BARTIMEUS Mark 10:46-

Laululauantai

Jeesus tuli Jerikoon ja Häntä seurasi suuri joukko. Opetuslapset ja muita ihmisiä. Kuka oli minkäkin takia siinä mukana. Toiset ehkä vain uteliaisuuttaan. Bartimeus oli sokea ja hän istui tapansa mukaan tien vieressä pyytämässä almuja. Kun hän kuuli, että se oli Jeesus Nasaretilainen, joka kulki tietä pitkin. Hän ei nähnyt, mutta kuuli.

Hän alkoi huutamaan ja sanomaan: “Jeesus, Daavidin poika, armahda minua”. Kun hän näin alkoi huutamaan, häiritsi se ääni näitä toisia. Nämä kulkueessa olevat nuhtelivat ja kielsivät Bartimeusta. Ei saa häiritä ja huutaa. He yrittivät saada sokean hiljaiseksi.

Se ei kuitenkaan hiljentänyt Bartimeusta. Silloin, kun on todellinen hätä ja avun tarve, silloin muiden ihmisten kiellot eivät vaikuta. Kun on tarve totinen ja tilanne päällä. Nyt ei arvokkaat käytösohjeet eivät tehonneet. Ei nuhtelut tehonneet.

Hänellä oli todellinen hätä, eikä häntä voinut hiljentää. Hän huusi entistä kovemmin.

Jeesus ei voinut olla kuulematta sokean huutoa. Hän kuulee todellisen avunhuudon. Niinpä Hän nytkin seisahtui. Hän ei lähtenyt avunhuutajan luo, vaan sanoi lähellä oleville: “Kutsukaa hänet tänne”. Siis Jeesus antoi toisille tehtävän. Niinpä nämä sitten kutsuivat sokean Jeesuksen luo. Mahdollisesti vielä taluttivat ja ohjasivat hänet.

Vielä he sanoivat sokealle: “ole turvallisella mielellä, nouse; hän kutsuu sinua”. Sokea heitti vaippansa yltään, nousi seisomaan ja tuli Jeesuksen tykö.

Siinä ei välittömästi eikä automaattisesti tapahtunut mitään. Jeesus puhutteli sokeaa ja kysyi sitten häneltä: “Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin?” Jeesus kysyi sokealta, että mitä tämä halusi hänelle tehtävän.

Bartimeus antoi selvän vastauksen kysymykseen. Hän ei lähtenyt kiertelemään ja antamaan ympäri pyöreitä vastauksia. “Rabbuuni, että saisin näköni jälleen” Niin Jeesus sanoi hänelle: “Mene, sinun uskosi on sinut pelastanut” ja kohta hän sai näkönsä ja seurasi häntä tiellä.

Mielenkiintoissa tässä on se, että Jeesus sanoi: “mene”. Siis jatka matkaa. Kuitenkin Bartimeus oli saanut todellisen avun ja lähti seuraamaan Jeesusta näkevänä.

Bartimeuksen usko antoi hänelle parantumisen.

Se tapahtui välittömästi. Mitä tässä voimme nähdä? Sen, että sokea on ihminen, joka ei tunne eikä tiedä Jumalan pelastussuunnitelmaa.

Hän on sivussa ja monet tahtovat, että hän on hiljaa, koska eivät tiedä kuka todellinen auttaja on Sanan viejän muodossa vieressä kulkemassa. Monet huutajat eivät uskalla tosissaan huutaa apua ja siksi heidät hiljennetään.

EI NYT SOVI, EI NYT TAPAHDU MITÄÄN. TÄÄLLÄ EI OLE HERRAN HENKI LÄSNÄ. EI ENÄÄ MITÄÄN PARANTUMISIA TAPAHDU. TAI, ETTÄ JUURI TÄMÄ SEURA ON NIIN KORKEA TASOISTA, ETTEI TUOLLAINEN SOVI.

KUITENKIN JEESUKSEN RAKKAUDEN VALTAAMAT KUULEVAT SOKEAN ÄÄNEN. HE OVAT VALMIIT TALUTTAMAAN SOKEAT JA HUONOVOINTISET JEESUKSEN LUO. NIIN, ETTÄ JEESUS SAA HEIDÄT PARANTAA.

Aivan samoin Jeesus sanoi niille kahdelle sokealle Matteuksen evank. 9 luvussa jakeessa 29 “Tapahtukoon teille uskonne mukaan”

Kun miehet olivat lähteneet, tuotiin Hänen luokseen mykkä mies, joka myös oli riivattu. Matt. 9:32,33 Kun riivaaja oli ajettu, alkoi mykkä puhua.

Tätä tapahtuu edelleen. Jumalan Henki, joka liikkuu siellä missä Kristusta koroitetaan pelastaen ja parantaen. Joh. 3:16.

 

Pietarin oppivuosissa

Ihmisen tullessa uskoon hän syntyy sisälle Jumalan valtakuntaan. Hänen elämäänsä tulee uusi auktoriteetti jota hän alkaa palvella. Tämä muutos saa aikaan myöskin sen että Pyhä Henki vaikuttaa sisimmässä nälän tulla toisten uskovien yhteyteen. Siellä hän voi rakentua ja kasvaa yhdessä toisten kanssa.

Samalla tämä tuo myös mahdollisuuden ei ainoastaan kuunnella vaan myös käytännössä alkaa palvelemaan. Rakkaus sisimmässä ei jätä paikalleen, vaan tuo halun palvella muita. Seurakunta jossa toimii Pyhä Henki on paikka jonne tulee hakeutua. Se on samalla paikka jossa toimitaan Jumalan sille antaman näyn pohjalta. Siellä on henkilöt jotka Jumala on asettanut johtamaan sitä. (Pastorit) Sekä myös paljon käytännön tehtäviä joita hoitaa eri ihmiset. Seurakunnan johdolla on auktoriteettiasema johon heidät on kutsuttu. Tullessaan seurakuntaan sisälle ihminen tulee tämän seurakunnan näyn alaisuuteen.

Useimmiten tämä näky on juuri seurakunnan pastorilla/pastoreilla. Päästä kasvamaan on alamaisuutta joka ei ole helppoa mutta palkitsee hyvin. Se on tie jota myöten oma kutsu myös voi toteutua. elämässä. Hengelliset johtajat jotka ovat olleet suuressa Jumalan käytössä ovat aloittaneet palvelemalla. He ovat ensin olleet alamaisuudessa ja kasvaneet siinä.

Nyt käymme tutkimaan erään tällaisen henkilön vaiheita, josta tuli merkittävä Jumalan mies.I. Kalastaja Simon. Tämä henkilö on Simon Pietari. Tunnemme hänet paremmin Pietarina. Hän oli merkittävä henkilö koko Apostolisena aikana, mutta tullessaan Jeesuksen luo melko itsepäinen. Jumala kyllä tiesi mitä hänestä tulee, vaikka hän ei itse sitä niin tarkkaan tiennytkään. Hän oli ja teki oman tehtävänsä ja jäi Raamatun henkilöksi pysyvästi.

Näitä Pietarin tapaisia tarvitaan tänä päivänä, joilla on jo valmius Jumalan tekoihin. Jumala odottaa näitä jotka todella antautuvat Pyhän Hengen palvelukseen. Hän on nostanut ja on nostamassa ja kasvattamassa niitä joilla on yliluonnollinen voitelu. On vain ajan kysymys milloin he astuvat tehtäväänsä. On myös jo niitä jotka ovat tässä auktoriteetissa ja Pyhä Henki voimallisesti heitä käyttää. He tulevat astumaan vielä suurempaan auktoriteettiin. Me vain näemme ja kuulemme mitä tapahtuu esim: tämän päivän muslimimaailmassa. Miten Jumala siellä pelastaa ihmisiä.

Kun katsomme lähemmin tämän henkilön vaiheita, miten hän tahtoi enemmän tulla tuntemaan mestariaan. Ehkä sinulla ystäväni, joka luet näitä rivejä, on samanlainen jano sisimmässä. “Herra, tahdon lähemmäs Sinua, haluan olla enemmän Sinun Pyhän Henkesi virrassa, nähdä ja olla mukana kun Sinun Henkesi toimii”. Hän oli hyvin tavallinen mies jonka tie sitten vei Jeesuksen luo. Itse asiassa hän ei sinne yksin mennyt, vaan veljensä Andreaan mukana. Rannikkokaupungeissa asuneina he olivat kalastajia niin kuin heidän isänsäkin.

