Jeesus nimen valta sekä valtuutus.

Ilosanoman ilta. 21.9.2017
Jeesuksen nimen voima.
Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.
Luuk. 13. luvussa mainitaan, kun Jeesus vapautti heikkouden hengen vaivaaman naisen.
Apt. 8 luvussa on taas kerrottu, miten Filippus meni Samariaan ja saarnasi Kristusta.
Syntyi suuri ilo seurauksena, kun kansa näki mitä tapahtui Jeesuksen nimen voimasta.
Joka uskoo, heille on annettu valtuutus käyttää Jeesuksen nimeä.
Tämä ei toimi muuten, kuin että on antanut koko sydämensä Herran käyttöön. Mikään tekopyhyys, eikä puolinaisuus ei anna valtuutta vielä toimia Hänen kunniakseen.
Matt. 28:18 Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä”.
Milloin tämä erityisesti tapahtuu? Matt. 18:20 Siellä, missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä”
Jumala on Hänet korkealle korottanut ja antanut Hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman.
TAIVAS, MAA JA HELVETTI TUNNUSTAVAT JEESUKSEN TEOT. KAIKKI AUKTORITEETTI, ja VALTA SISÄLTYVÄT HÄNEN NIMEENSÄ.
Hänen nimensä edustaa henkilöä ja tämä nimi on meille annettu.
Heprean ja kreikan kieliselle sanalle PELASTUS sisältyy ajatus vapautuksesta, turvallisuudesta, varjeluksesta, paranemisesta ja terveydestä.
Pelastus on kaiken kattava sana ja siihen sisältyy lunastusteko kokonaisuudessaan.
Kristuksen evankeliumi tarkoittaa Jumalan voimaa, joka vapauttaa. Ei ole muuta nimeä annettu, jossa meidän pitää pelastuman. Hän ei vain kantanut syntejämme, vaan Hän kantoi myös heikkoutemme ja sairautemme. Meidän tulee kokonaan luovuttaa myös ne Hänen parannettavakseen.
Jes. 53:4,5 Mutta totisesti, meidän sairautemme Hän kantoi ja meidän kipumme Hän sälytti päällensä. Me pidimme Häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta Hän on haavoitettu meidän rikkomuksiemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja Hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

Paraneminen, jonka Hän on hankkinut meille, tulee todelliseksi Hänen nimensä kautta. ”…minun nimessäni..” Miksi?
Koska paraneminen kuuluu meille. Jeesus hankki sen meille lunastuksessa.

Meille on opetettu jakamaan lunastus. Samariassa Filippus saarnasi tätä nimeä.
Käsityksemme mukaan Hänen nimensä ei toimi muilla alueilla. Väärin, Hänen nimensä toimii samanlaisesti tänäänkin.
Hän käytti auktoriteettiaan eikä myös osoittanut pelkäävänsä luontoa eikä sairautta. Hänellä oli täysi valta niiden yli.
Uskossa elämisessä ja toimimisessa on kyse koko ajan myös anteeksiantamuksen todellisuudesta, siinä elämisestä. Silloin meistä tulee uusia luomuksia, ilman menneisyyttä.
Jumalan Sana on ainoa pysyvä lähde. Jeesus julisti saatanalle: ”kirjoitettu on, taas on kirjoitettu, sillä on kirjoitettu”.
Jeesus antoi ruumiilleen, seurakunnalle nimensä. Se nimi edustaa valtaa!
Hän antoi valtakirjan käyttää Hänen korotettua nimeään, rukouksessa.
”Minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja…”
Ylösnousemuksensa jälkeen Hän antoi lähetyskäskyn: ”Menkää kaikkeen maailmaan…”
Markuksen evankeliumi luettelee merkit, jotka seuraavat niitä, jotka uskovat, jotka noudattavat Hänen käskyjään. ” MINUN NIMESSÄNI HE AJAVAT ULOS RIIVAAJIA…”
Kun vaellamme voitossa ja vallassa, tiedämme, että meillä on tämä tehokas ase ja me osaamme myös käyttää sitä.
Kristityn tulee sydämen uskolla myös ruokkia uskoa Jumalan Sanalla.
Ei ole mahdollista saada auktoriteettia kysymättä Jumalan tahtoa ja odottamatta Pyhän Hengen antamia ohjeita.
Niille, joilla on ilo Herrassa, Hän antaa, mitä heidän sydämensä halajaa.
Psalm. 37:4 silloin sinulla on ilo Herrassa, ja Hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa.
Vain totteleville, niille jotka kuulevat Herraa, Jumalaa ja tekevät, mikä on oikein Hänen silmissään.
Psalmi 103:1-5 Henki on suurempi kuin sielun maailma. Voimme sanoa sielulle, mikä on oikein ja mikä parantaa.
2. Kor. 5:17
Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.
Olemme uudestisyntyneitä, emmekä enää elä siinä vanhassa. Näin saamme heittää anteeksiannetut asiat pois elämästämme. Sen myötä saamme kokea parantumisen sisäisesti.

Vastaa