LYHYESTI

Ilta 26.4. 2018
Jeesus kuoli sinun puolestasi, että sinä juuri saisit elämän.
Hän otti päälleen koko ihmiskunnan syyllisyyden ja sairauden.
Hän tuli alas taivaasta, syntyi neitseestä.
Tuli ihmiseksi, mutta kuitenkin ilman syntiä.
Koki kaiken sen, mitä ihminen vaan voi kokea.
Hän teki hyvää, osoittaen todellista rakkautta ja välittämistä.
Hän vapautti riivattuja ja pahojen henkien vallassa olevia.
Hän tunnusti tulleensa Taivaallisen Isän tahdosta.
Hän teki ja alisti itsensä Isän tahtoon Getsemanen puutarhassa.

Miten voimme päästä sovintoon Jumalan kanssa, tai löytää elämä Hänen yhteydessään?
Joh. 3:16. 16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä
Vanhurskauttaa hänet, kenellä on usko Jeesukseen Kristukseen.
Olemme luonnostamme syntisiä.
Room. 3:23-28
Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.
27 Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta.
28 Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.
Efesol. 6:14 tulee pukeutua Jumalan sota-asuun. Uskomme Jumalan Poikaan Jeesukseen Kristukseen on haarniskamme = vanhurskautemme

Vanhurskautetaan uskon kautta.

Jeesus on Jumalan olemuksen kuva.. Joh. 1:1,2 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
Mihin tarvitaan Jeesusta? Hän Messiaana täytti Vanhan Testamentin lupaukset ja osoitti, että parantuminen on sisällytetty pelastukseen.
Jesaja 53:3-5
Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
4 Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

Tällä parantumisella ei viitata hengelliseen parantumiseen, vaan se herätetään henkiin.
Matt. 8:17 että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: “Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme”.
1. Piet. 2:24 joka “itse kantoi meidän syntimme” ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen “haavainsa kautta te olette paratut”.
Vastaanotamme jälkeenpäin sen, mitä tapahtui ristillä, jossa meidät parannettiin.
Vanhurskautettu = syyttömäksi julistettu.
Jumala julistaa vapaaksi synnin syyllisyydestä. Tällöin hyväksemme luetaan:
– Kristuksen työ edestämme – uskon kautta – Syntimme lasketaan kuuluvaksi Hänelle – henk, koht, yksin uskon kautta luottamalla JKr työhön.
– Room. 6:8 Pyhän Hengen kautta sydämiimme vuodatettu Jumalan rakkaus.
Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan,
Vanhurskaus annetaan lahjana- emme voi tehdä mitään sen eteen – suojaa meitä syytöksiltä, kiusauks, – voimme vedota JKR sovitustyöhön – Hänessä on kaikki se mitä Jumala vaatii.

pyhyys – puhtaus – totuus – täydellisyys
Näin ollen uskomme Jumalan Poikaan on meidän vanhurskautemme eli haarniskamme.

Tämä jää mitättömäksi, ellei ihminen ota sitä vastaan ja elä siitä
Room. 1:17 ”Vanhurskas on elävä uskosta..”
Jeesus osoitti että Jumalan tahto on parantaa kaikki
Matt. 8:16,17
Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi;
17 että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: “Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme”.

Mitä tapahtui Pietarille ja Johannekselle?
Apt. 4:1-3 Vangittiin, koska puhuivat JKR ylösnousemuksesta
4:4 tuhansia uskoi
4:5,6 kaikki johtohenkilöt
4:7 ”millä voimalla, tai kenen nimeen te tämän teitte?”
4:8-10 Pietarin vastaus

Mitä oli tapahtunut ?
3:3-8

Vastaa