Voi ajatella että tavallisia karkean ammatin harjoittajia,. joille ei mitkään pikkujutut menneet heti perille. Kuitenkin tämä Pietari nimitys tuli hänelle myöhemmin. Hän oli Simeon (kreik. Symeon) joka oli hänen alkuperäinen nimensä. Sitä kyllä käytettiin myöhemminkin kun hänestä puhuttiin henkilökohtaisella tasolla. Veljekset olivat syntyneet Beetsaidassa ja muuttaneet Kapernaumiin. Heidän luonaan asui myös Simonin anoppi. Hän kun oli naimisissa ja myöhemmin myös hänen vaimonsa oli mukana matkoilla (1. Kor. 9:5, Matt. 8:14). Simeon oli koulunkäymätön ja osasi kyllä tarvittavan toisen, eli kreikan kielen.

Kirjoituksensa hän myöhemmin kirjoitutti kirjurillaan joka oli Markus (Apost. 12:12,25; 1. Piet. 5:13). Tätä Markusta hän piti myös hengellisenä poikanaan. Myöhemmin Markus toimi Pietarin tulkkina (IRT-sanakirja s. 4384). II. Kutsu Pietarille. Jeesus sanoi heille: “Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia, niin he kohta jättivät verkkonsa ja seurasivat Häntä (Matt. 4:18-20). Tässä tämä kutsu tapahtui nopeasti, niin kuin myös totteleminen.

Saman tapaisen kutsun voimme muistaa Vanhan testamentin puolelta. Kun Herra kutsui Elisaa 1. Kun.19:19-21:” Niin hän lähti sieltä ja kohtasi Elisan, Saafatin pojan, kun tämä oli kyntämässä; kaksitoista härkäparia kulki hänen edellänsä, ja itse hän ajoi kahdettatoista. Kulkiessaan hänen ohitsensa Elia heitti vaippansa hänen päällensä. Niin hän jätti härät, riensi Elian jälkeen ja sanoi: “Salli minun ensin antaa suuta isälleni ja äidilleni; sitten minä seuraan sinua”. Elia sanoi hänelle: “Mene, mutta tule takaisin; tiedäthän, mitä minä olen sinulle tehnyt”. .

Niin hän meni hänen luotaan takaisin, otti härkäparinsa ja teurasti sen, ja härkäin ikeellä hän keitti lihat; ne hän antoi väelle, ja he söivät. Sitten hän nousi ja seurasi Eliaa ja palveli häntä”. .

III. Palvelu lähellä Mestaria. Sanat joilla Jeesus kutsui veljekset oli profeetallinen. “…teen teistä ihmisten kalastajia” . Heillä oli ammatti mutta uuteen tehtävään heillä ei ollut valmiuksia. “minä teen” tarkoitti että Hän tekee heistä jotakin. He tulisivat olemaan “oppilaita” johonkin josta he saisivat valmiuksia Hänen seurassaan. Hän oli Jeesuksen lähellä niin kuin muutkin opetuslapset.

Vielä lähemmäksi hänet otettiin ja oli yksi kolmesta jotka kuuluivat ns. sisäpiiriin. Näkivät ja kokivat kaikenlaista. Simon Pietari sai monta kertaa “nolattua” itsensä oman äkkipikaisuutensa tähden. Erään kerran he kysyivät Jeesukselta kun kylä ei ottanut vastaan evankeliumia. “Pyydämmekö tulen taivaasta niin että koko kylä palaisi”. Tämä voi olla melko tuttua tekstiä tämänkin päivän “tuoreelle” uskovalle. Annettaisiin tuomio tulla vaan heti päälle, kun ei oteta vastaan pelastussanomaa.Kerran Jeesuksen puhuessa heille hengellisesti fariseusten opista ja hapatuksesta, opetuslapset ymmärsivät Hänen puhuvan tavallisesta leivästä. Sen lisäksi Hän kysyi: eivätkö he muista mitä tapahtui niille viidelle tuhannelle. Tällä Jeesus tarkoitti että kun Hän on heidän mukanaan tarpeet täyttyvät. (Matt. 16.5-12). Tässäkin he saivat hyvin syvällisen opetuksen, hengellisestä ja fyysisestä ruuasta.

Niinpä seurakunnassakin pastorin tehtävä on antaa hengen leipää ihmisille. Hänellä on vastuu siitä että hän oikein jakaa Jumalan Sanaa. Jotta hän voi tehdä sen työn, johon on kutsuttu tarvitsee hän avustajia jotka hoitavat käytännön asioita. Hänen tehtävänsä on vahvistaa ja ruokkia sitä joukkoa joka hänelle on uskottu. Hän tarvitsee tuekseen alamaisia joille hän voi uskoa tehtäviä ja luottaa että asiat tulee hoidettua. IV Pietarin tunnustus

Ollessaan melkein kolme vuotta Jeesuksen seurassa erään kerran Jeesus kysyy heiltä: “Kenenkä te sanotte minun olevan?” Pietari vastaa tähän, “Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika” (Matt: 16:15,16). Hän oli itse sisällään vahvistunut siitä että Jeesus oli juuri Vanhan testamentin profeettojen ennustama kärsivä palvelija. Kansansa vapahtava messias. Tämä tunnustus oli jotain mikä tapahtui hänen sisältään tulevan todistuksen tuomana. Tämä hengen ilmoitus hänen sisällään oli vain vahvistunut ajan myötä. Vakuus siitä kuka Jeesus oli laittoi hänet sanomaan nämä sanat.

Se että uskovana kasvat seurakunnassa ja sen hengen alaisuudessa, vahvistaa sinua. Pääset kasvamaan auktoriteetin alaisuudessa. Elämään alkaa tulla aikuisuutta ja tasapainoa uskon asioissa. Simon Pietarin sanat olivat niin aitoja että Jeesus oli hyvin vaikutettu siitä. Hän sanoi: “Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, kreik. Keefas =kallio. ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita” (Matt. 16:17,18)

Pietari sai tällöin lupauksen, että hänellä on perustava merkitys siinä seurakunnassa, jonka Jeesus oli rakentava. (IRT-sanakirja s. 4382) Silloin Pietarille vahvistui tämä tehtävän kokonaisuus, mikä odotti. Hän ei kokonaan sitä silti voinut nähdä, mutta se lisäsi entisestään innokkuutta hänessä. Kuitenkin hän edelleen oli yhtä erehtyväinen ja ampui välillä yli niin että Jeesuksen piti palauttaa hänet maan pinnalle. Milloin oltiin kirkastusvuorella, jonne Pietari olisi halunnut rakentaa majan Moosekselle, Elialle ja Jeesukselle. Jossain vaiheessa Jeesus tarvitsi hänen venettään, jotta voi opettaa kansaa veneestä.

Sen jälkeen Jeesus antoi kalastuksen niksit tuntevalle ohjeen minne tulisi heittää verkot. Siinäkin Pietarin suhtautuminen auktoriteettiin kuvaa hänen asennettaan. “mutta sinun käskystäsi-minä heitän verkot”. (Luuk. 5:5). Tässä nähdään täydellistä antautumista auktoriteettiin. “sinun käskystäsi” Ihan hyvin hän olisi voinut sanoa, “turha vaiva, kyllä se on nähty”. Kuitenkin tässä näkyy myös ehdoton luottamus mestarin sanaan. Tulos oli mahtava. Kalaa tuli että verkot olivat reveä ja jouduttiin pyytämään toisia venheitä apuun. kaikille tuli saalista. Halleluja!!

