palvelutyönsä aikana kulki Israelissa tekemässä hyvää ja parantamassa.
Hänellä oli täydellinen valta sairauden ja tautien yli, joilla saatana vaivasi ihmiskuntaa.
Apt. 10:38 38 te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.
Jeesuksen nimi tarkoittaa pelastusta. Kun me käytämme sanaa “PELASTUS” ajattelemme syntien anteeksiantoa, uudestisyntymistä. Meidät on opetettu ajattelemaan niin.
Niin kuin Room.1:16 sanoo: te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.
Heprean ja kreikankieliselle sanalle “pelastus” sisältyy ajatus vapautuksesta, turvallisuudesta, varjeluksesta, paranemisesta, terveydestä.
Pelastus on kaiken kattava sana ja siihen sisältyy lunastusteko kokonaisuudessaan.

Kristuksen evankewliumi tarkoittaa Jumalan voimaa, joka vapauttaa. Jumalan voimaa, joka takaa turvallisuuden, joka takaa varjelöuksen, joka takaa terveen järjen, joka takaa paranemisen.
“Ei ole muuta nimeä annettu, jossa meidän pitää pelastuman”. Hän ei puhu vain uudestisyntymisestä. Hän puhuu myös ruumiin paranemisesta.
PARANEMINEN LUNASTUKSESSA.
Meidän tulee tietää, että fyysisen ruumiimme paraneminen kuuluu erottamattomasti Herran Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin.
Hän ei vain kantanut syntejämme. Hän kantoi myös heikkoutemme ja sairautemme.
Jes.53:4,5 Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.
Matt. 8:17 17 että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: “Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme”.
Piet. 2:24 24 joka “itse kantoi meidän syntimme” ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen “haavainsa kautta te olette paratut”.

Paraneminen, jonka Hän on jo hankkinut meille, tulee todelliseksi Hänen nimensä kautta.
“… minun nimessäni.. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. ”
Miksi? Koska paraneminen kuuluu meille. Jeesus hankki sen meille lunastuksessa.

Meidät on opetettu jakamaan lunastus.
Kyllä Hän pelastaa nykyään. Hänen nimensä toimii kun on kyse pelastuksesta, mutta käsityksemme mukaan Hänen nimensä ei toimi muilla alueilla. Sen voima rajoittuu vain pelastukseen. EI EI hÄNEN NIMENSÄ TOIMII , AIVAN KUIN SE ON TOIMINUT TÄHÄN ASTI. ELLEI, TÄMÄ OLE TOTTA, MINULLA EI OLE OIKEUTTA USKOA, ETTÄ VOIN PELASTUA HÄNEN NIMESSÄÄN.
Monista Raamatunkohdista ilmenee, että Jeesus koko toimintansa aikana käytti auktoriteettia sairauden ja tautien yli. Hän ei koskaan jättänyt parantamatta niitä, jotka tuotiin Hänen luoksensa.
Matt.8:16 Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi; Hän ei koskaan ilmaissut pelkäävänsä luontoa eikä sairautta. Hänellä oli täysi valtaq niiden yli.
MITEN AUKTORITEETTI SAADAAN?
KUN USKOMME jEESUKSEEN JA VASTAANOTAMME hÄNET VAPAHTAJANAMME, ANTEEKSIANTO TULEE JOKAISELLE USKOVALLE TODELLISUUDEKSI.
Näin meistä tulee uusia luomuksia ilman menneisyyttä.
Kor. 5:17 17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

Usko syntyy

Room. 10:13 Sillä “jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”.
14 Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?
15 Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: “Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!”
16 Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: “Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?”
17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Monesti on syytetty saarnaihmisiä ja pappejakin siitä, että he pelottelevat ihmisiä. Se ei kuitenkaan ole pelottelua, vaan todellisten asioiden esille tuomista. Ihmisen elämä voi mennä todella hyvin ja hän voi kokea elämän onnellisuutta ja onnistumista. Silti hänen ei tule kiinnittää sydäntään liikaa tähän kaikkeen näkyvään, vaan koota aarteita sinne taivaallisiin aittoihin. Paavalikin koki sitä, että vaikka hän tahtoi tehdä hyvää ja oikein, hän huomasi toista. Room. 7:18-21 18 Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei; 19 sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. 20 Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. 21 Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;

Ihmistä voidaan pysäyttää monella tavalla.

Meidän tulee pukea itsemme Jumalan koko sota-asuun. Efesol. 6:17 puhuu pelastuksen kypärästä. Kypärä joka suojaa koko päätä. Varmuus Kristuksen täytetystä työstä suojaa päätä. mieltä. ”Ottakaa vastaan” viittaa siihen, että pelastus tarjotaan meille lahjana, armosta.

Kypärä viittaa päähän, meidän järkeemme. Joka ei ole pelkkä tunteisiin perustuva asia, vaan siinä tarvitaan meidän ymmärryksemme päätös.

 • haluta tulla uskoon
 • päättää tulla uskoon
 • täytyy vastaanottaa se lahja.

Lopullinen ja alkuunpaneva voima ihmisessä on Jumalan rakkaus.

Hengellisessä taistelussa kypärä on tärkeä senkin vuoksi, että usein kiusaukset tulevat meidän ymmärryksemme kautta.

Pelastuksen kypärä tarkoittaa:

 • että tiedämme lupaukset, ja uskomme niihin.
 • niiden kautta meillä on pelastusvarmuus
 • on päätettävä hallita
 • olemme uudestisyntyneet
 • jatkuvassa yhteydessä Jumalan kanssa.

MIELEMME MAAILMA

HÄNEEN KATSOMALLA ME MUUTUMME

Mieleni on hallintakaareni jonne vaikuttavat:

Liha, maailma, saatana, menneisyys

oma henkeni (omatunto), Jumalan ääni, aistimaailma, eri aistiportit.

Näistä muodostuu käyttäytymisemme.

Voimme Pyhän Hengen alaisuudessa valita, mitä päästämme sieluumme sisään.

Mikä on hyvää ja otollista, sitä ajatelkaa

Olkoon teillä se mieli, mikä Herrallamme on.

 1. TURHUUS

Kun olemme Jeesukselle antaneet elämämme johdon, voimme uskoa niin kuin Room. 8:1,2 sanoo: Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. 2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

Henkemme todistaa, olemmeko Hänen lapsiaan. Room. 8:16 Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. 17 Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.

Room. 10:9,10 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

Samuelin kutsu. 1. Aikakirja 3 luku.

Sarpatin lesken luona Elia asuu.

 1. Kuning. 17:8-24