Jesajan kutsumusnäky

”Sukella Raamattuun” Helmikuu 2018
Jumala on pyhä. Profeetta Jesajan kutsumusnäky.
Jes. 6:1-7
Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin.
2 Serafit seisoivat hänen ympärillään; kullakin oli kuusi siipeä: kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa, ja kahdella he lensivät.
3 Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat: “Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot; kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa”.
4 Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä, ja huone täyttyi savulla.
5 Niin minä sanoin: “Voi minua! Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet; sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin.”
6 Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista, kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta,
7 ja kosketti sillä minun suutani sanoen: “Katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi; niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu”.
Tämä 7 jae kuvaa vahvasti Jeesuksen Kristuksen sovitustyötä.
—- Jotain samaa voidaan nähdä tapahtuvan aivan konkreettisesti ”kauniin portin”luona.
Pietari ja Johannes olivat matkalla temppeliin.
Pyhä Henki antaa suunnattoman auktoriteetin niille, jotka vapauttavat Hänet toimimaan.
Apost. 3:4 Pietari sanoo suurella äänellä: ”Katso meihin” Pyhä Henki näkee ihmisen läpi. Suoraan sielun maailmaan. Mies tiesi, nyt ei ole leikistä kyse.
3:7,8 Pietari tarttui miehen oikeaan käteen ja nosti hänet ylös.
Apost. 3:1-9
Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön yhdeksännellä hetkellä, rukoushetkellä.
2 Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta ja jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun Kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä.
3 Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua.
4 Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi: “Katso meihin”.
5 Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa.
6 Niin Pietari sanoi: “Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy.”
7 Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös; ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat,
8 ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli; ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön, käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa.
9 Ja kaikki kansa näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa;

Tästä seurasi. Se, että he joutuivat suuren neuvoston eteen, mutta olivat rohkealla mielellä, koska olivat täynnä Pyhää Henkeä. (Jumalan läsnäoloa).
”Millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte?” Eli ei arvoa mitään sille, että mies oli parantunut, vaan millä voimalla.
Kun Pietari vastaa heille: Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat!
Hän sanoo sen tämän hetken aikamuodossa, ei menneessä.
Apost. 4:8-12
Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: “Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat!
9 Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut,
10 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
11 Hän on ‘se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’.
12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

Mitä koki profeetta, joka oli jo toiminut tehtävässään ennen tätä kokemistaan. Sen yhteydessä hän sai varsinaisen kutsumisensa. Juuri tästä on kysymys, kun ihminen luulee palvelevansa Herraa, mutta tekeekin sitä vain ulkopuolisesti. Tarvitaan jokaisen elämässä vastaavia tapauksia, jolloin koetaan kutsu henkilökohtaisesti. Ei vaan näennäisesti. Tarvitaan sitä synnin ja syyllisyyden kokemista. Oman arvon kohtaamista Pyhän Jumalan edessä. Silloin sen tärkeys vasta tulee henkilökohtaisesti koettavaksi. Emme voi olla itsessämme Jumalan suosiossa, ellemme näe ja tunnista asemaamme. Silloin armon todellinen ymmärtäminen antaa sen, että itsessämme emme ole niin hyviä, että kelpaisimme sellaisenaan Jumalalle. Tarvitsemme välimiehen, joka on sovittanut ja lunastanut syntimme.
Kun Jumalan Pyhä olemus on todellista ihmisen elämässä, antaa Pyhä Henki auktoriteetin ja rohkeuden toimia. Rohkeuden toimia niin kuin apostolit toimivat. Se kyllä tietää vastustusta, koska se on törmäyskurssilla tämän paholaisen kanssa. Sen joka hallitsee niin monien ihmisten mieliä. Meille on annettu valtuutus tuossa nimessä, joka on annettu. Niin toimi Pietarikin. Mitä siitä seurasi? Sama toimii tänäänkin, kun annamme Jumalan läsnäololle vapauden toimia elämässämme.

Vastaa