Sano Ei tottelemattomuudelle Kun kohtaamme ihmisiä joilla on välinpitämätön suhtautuminen asioihin yleensä, ja varsinkin hengen asioissa. Tulee ottaa välimatkaa. Sanonnat: “No ei sillä niin väliä, ei se niin tarkkaa ole”. Tällaista puhuu välinpitämättömyyden ja epäjärjestyksen henki. Se johtaa pikku hiljaa juuri kapinallisuuteen. “Onko hän todella Jumalan valitsema, onko kutsu todella Herralta?” Nämä kantavat sisällään samaa kuin oli paratiisissa. “Onko Jumala todella…?” “Kapina oli paholaisen lankeemus alussa ja siitä lähtien ja yhä edelleen hän yrittää saada ihmisiä mukaansa” (RBI moniste s. 4). Tähän taakse kätkeytyy myös tottelemattomuuden henki.

Kyseenalaistetaan sitä mitä Jumala on tarkoittanut tai on tehnyt. Hän on järjestyksen Jumala. Tämän ns. yleisen pappeuden seurauksena srk: on menetetty kunnioitus johtajia ja pastoreita kohtaan. Ajatellaan että kaikki ovat kaikkea ja niin ei ole Jumalallinen järjestys. Kaikkien ollessa kaikkea syntyy vain epäjärjestys ja vääränlainen kunnian “metsästys”. Siis kuka eniten saa olla esillä. Siksi on paljon kristittyjä jotka vain kulkee paikasta toiseen, eikä pysty juurtumaan minnekään. Juostaan vain seurakunnasta toiseen ja arvostellaan niitä jotka jotakin tekevät.

Tämän seurauksena pastorien ja johtajien on vaikea johtaa seurakuntaa koska heilläkään ei ole todellista auktoriteettia. “Suurin osa kapinallisuudesta seurakunnassa on seurausta siitä, että ihmiset kieltäytyvät olemasta alamaisia pastoreilleen” (RBI moniste. s 3).kun oli aika myös Pietarikin lähetettiin muiden oppilaiden kanssa kyliin. Heidät evästettiin tietyin ohjein (Matt. 10:5-8). Minne saivat ja minne eivät saaneet mennä. Hän vahvisti heitä aivan käytännön ohjeilla ja myöskin mitä he tulisivat kohtaamaan. Heidät lähetettiin Jeesuksen delegoidun auktoriteetin alle varustettuina.

V Pietarin paluu ja nousu Raamattu sanoo: “Anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan”. Janoiset sydämet jotka ovat anomassa Jumalan mielen mukaisesti, he saavat. On ihmisiä jotka pyytävät ja kun eivät heti saa lähtevät pois. kuitenkin Herra näkee sinne sydämeen, mikä sen asenne on. Hän näki Pietarinkin sydämeen, miten siellä oli myös alamaisuus ja kuuliaisuus. Vaikka pietari kielsi Jeesuksen silti Herralla oli sydän täynnä rakkautta Pietaria kohtaan.

Jeesuksen noustua kuoleista pietari oli ensimmäisten joukossa vahvistamassa asian. Jeesuksen noustua ylös uolleista Hän kaksi kertaa tuli opetuslasten luo yläsaliin antaen heille tehtävän. (Joh. 20:19-26). Tästä kaikesta mitä Jerusalemissa oli tapahtunut he murheisin mielin palasivat takaisin arkeen. Niinpä Pietarikin tokaisi toisille Tiberiaan palattuaan: “Minä menen kalaan”. He sanoivat hänelle: “Me lähdemme myös sinun kanssasi”. Niin he lähtivät ja astuivat venheeseen; mutta eivät sinä yönä saaneet mitään. (Joh.21:3). Tämä kuvaa sitä miten olivat palaamassa takaisin vanhaan ammattiin.

Kuitenkin nyt myös näkyy se, että Pietarista oli tullut heille auktoriteetti. He halusivat tehdä ja olla yhdessä..Niinpä Herralla taas oli jotain sanottavaa. Opetuslapset saivat taas nähdä ihmeen jonka Jeesus teki heidän silmiensä edessä. “Niin Simon Pietari astui veneeseen ja veti maalle verkon, täynnä suuria kaloja, sata viisikymmentä kolme. Ja vaikka niitä oli niin paljon, ei verkko revennyt” (Joh. 21:11). Tämän jälkeen Jeesus otti Pietarin erityiseen puhutteluun ja tällöin esitti kysymykset hänelle.

Kolme kertaa kysyen eri muodossa Pietarin rakkautta Häneen. Sen seurauksena Pietarille annettiin varsinainen tehtävä. Olla perustamassa seurakunta josta Jeesus jo oli aiemmin maininnut. Myöhemmin käy ilmi miten väkevä ja voimakas apostoli hänestä tuli. Sen jälkeen kun koko joukko täytettiin Pyhälä Hengellä. Pietari oli täynnä ennen näkemätöntä v“Pelkurimaisessa Pietarissa tapahtui valtava muutos. Julistaja hänessä pääsi esiin, kun hän korotti äänensä ja puhui rohkeasti kasvavan väkijoukon edessä. Mutta kenen luulet antaneen sanat hänelle? Valloittava sanoma tuli Pyhältä Hengeltä. “… (1 Tess. 1:5).

Aivan oikein. Evankeliumia julistetaan Pyhässä Hengessä.” Pietari kääntyi Johanneksen kanssa epäsiistin kerjäläisen puoleen, he “katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi: “Katso meihin` ” (jae 4).On suurenmoista nähdä ihminen joka on antautunut täysin Pyhälle Hengelle.oimaa ja rohkeutta, kun hän katsoi syvälle miesparan sieluun suoraan hänen silmiensä läpi. ” (Benny Hinn s.114-115).Tämä kaikki kuvaa sitä että Herra voi tehdä suurta sellaisestakin, joka ei mitään ole.

Hän muuttaa arvot ihmisen elämässä niin että hän voi tehdä asioita jotka ovat mahdottomia ihmiselle ja näin tuoda kunnian Jumalalle. Pietari totteli Jeesuksen kutsua ja lähti seuraamaan Häntä. Siinä ei tehty kompromisseja vaan hän alistui Jeesuksen auktoriteetin alle. Oli kovassa koulussa yhdessä toisten 11 kanssa. Koki omassa itsessään noloutta, pelkuruutta, häpeämistä ja monta muuta asiaa. Hänessä karsittiin esiin sitä Pietaria joista Apostolien teot juuri kertovat..

VI Aloittaminen pienestä Tähän voisi ottaa erään lainauksen Benny Hinnin kirjasta. Avattu testamentti Kathryn Kuhlamista. s. 58. “Kathryn muisteli, kuinka hän erään kerran oli tuntenut itsensä huonovointiseksi ja kuinka hänen äitinsä oli tokaissut: “Ei se mitään kultaseni. Ota vain luuta käteesi ja ala lakaista jalkakäytävää, ja pian olosi alkaa tuntua paremmalta”. Tässä onkin aivan vinha perä. Herra ei ole kutsunut meitä toimettomuuteen, vaan toimeliaisuuteen. Jos seurakunnassa et oikein tiedä miten voit palvella.

Mene vaikka pastorin puheille niin saat tehtävää. Se on ennen kaikkea palvelua Herralle ja samalla alamaisuutta jolloin voit osoittaa ja kasvaa nöyryydessä. “Ole vähässä uskollinen niin Herra panee sinut paljon haltijaksi”. Seurakunta on paikka jossa sen johtajalla (pastorilla) on näky jonka Pyhä Henki on hänelle antanut. Eri tehtävissä seurakunnassa palvelevat auttavat seurakuntaa ja ovat alamaisia sen johdolle niin että se näky voi toteutua.

Aivan kuten Pietarikin sai ensin opetusta mestariltaan. Jeesus antoi heille hyvin tarkat ohjeet ja oli opettanut heitä. Samalla myös valmistanut mitä he voiva kohdata matkalla. Aivan samoin Pyhä Henki puhuu ja opettaa seurakunnassa niiden kautta jotka on kutsuttu siihen tehtävään. Hengen palveluvirkoihin. Siksi on tärkeää olla ja pyrkiä lähelle niitä joilla on Pyhän Hengen voitelu ja kunnioittaa heitä ja palvella siinä mihin on asetettu. Johtajat seurakunnassa ovat auktoriteettiasemassa ja he palvelevat myös alamaisina Herralle .

Toivoa?

Mikä TOIVO?

Toivo voi olla mies ihmiselle annettu nimi, mutta toivo sanalla on muukin tärkeämpi merkitys. Se koskee koko ihmiskuntaa.

Toivo on valo tunnelin päässä, tai edes aavistus sen olemassaolosta. Toivo on kyky nähdä mahdollisuus päästä yli mahdottomaltakin tuntuvasta tilanteesta. Toivottomuus on loputon tunneli, jonka päässä ei ole enää valoa. Toivottomuus on ahdistava tila, jolle ei ole selitystä.

Miljoonat ihmiset tässä maailmassa kulkevat ilman toivoa. Jokaisella on pelkoja, ahdistuksia, vaikeuksia, kriisejä. Tai sitten vain elämän tyhjyyttä ja tarkoituksemuutta. ”Kun saan työni elämässäni tehtyä, päästyäni eläkkeelle, tulen käyttämään kaiken aikani kootakseni historiallisia todistuksia Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta”. Kuka tietää, tuleeko sitä aikaa, vai loppuuko elämä ennen sitä.

Onko siis olemassa toivoa? On. Tuo toivo on pelastus, ikuinen elämä. tuo toivo on Jumalassa, siinä, mitä Hän on tehnyt Ainutsyntyisessä Pojassaan saadakseen ihmiselle todellisen toivon.

Ajattele elämää aikajanalla. Alussa on syntymäsi ja lopussa kuolemasi. Mutta jo ennen syntymääsi Jumala teki kaiken valmiiksi ja synnyttyäsi tarkoitti sinulle hyvän elämän. Kuoltuasi Hän on tehnyt myös lopun. Jumalan lupaukset ovat ennalta kirjoitettua profeetallisuutta. Sinulla on päämäärä, taivas.

Mitä Jumala on tehnyt? Siis Hän, josta Raamattu Pyhä kirja puhuu.

Ensiksikin Raamattu sanoo: (Luuk 19:10). ”Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, joka on kadonnut”. Pelastus aktualisoitui Golgatan ristillä. Jossa tapahtui kolme asiaa:

-synti sovitettiin. Jumala lepytettiin ja ihminen lunastettiin.

1) Sovitus tarkoittaa kahta asiaa: kuten, kun ostat esim; kengät ja sovitat niitä jalkaasi, katsot, sopivatko ne.  Rikos sovitetaan kärsimällä siitä rangaistus. Nyt syntimme takia täysin Pyhä ja puhdas. Jumala, joka vihaa syntiä ja täysin epäpyhä ja epäpuhdas ihminen eivät milläänsovi yhteen, ellei siihen olisi olemassa ratkaisua. Tuo ratkaisu on sovitus:

Kärsiessään rangaistuksen sinun ja minun puolesta, Jeesus sovitti meidät Jumalan kanssa niin, että nyt syntinen ja epäpuhdas ihminen ja puhdas ja Pyhä Jumala sopivat yhteen. Synti on sovituksessa otettu pois Jumalan kasvojen edestä Kristuksessa. On vain kaksi paikkaa, missä synti voidaan sovittaa.

Jos yrität sovittaa syntejäsi itse, ainoa mahdollinen paikka siihen on helvetti. Toinen mahdollinen paikka on Golgatan risti. Jokainen, joka panee uskonsa ja toivonsa Jeesukseen, pelastuu. Siksi, älä mene helvettiin kärsimään enää uudelleen sitä rangaistusta, jonka Jeesus on jo puolestasi kärsinyt. Sovituksen perusteella sinä kelpaat Jumalalle.

2) Jumala lepytettii Jeesuksen uhrilla. Jumalan viha kohtasi synnin vallassa olevaa ihmistä. Mutta kun Jeesus uhrasi itsensä rakkaudesta meihin, Jumalan viha leppyi ja voit nyt kutsua Häntä rakkaaksi Isäksi.

3) Jeesus lunasti ihmisen synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta maksamalla sinusta ja minusta maailman kalleimman mahdollisen hinnan, oman henkensä ja verensä. Kukaan ei ole koskaan arvostanut ihmistä korkeammalle kuin Jumala silloin, kun Jeesus kuoli Golgatan ristillä, koska meistä maksettiin kallein.

Kun sinä laitat ja uskot sydämessäsi Jeesuksen sovituskeen. Sen lunastuksen perusteella sinä kuulut Jumalalle. Lunastuksessa Jeesus ryösti synniltä, kuolemalta ja perkeleeltä kaikki aseet.

Jeesus snoi: Luuk. 11:21-22

 Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa.
22 Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Jeesuksen suorittaman lunastuksen takia synnille, kuolemalle ja saatanalle ei jäänyt enää mitään aseita! Sinun huonoutesi ei ole este pelastukselle, sillä Jeesus on tehnyt tyhjäksi kaiken synnin, kuoleman ja saatanan vallan.   JEESUS NOUSI YLÖS! Tämä on historiallinen tosiasia. Apt. 2:32 sanoo: Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme.sen todistajia. Ja näitä todistajia on tänään miljoonia ja miljoonia. Jeesuksen ylösnousemuksesta on olemassa enemmän historiallisia todisteita siitä, kuin että Aleksanteri Suuri on koskaan ollut olemassa.” Jos et usko, kokeile; Jeesus sanoi: ”Jos joku tahtoo tehdä Hänen tahtonsa, hän tulee tuntemaan onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani. Joh 7:17.

Uskovan auktoriteetti

Hengellinen bodaaminen johtaa sivuraiteille. Elämän sisällössä tulee olla tasapaino sen eri osa-alueiden kesken.

Tulee olla terve keskilinja. Ihmisen elämä ilman muutosta on ontuvaa ja pitkälti tunne-elämään tukeutuvaa. Aaltomaista, ailahtelevaa, vailla tasa-painoa ja vakautta. Kaikki kloonaus ja mallintaminen toisilta on epäaitoa ja raskasta.

Vaikka ihmisen sisin muuttuu, se ei tarkoita tunne-elämän kuolemista. Muutosten tiellä on oltava halu tulla ulos entisestä kokonaisuutena vahvistuen.

Auktoriteetille ei ole helppoa tietä. Mitä sitten on tämä uskovan auktoriteetti? Miten sitä voi soveltaa elämän keskellä? Sen omistamisen ja alla elämisen suhde?

Mitä Raamattu lupaa meille.

Minun tulee itse asettua auktoriteetin alle ja olla siinä. Tulee tutkia eri alueita, missä käyttää auktoriteettiä. Voin alkaa vaeltamaan päivittääin siinä.

Mitä se on ja kuinka otan sen vastaan. Se on kuitenkin Jumalan antama, ei omaa ansiota. Koska Jumala ottaa kaiken kerskauksen pois.

Auktoriteetti on Jumalan voima minussa/sinussa. Silloin ollaan välikappaleina. Tämän alaisuudessa tulee olla evankeliumi ja Sana hengessämme ja suussamme. Pyhä Henki tuntee Jumalan Sanan. Pyhä Henki meissä yhtyy Jumalan Sanaan.

Siinä on Logos ja Rema yhdessä. Jos ei ole Jumalan voimaa, ei ole myöskään auktoriteettia. Jumala antaa herrauden ja auktoriteetin. On paljon asioita yläpuolella meidän ymmärryksemme. Pyhä Henki myös opettaa jatkuvasti. Muistuttaa meitä.

Opetuslapsena tulee olla paljon auktoriteettia. “Olen syntynyt hallitsemaan Jumalan alaisuudessa paholaisen ja sen tekojen yli”. “En ole syntynyt ja olemaan ja elämään pelossa ja masennuksessa”. “En olosuhteiden vankina”.

Olet luotu ottamaan vastaan Hänen elämänsä ja vapauttamaan sen toisille maailmaan. Tekemään maailman alamaiseksi ja hallitsemaan sitä.

Auktoriteetti? Vastuuta, voimaa, herrautta, vastuu toimimisesta. Herruutta yli paholaisen vallan ja voiman. (1. Moos. 1:28). Alkaessa nimeämään he käyttivät auktoriteettia, mikä heille oli annettu. Teillä on oleva valta luomakunnan ylitse. Ensi tarkoitus tehdä hallitsijaksi. Minulla on lupa ajatella suuresti asioista ja Jumalasta hengelläni.

Auktoriteetti luo vapauden. Saada se elämässä löytyy n. 7 eri tapaa. Vastuuni Kristuksen ruumiin jäsenenä erittäin suuri.

a) päätä hallita. Olet uusi luomus. Room. 6:13-15 Synnit pantiin yhdellä ainoalla kerralla pois. Yksi uhri Jeesuksessa Kristuksessa otti pois kaiken kerralla. Ei tarvitse kantaa syntiä, jota ei enää ole. Sen ei pidä enää vallitseman, koska ei ole enää syntiä. Alistanut itsensä ylemmän auktoriteetin alle. Näin ollen tullut vapaaksi. Ei enää itsensä herra. Voin katsoa Kristukseen, joka on täydellinen, puhdas ja pyhä.

Pyhitetty Jeesuksessa Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti. Uskoa se ja omistaa se. Olla iloinen ja vapaa. Puoli uskovainen en voi olla. Olla vapautettu lain alta armon alle. Elän sen mukaisesti, johon olen syntynyt uudesti. Vapaa on vapaa. On etuoikeus ja ilo olla uskova. (Fil. 4:1). Ilo merkitsee auktoriteettia. Ilo Herrassa on väkevyyteni. Myös auktoriteettini. Auktoriteettia iloita. Se on kruununi. Asiat eivät ole monimutkaisia.

b) Julista sitä. (Job 22:28). Minä päätän. Päätän sen jo etukäteen, en vain paikan päällä. Epävarmoilla ihmisillä on vähän valoa. Ota auktoriteetti asioista, joista Herra on puhunut. Näytöä suunta niille, jotka Herra on sinulle uskonut. (Room. 10:8-10). Sana on uskon sana. Ei epäuskon sana. Kirjoitettu Sana ei ole halpa. Se on uskon kirja. Jota saarnaamme. Anna Jumalan Sanan tulla osaksi elämääsi.

Sielullisessa Sanassa ei ole voimaa. Hengellisessä Sanassa on voima ja siihen tulee voitelu. Lähetä Sana voimassa. Ilo ei ole ominaisuus. Ilo on PYHÄN HENGEN HEDELMÄ. Luonteen ja Pyhän Hengen hedelmät eivät ole yksi ja sama asia. Luonnollinen ilo ei ole sama kuin Pyhän Hengen aikaan saama ilo.

c) Ymmärtää Hänen olevan minussa. (1. Joh. 4:4). Olen Jumalasata syntynyt. Olemme voittaneet heidät. Tulee ottaa kaiken kyseenalaistamisen pois. Yli demonien ja saatanan. Auktoriteetti on Hengen yliote toisista ympärilläni. Ymmärrä ja usko , että Hän minussa on suurempi kuin henki toisessa. Olet asetettu yläpuolelle suhteessa heihin, joilla ei ole Kristuksen henkeä. Hän joka sinussa on, on suurempi kaikkia. Et voi toimia samassa tasossa heidän kanssaan. Mikäli niin, se ei ole oikeassa kohdassa kohdallasi.

d) Unohda vanhat epäonnistumiset. saatanan valhe: sinulla ei ole oikeutta on valhetta. (1. Joh. 1:9). Tunnustaminen. Tuhlaajapoika tunnusti, että oli tehnyt syntiä. Synnin tekeminen pitää tunnustaa.

  • itselle. Pelkkä rippi ei vapauta. Synnin tunnustamisessa on valtava voima. Siinä ei ole häpeää. Häpeä on kantaa syntiä. Daavidkin tunnusti syntinsä. Ellei tunnustusta, niin lähellä on ylpeyden henki, kuten Saulilla. Ylpeyden henki estää olemasta totuudelle kuuliainen. Vain puhdas voi seistä auktoriteetissa. Hengen maailmassa tunnistetaan asiat jokaisessa meissä. Hänen uskollisuutensa toimii heti.
  • Antaa synnit anteeksi. Kukaan ihminen ei anna syntejä anteeksi. Ainoastaan >Jeesus Kristus. Ei jäädä kiinni omaan epäonnistumiseesi. Anna Pyhän Hengen vetää sinut takaisin. Myös auktoriteettisi palautetaan takaisin sinulle.

e) Vapaudu, valmistaudu. se tietää sotaa jonka läpi joudun menemään. Efes. 6:10-12). Haluavat koko maailman herruuden. Paha haluaa kaiken. Jeesusta pahuus ei saanut lankeamaan ja se yrittää Jeesuksen omia koko ajan. Tiedän, että lähden sotaan, kun olen auktoriteetissa.

f) Anteeksi antaminen ja riitojen sovitus. (Efes. 4:25-27). Anteeksiantaminen on avainkysymys auktoriteettiin. Ihmisille, itsellesi, asioille ja tilanteille. Ei tule ottaa asioita kaikkea henkilökohtaisesti. Anna anteeksi. “Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä…” Kun tämän rukoilet auktoriteettisi nousee, kun sydämessäsi näin teet. Älä puhu tai jatka valheita toisista. Älä ota valheita vastaan toisista.

“Herran Henki on minun päälläni”

 Jesaja 61:1Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,

2. julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia,

Luukas 4:18 Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen,

19  saarnaamaan Herran otollista vuotta”.

Kun Jeesus oli synagogassa lukemassa näitä tekstejä, ei kukaan kiinnittänyt siihen mitään huomiota. Olihan tuota kuultu jo 800 vuotta. Tämä kirjakääröstä luettu profeetan julistus oli moneen kertaan kuultu. Osattiin jo ulkoa.

Sitten kuulijat nopeasti säpsähtivät: tajusivat, että Sana puhui juuri Hänestä Jeesuksesta. Kaikki profeetan sanat sopivat juuri Jeesukseen.

Otollinen vuosihan on juuri riemuvuosi, joka oli alun perin Jumalan ajatus. Riemuvuosi säädettiin, että jokainen saisi vuoden loman. Silloin myös kaikki orjat vapautettiin ja velat mitätöitiin.

Se oli alunperin joka 50 vuosi.

Tuohon aikaan oli huono tilanne, jos joutui orjaksi tai velliseksi. Riemuvuotena orjan isäntä voi sanoa orjalleen: mene.

Jos hän ei halunnut lähteä, se oli oma päätös. Hän sai myös jäädä.

Jeesus Kristus on tuonut meille koko ihmiskunnalle riemuvuoden.

Jesaja kuvaa hyvin, mitä se tarkoittaa. 61:3,4 panemaan Siionin murheellisten päähän-antamaan heille-juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva “vanhurskauden tammet”, “Herran istutus”, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.

Ja he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien autiot paikat; ja he uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot polvesta polveen.

Jeesus julisti armahduksen kaikille paholaisen vangeille. Hän otti jopa vankeja saaliikseen. Hän antoi lahjoja ihmisille.

Niin kuin Paavalikin julistaa.

Room. 6:14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.

Galat. 4:4  Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,

5  lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.

Tämä on suurin voima maan päällä tänäkin päivänä. Koskaan ei enää voida ihmistä laittaa salpojen taakse.

Jeesus avasi vankiloiden ovet lopullisesti.

Joh. 8:36 Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

Miksi sitten sadat tuhannet ja tuhannet tänään ovat saatanan vankiloissa orjuudessa?

Voit saada vapauden kaltereiden takana.

Jeesuksella Kristuksella on tuonelan ja kuoleman avaimet tänään.

Sinun ei tarvitse elämääsi kuluttaa etsien uusia mahdollisuuksia päästä eroon tottumuksista ja riiteistäsi.

Vaikka käyt psykiatrin puheilla, et välttämättä pääse vapaaksi, mutta Jeesuksella on avaimet sisälläsi oleviin kahleisiin.

Kun Jeesus tulee sinun luokse, joka olet haavoittunut niin ei Hän anna sinulle pilleriä ja lähde.

Vaan Hän tulee ja avaa sinun sisimpäsi kahleet ja sen seurauksena sisäinen elämäsi kokee vapautuksen.

Hän sanoo sinulle: Minä tulin sinun tähtesi ja kannoin syntisi ja sairautesi. Anna elämäsi minun johdettavaksi, niin saat elää.

Onko lampussasi öljyä?

Tänään monen uskovan elämää koetellaan. Raamattu monin paikoin myös varoittaa siitä, ettei olla kateellinen sille hengelle, joka maailmassa on. Vaikka näyttäisi menevän kuinka hyvin. Monesti se on kavaluudella tai petoksella hankittua. Joka näyttää ulkoa hyvältä, mutta ihmisillä itsellään on rauhaton sisin. Siksi Jeesus kerran otti erityisesti esille omilleen tämän valvomisen. Vertaus oli näistä kymmenestä. Hääjuhlahan oikeassa mielessä sen alkuperäisessä merkityksessään oli elämän suurimpia tapahtumia. (En nyt tarkoita tämän päivän hömppä häitä, joissa vain ihaillaan kauniita asuja yms.). Se oli tapahtuma, joka useimmiten kesti useita päiviä. Varsinainen juhlahan alkoi morsiamen kotona. Jonne ylkä = sulhanen tuli. Tämä ensimmäinen päivä siis vietettiin tulevan vaimon kotona. Tämä päivä saattoi kestää pitkälle iltaan tai yölle asti. Niin yljällä kuin morsiamellakin oli oma ystävien joukko. Jotka olivat mukana. Kun ensimmäinen päivä oli juhlittu, lähti hääkulkue kohti yljän kotia. Sieltä käsin oli taas ystävien joukko lähtenyt hääkulkuetta vastaan. Koska tarkkaa aikaa ei tiedetty, niin tämä joukko jäi odottamaan seurueen tulemista matkan varrelle. Heillä oli siis öljylamput mukanaan, jotka sitten kulkueen saapuessa juhlistaisi kulkuetta pimeässä yössä. Oli siis odottamista ja toisille tuli unikin, kun hääkulkuetta ei vaan näkynyt. Toiset ystävien joukosta olivat ottaneet lamppujen lisäksi myös öljyä lamppuihin. Kun toiset olivat jättäneet öljyn ottamatta. Niinpä he sen huomasivat ja pyysivät näiltä toisilta. Näiltä tuli kuitenkin kielteinen vastaus ja he kehottivat toisia lähtemään myyjältä ostamaan öljyä. Koska öljy ei riittäisi kaikille. Uskossa Jeesuksen sovitustyöhön olevat ovat Hänen verellään puhdistettu morsian. Omakohtaisen ratkaisun tehneenä heillä elämässään on viattoman Jeesuksen veren merkki. Se on pessyt ja puhdistanut liasta ja saastasta.
Näiden kauppamatkan aikana kuului huuto: ylkä tulee. siis hääkulkue on tulossa. Niinpä nämä, joiden lampuissa paloi valo lähtivät kulkueen mukaan. Pääsivät häihin. Kaupasta tulleet tulivat oven taakse ja kolkuttivat. Heille vastattiin, ei enää pääse sisälle. Ei auta se että olemme matkalla ilman öljyä = Jumalan tulta elämässämme. Ei auta, että vanhemmillamme on öljyä tai läheisillämme. Se Jumalan hengen läsnäolo on tunnusmerkki siitä, että olemme odottamassa ylkäämme. Koska, jos hääkulkuetta on vastassa yöllä ystävät, jotka ovat pimeässä, on se häpeä yljälle. Lisäksi koko seurue voi mennä pimeässä harhaan ja eksyä. Vaikka yljän tulo viipyy, vaikka uni tulee ja odotus on pitkää. Hän kuitenkin tulossa ja siksi pitäkäämme lampuissamme öljyä, joka loistaa kaikille huoneessa oleville. Koska sitten on myöhäistä enää tulla oven taakse, kun se on suljettu.

Jumalan Rauha

 Hänen rauhansa on teissä.

Apostoli tuo esille mm. mihin murehtimisen lopettaminen ja iloitseminen johtaa: Silloin ”Jumalan rauha, joka ylittää ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa” (Fil. 4:7) Huomaa, pieni, mutta tärkeä sana ”silloin”, joka liittää jakeen edellä esitettyyn.

Paavalin mukaan murehtimisen lopettaminen johtaa paitsi iloon, se antaa uskovalle ”kaiken ymmärryksen ylittävän Jumalan rauhan”.  Jumalan rauha ylittää ihmisen ymmärryksen täydellisyydessään. Se on rauha, jolle ei löydy vertailukohtaa maallisesta rauhasta.

Sana ”rauha” on kreikaksi ”eirene” (IRT-sanakirja osa 2 s.4778). Tässä yhteydessä sana on perusmerkityksessään, eli tarkoittaa ihmisen sisällä olevien asioiden välistä rauhaa. Kun ihminen lakkaa murehtimasta ja luottaa elämänsä Jumalan käsiin, hän saa Jumalan rauhan (hepr. shalom). Shalom on vanhan testamentin sana, joka kuvaa koko eskatologista pelastuksen ajan olotilaa; se on avainsana paratiisillisen tilan palaamiselle. ”Ja sinä päivänä minä teen heidän hyväksensä liiton metsän eläinten ja taivaan lintujen kanssa; ja jousen ja miekan ja sodan minä särjen maasta ja annan heidän asua turvassa” (Hoosea 2:18) (IRT – sanakirja osa 2 s. 4780).

Syntiinlankeemuksesta lähtien ihminen on ollut sodassa Jumalan kanssa. Se johtui siitä, kun ihminen oli tottelematon. ”Lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan” (Room. 8:7). Jumala ei kuitenkaan jättänyt ihmistä tällaiseen tilaan, vaan järjesti asian ihmisen pelastamiseksi.

Hän lähetti oman ainutsyntyisen Poikansa maailmaan ja Hänestä tuli ”meidän rauhamme”. Jeesuksen syntiemme tähden kärsimä sovituskuolema aikaansai sovinnon Jumalan ja langenneen ihmisen välillä. ”Sillä hän on meidän rauhamme, Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden… ”(Efesol. 2:14). Toisin sanoen tällöin ihminen on saanut rauhan häntä piinanneista asioista tai olosuhteista ja hänen sydämessään ja mielessään vallitsee rauha Jumalan kanssa.

Tässä merkityksessä ”Jumalan rauha” on täydellinen vastakohta ”murheelle ja huolelle” Niin kauan kuin itsepintaisesti päätämme murehtia Herralle luovuttamaamme asiaa, niin kauan Jumalan käsittämätön rauha ei voi saada valtaa meissä.

Jumalan rauha on vastakohtainen voima maalliselle huolelle. Minkä tähden Jumala tahtoo antaa uskoville rauhan murheen ja huolen sijaan? Apostoli vastaa: ”se varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa”. Maallinen murhe ja huoli vetää ihmistä pois Jumalan luota, kuten Jeesus itse opettaa kylväjävertauksessa: ”mikä taas orjantappuroihin kylvettiin on se , joka kuulee Sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahduttavat Sanan ja se jää hedelmättömäksi” (Matt. 13:22).

Hänellä on rauha myös maallisista asioista, koska hän on luottanut ne kaikki Jumalan tiettäväksi. Eli tällä tavoin Jumalan rauha varjelee uskovan Kristuksessa Jeesuksessa. Koska maalliset murheet ja huolet eivät loitonna häntä Herrasta.

Eikö tässäkin ole jälleen yksi syy iloita Herrassa? Meidän tulee yksinkertaisesti luovuttaa arkipäivän taakat Herran kannettaviksi, eli ”saattaa ne Jumalan tietoon”. Voimme tehdä tämän luottavaisin mielin, sillä Paavali vakuuttaa, että ”Herra on lähellä”. Hän ei ole kaukainen Jumala, vaan Hän on lähellä – Hän, meidän Herramme.

Olemme ehkä monet kerrat saattaneet taakkamme Jumalan tietoon, ja nyt sanomme, ettei se ole antanut meille ”Jumalan rauhaa” tai ”ainaista iloa Herrassa”. Mutta huomasimmeko Apostolin ohjeen ensimmäisen osan? Noudatammeko myös sitä? Kun luovutamme taakkamme Jumalan tietoon, meidän tulee samalla itse lopettaa huolehtiminen ja murehtiminen sen tähden. Olemme luovuttaneet asiamme kaikkivaltiaan käsiin, miksi emme siis luottaisi Häneen täysin? Jospa suostuisimme hylkäämään murehtimisen ja ainaisen huolehtimisen samalla, kun luovutamme asiamme Herra tiettäväksi.

Tämä ei tarkoita sitä, että heitämme vastuumme ja velvollisuutemme yhteiskunnassa ja elämässämme. Tuo Jumalan antama rauha saa aikaan sen, että sisäinen ihmisemme joka tilanteessa turvallisesti voi luottaa Jumalan hyvään ja turvalliseen tahtoon elämässämme.

Pelastuksen tuoma sisäinen rauha voi mennä jopa olosuhteiden yli niin, että olosuhteet eivät ota pois meiltä uskon päämäärää, sielun pelastusta. Pelastuksen tuoma ilo vie olosuhteiden yläpuolelle. Voimme iloita Herrassa, koska Hän on lähellä.

Ei vain pelastus, vaan myös..

Jeesuksen nimi on kaikkia muita nimiä korkeampi.
Nimi, jolla on auktoriteetti. Me jotka olemme uskossa, meille on annettu valtuutus käyttää tuota nimeä.
Mikä sitten on tämän auktoriteetin perusta, ja miten Jeesuksen nimen auktoriteetti toimii parantamisessa.
PERUSTA.
Matt.28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Joh.16:23 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Jeesus ilmoittaa vielä sen salaisuudenkin, miksi näin tapahtuu:
Matt18:20 Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä.”
Fil.2.9-11.
Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,
10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.
Ef.1:9-23
ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme-sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan,
20 jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,
21 korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.
22 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle,
23 joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.

Taivas, maa ja helvetti tunnustavat Jeesuksen teot. Kaikki mitä Jeesus teki, kaikki auktoriteetti, kaikki valta, kaikki Hänen saavutuksensa sisältyvät Hänen nimeensä.
Jeesus istuu ylösnousemusruumiissaan Isän oikealla puolella. Mutta Hänen nimessään on kaikki autktoriteetti, valta, arvovalta, mahti ja kunnia, joka Joka Jeesuksella itsellään on. Nimi edustaa henkilöä. Tämä kunnia, kirkkaus, auktoriteetti ja valta sisältyy Jeesuksen nimeen. Tämä nimi on meille annettu.

TÄMÄ NIMI PARANTUMISESSA.
Täydellinen pelastus.
Raamattu todistaa, miten Jeesus koko palvelutyönsä aikana kulki Israelissa tekemässä hyvää ja parantamassa.
Hänellä oli täydellinen valta sairauden ja tautien yli, joilla saatana vaivasi ihmiskuntaa.
Apt. 10:38 38 te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.
Jeesuksen nimi tarkoittaa pelastusta. Kun me käytämme sanaa “PELASTUS” ajattelemme syntien anteeksiantoa, uudestisyntymistä. Meidät on opetettu ajattelemaan niin.
Niin kuin Room.1:16 sanoo: te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.
Heprean ja kreikankieliselle sanalle “pelastus” sisältyy ajatus vapautuksesta, turvallisuudesta, varjeluksesta, paranemisesta, terveydestä.
Pelastus on kaiken kattava sana ja siihen sisältyy lunastusteko kokonaisuudessaan.

Kristuksen evankewliumi tarkoittaa Jumalan voimaa, joka vapauttaa. Jumalan voimaa, joka takaa turvallisuuden, joka takaa varjelöuksen, joka takaa terveen järjen, joka takaa paranemisen.
“Ei ole muuta nimeä annettu, jossa meidän pitää pelastuman”. Hän ei puhu vain uudestisyntymisestä. Hän puhuu myös ruumiin paranemisesta.
PARANEMINEN LUNASTUKSESSA.
Meidän tulee tietää, että fyysisen ruumiimme paraneminen kuuluu erottamattomasti Herran Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin.
Hän ei vain kantanut syntejämme. Hän kantoi myös heikkoutemme ja sairautemme.
Jes.53:4,5 Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.
Matt. 8:17 17 että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: “Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme”.
Piet. 2:24 24 joka “itse kantoi meidän syntimme” ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen “haavainsa kautta te olette paratut”.

Paraneminen, jonka Hän on jo hankkinut meille, tulee todelliseksi Hänen nimensä kautta.
“… minun nimessäni.. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. ”
Miksi? Koska paraneminen kuuluu meille. Jeesus hankki sen meille lunastuksessa.

Meidät on opetettu jakamaan lunastus.
Kyllä Hän pelastaa nykyään. Hänen nimensä toimii kun on kyse pelastuksesta, mutta käsityksemme mukaan Hänen nimensä ei toimi muilla alueilla. Sen voima rajoittuu vain pelastukseen. EI EI hÄNEN NIMENSÄ TOIMII , AIVAN KUIN SE ON TOIMINUT TÄHÄN ASTI. ELLEI, TÄMÄ OLE TOTTA, MINULLA EI OLE OIKEUTTA USKOA, ETTÄ VOIN PELASTUA HÄNEN NIMESSÄÄN.
Monista Raamatunkohdista ilmenee, että Jeesus koko toimintansa aikana käytti auktoriteettia sairauden ja tautien yli. Hän ei koskaan jättänyt parantamatta niitä, jotka tuotiin Hänen luoksensa.
Matt.8:16 Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi; Hän ei koskaan ilmaissut pelkäävänsä luontoa eikä sairautta. Hänellä oli täysi valtaq niiden yli.
MITEN AUKTORITEETTI SAADAAN?
KUN USKOMME jEESUKSEEN JA VASTAANOTAMME hÄNET VAPAHTAJANAMME, ANTEEKSIANTO TULEE JOKAISELLE USKOVALLE TODELLISUUDEKSI.
Näin meistä tulee uusia luomuksia ilman menneisyyttä.
Kor. 5:17 17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.
Välineet sen saavuttamiseksi.
Jumalan Sana on ainoa lähde.
Jeesus julisti saatanalle: “kirjoitettu on”, ja toisen kerran: “Taas on kirjoitettu” kolmannen: “Sillä kirjoitettu on” Matt. 4:4,7,10
Jeesus antoi ruumiilleen, seurakunnalle, nimensä. Jeesuksen nimi on kaikkien muiden nimien yläpuolella.
Se nimi edustaa valtaa!
Hän antoi valtakirjan käyttää Hänen korotettua nimeään rukouksessa.
Joh. 6:23,24

Usko, Mihin sitä tarvitaan?

Elämme aikaa, jolloin tarvitsemme, mitä? Uskoa
Niin yksityisesti, kuin kansana olemme eläneet aikakautta, jota rikastutti usko.
Luottamus siihen mitä ajattelemme ja toivomme olevan elämässämme edessäpäin. Tämä usko ja luottamus myös viitoittaa valintojemme suuntaa. Teemme asioita siltä pohjalta ja luomme myös elämäämme päämääriä. Joskus kaikki meistä riippumattomista syistä ei menekään niin kuin olemme suunnitelleet. Voi tulla yllättäviä käänteitä ja tapahtumia, jotka romuttavat aiotut suunnitelmat ja päämäärät.
Jokaisella ihmisellä on uskoa. Uskoa johonkin. Se, mihin sitä uskoa käytämme, on omaa valintaamme. Jos sanomme, ettei meillä ole uskoa, emme puhu totta. Toiset voivat uskoa vain itseensä, kun taas toiset uskovat mitä merkillisimpiin asioihin. Uskoa tarvitaan silloinkin, kun matkustamme esim: jonnekin kauas. Uskomme siihen, että lentokone vie meidät matkakohteeseemme. Se lähtee silloin ja silloin sekä saapuu päämäärään siihen ja siihen kellonaikaan. Luotamme kuljettavan yhtiön lupaukseen. Emme näe vielä edes konetta, saati sitten päämäärää. Silti uskomme, että pääsemme perille. On vain tehtävä jotakin ennen sitä. On otettava selvää aikataulusta ja hankittava matkalippu tai liput. On tehtävä jotain ennen kuin voimme saavuttaa päämäärän.
Tämä vain yksi esim: johon tarvitsemme uskoa. Usko muuttuu todelliseksi, vaikkemme vielä sitä näe. Tai sitten, kun meillä on jokin fyysinen vaiva tai sairaus. Menemme lääkärin puheille, koska uskomme hänen kykenevän auttamaan meitä. Muutenhan emme menisi hänen luoksensa, vaan voivottelisimme kotona. Uskomme hänen kykyynsä ja tietoonsa antaa meille juuri oikeaa lääkettä. Saamme apua ja useimmiten vapaudumme vaivasta. Siihenkin tarvitaan uskoa.
Monesti kärsimme sisäisistä mielialallisista vaivoista, joihin myös tarvitsemme apua. Silloin menemme henkilön luo, jolla tiedämme olevan kykyä kuunnella ja auttaa meitä. Olemme masentuneita ja alavireisiä, jolloin tarvitsemme apua. Silloin on tärkeää olla luottamus henkilöön, kenen luokse menemme. Menemättä jättäessämme elämä on entistä rankempaa. Tähänkin tarvitaan uskoa, että uskomme tulevamme autetuiksi. Tulee tehdä jotain, ei pelkästään uskoa tekemättä mitään.
Usko Jumalaan onkin sitten aivan toisenlainen. Se on luottamusta Häneen, joka kaikessa voi ja tahtoo auttaa meitä. Se vain on niin vaikeaa, koska Jumalaa emme voi nähdä. Saati sitten luottaa Häneen. Luottaa Hänen johdatukseensa elämässään. Luottaa myös siihen, mitä Hän on luvannut. Lähteä liikkeelle tutkien Hänen persoonaansa. No miten Häntä sitten voi tutkia?
Lukemalla Hänen antamaansa Sanaa, Pyhää Raamattua. Tutkia sitä rehellisesti ilman omaa ehdollistamista. Sitä tutkimalla saa huomata, ettei se ole vaikeaa, eikä vaarallista. Hän myös puhuu Sanansa kautta. Saa huomata, että rehellinen usko antaa myös vastauksia. Se luettu Sana alkaa elämään omassa elämässä ja johtaa ihmistä tuntemaan Jumalaa. Tuntemaan Luojaansa. Sitä, miten hyvä Hän on ja miten suuri ja oikeamielinen rakkaus Hänellä on luotuaan kohtaan.
Sanan antamat lupaukset alkavat toteutua elämässä. Usko muuttuu todelliseksi, aineelliseksi asiaksi elämässä. Se ei olekaan paha asia, kun alkaa vapautua asioista, jotka ovat sitoneet elämää. Elävä yhteys Jumalaan synnyttää Hänen kanssaan keskustelua, rukousta.
Ennen kaikkea syntyy todellinen kuva elämän kulusta. Joka ei kuitenkaan vie ihmistä pois vastuusta. Päinvastoin silloin ihminen ottaa juuri vastuun omasta elämästään.
Usko Hengen hedelmänä on usein erotettu pelastuksen tuovasta ja ihmeitä tekevästä uskosta. Niin Vanhassa kuin Uudessa Testamentissa uskoon sisältyy uskollisuus ja kuuliaisuus. Usko täydentää rakkautta ja on sen osa. Painotus on tässä uskollisuudessa, ei vain Jumalaa kohtaan, vaan myös läheisiä kohtaan.
Usko myös kasvaa ja kehittyy ihmisessä. Ilo, jota kaikki niin kaipaamme, tarvitsee myös uskoa. Uskoa, joka tarttuu kiinni lupauksiin, joista Raamattu meille puhuu. Ilman uskoa ihminen ei voi päästä kiinni todellisesta armon ja pelastuksen tuomasta ilosta. Ne kulkevat aivan kuin käsi kädessä. Samoin kuin rauha, joka on mainittu ilon jälkeen. Se kumpuaa tasapainoisesta elämästä.
Paavali osasi asettua Jumalan edessä tilanteeseen, joka ei häirinnyt häntä. Uskon henki vei hänet ja vie yläpuolelle eri tilanteiden.

Tapahtui niinä päivinä

1 Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava.

2 Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana.

3 Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa.

4 Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua,

5 verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana.

6 Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli.

7 Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa.

Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.

9 Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti.

10 Mutta enkeli sanoi heille: “Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:

11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.

Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa.”

13 Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:

14 “Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!”

15 Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa: “Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti”.

16 Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä.

17 Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta.

18 Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat.

19 Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä.

Tässä on koko tämän tapahtuman ydin, se minkä vuoksi vietän joulua. Sen, minkä olen omakohtaisesti saanut kokea. Niin kuin kristikansa on saanut kokea. Meille on syntynyt Vapahtaja Jeesus Kristus. Hän, josta koko Raamattu johdonmukaisesti kertoo. Aivan alusta lähtien, kun ihminen ajettiin saatanan viekoittelemana tottelemaan omia päämääriään. Ihminen ajettiin pois paratiisista, jonne Jumala oli alun perin hänent luonut kaltaisekseen.

Niin kuin profeetta Jesaja kertoo tulevasta Herran palvelijasta. Herrasta itsestään

Jesaja 53

2 Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet.

4 Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,

5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.

7 Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.

Erään kerran ollessani Tiberiaassa Israelissa. Katselin alas Genesaretin yläpuolella näkyviin vuoriin. Niiden yläpuolella näin jonkun kaupungin tai taajaman valojen tuikkeen. Katselin alas järvelle. Siinä istuessani koin niin vahvasta Jeesuksen läsnäolon todellisena. Aivan kuin Hän olisi istunut siinä vierelläni. Hengessäni keskustelin siinä Hänen kanssaan.

Täällä Herra sinä olit ja vaikutit ollessasi ihmisen muodossa. Täällä, juuri näillä seuduilla vaelsit. Olit vuorilla rukoilemassa. Milloin yksin, milloin opetuslastesi kanssa. Näillä seuduilla paransit sairaita, vapautit riivattuja. Teit tiettäväksi Taivaallisen Isäsi tahdon. Koska sen juuri tulit tuomaan ihmisille tiettäväksi.

Täällä myös opetit kansaa. Autoit hädässä olevia, ajoit köyhien ja syrjään jääneiden asiaa. Vastustit ihmisten tekemiä säädöksiä. Toit todellisen rakkauden sanoja ja tekoja lähelle ihmisiä.

Sinut otettiin ylös Isän oikealle puolelle. Et jäänyt hautaan vaan nousit ylös.

Lenin on kuollut, vaikka häntä miten yritetään pitää olemuksessaan. Marx on kuollut, Hitler on poissa. Kaikki heidän aatteensa eivät voineet antaa ihmiselle sitä pysyvää rauhaa. Heillä ei ollut rakkautta, joka on todellista.

Sinä Jeesus elät ja vaikutat ympäri maapalloa koko ajan. Henkesi parantaa ja vapauttaa ihmisiä synnin kahleista. Ihmisiä tulee uskoon tänäkin päivänä ympäri maapalloa. Sinun Henkesi synnyttää ihmisiä uuteen elämään. He saavat kokea uudestisyntymän Henkesi vaikutuksesta. Koska Herra Jeesus sinä olet rakkaus. Kiitos Jeesus uudesta elämästä. Kiitos että tuot edelleen valon pimeyden keskelle. Kiitos Jeesus.

Näillä lyhyillä ajatuksilla ystävä haluan sanoa sinulle, että etsi Häntä ja turvaa Häneen. Hän kutsuu sinua juuri yhteyteensä rakkaudessaan. Silloin voit löytää todellisen elämän sisällön, mitä eivät mitkään aatteet, filosofiat eikä ideologiat voi antaa. Sydämen usko siihen Herraan, josta Raamattu kertoo, johdattaa sinut myös todelliseen Ilosanomaan. Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, Jeesus Kristus.