Herra, kenen tykö me menisimme? (valinnan paikka)

Leipä ja kala ihme.
Ilosanomaillan 5.10 ja Sukella Raamattuun illan aihe: Herra, kenen tykö me menisimme?.
Johanneksen 6 luvussa on kertomus siitä, miten Jeesus teki pikkupojan eväistä ihmeen, josta riitti syömistä monille tuhansille.
Viidestä ohraleivästä ja kahdesta kalasta tuli tuhansien kuulijoiden vatsat täyteen, kun Jeesus siunasi ne.
Tämä sai aikaan sen, että Hänen seuraajistaan monet olivat valmiita tekemään Hänestä kuninkaan. Miten suuri kiusaus siinä olisikaan Jeesuksella ollut. Saati, miten moni tämän päivän ihmisistä olisi valmis kestämään kiusauksen. Jeesuksesta tuli välittömästi se profeetta, joka oli tuleva, monien mielestä.
Tätä ihmettä kuitenkin seurasi eräänlainen tapahtumien ketju, jolloin kävi selville keitä kaikkia oli seuraamassa Jeesuksen mukana. Tätä puhetta jonka Jeesus myöhemmin puhui Kapernaumin synagogassa, eivät kaikki noin vain kestäneet. Jeesuksen alkaessa puhumaan, että Hän on se elämän leipä, joka on tullut alas taivaasta. Joka antaa maailmalle elämän.
. Joh. 6:35 Jeesus sanoi heille: Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.
6:42 he sanoivat: Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme? Kuinka hän sitten sanoo: minä olen tullut alas taivaasta. Tämä juuri oli ja on se tekijä, joka kertoo ihmisten epäilyksen perustasta. Katsotaan ihmisen silmin sitä mitä nähdään, eikä sitä Jumalallista sanomaa, jonka Hän välittää Isältä.
6:51 edelleen kertoo: Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta, Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta.
Jeesus tiesi, miten osa Hänen sanoistaan oli ärsyttänyt opetuslapsia. Niinpä Hän sanoikin heille: loukkaako tämä teitä? Miten sitten onkaan, jos näette Ihmisen Pojan nousevan takaisin sinne, mistä Hän ennen tuli.
Vain yksin Henki tekee eläväksi, liha ei mitään hyödytä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Teidän joukossanne on kuitenkin muutamia, jotka eivät usko.

Jos palaamme vielä siihen, missä tämä ruokkimisihme tapahtui. Se oli Tiberiaan alueella, joka ei ollut lähellä minkäänlaista taajamaa tai kylää. Ihmiset olivat kuunnelleet, eikä heillä ollut ruokaa.. Hän teki mahdottomasta mahdollisen.
Tästä kertoo myös Matt. 14:21 . Ja niitä, jotka aterioivat, oli noin viisituhatta miestä, paitsi naisia ja lapsia. Tapahtuman jälkeen Hänen suosionsa oli valtava. Jopa Moosekseen Häntä rinnastettiin.
Joh. 6:30,31. He sanoivat hänelle: “Minkä tunnusteon sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja uskoisimme sinua? Minkä teon sinä teet? Meidän isämme söivät mannaa erämaassa, niinkuin kirjoitettu on: ‘Hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi’.”
Jos Jeesus olisi ollut valmis ottamaan maallisen vallan, ei saatana olisi Häntä erämaassa kiusannut siitä asiasta.
Matt. 4:8-10 Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi hänelle: “Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua” Silloin Jeesus sanoi hänelle: “Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: ‘Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman.
Hänen kuninkuutensa ei kuitenkaan perustunut tällaiseen maalliseen valtaan eikä aineelliseen auttamiseen.
Oli aika saada kuulijat tietoisiksi, mistä Hänen seuraamisestaan on oikeastaan kyse.
Jeesus oli paljon yksinänsä ja niin Hän vetäytyi tämänkin jälkeen. Sitten Hän lähti Kapernaumiin. Kun ihmiset saivat tietää Hänen olevan siellä, alettiin Hänen luokseen pian tuoda sairaita ja rampoja. Aina vaan isompia joukkoja.
Aivan sama tänäänkin kerääntyy sinne, missä tapahtuu ilmeisiä ihmeitä.
Jeesuksen seuraajien joukossa oli mitä erilaisempien odotusten kanssa olevia.
Osa kuulijoista halusi nähdä lisää näitä ruokkimisihmeen tapaisia, jolloin he itse pääsisivät hyötymään. Eivät he kulkeneet Jeesuksen seurassa, että eläisivät todeksi Hänen opetustaan, vaan ajattelivat että nämä teot palvelee heidän omia tark. periään ja päämääriään.
Jeeus tiesi että kaikki eivät usko häneen.
Osa kylläkin oli sellaisia, jotka aivan oikeasti lähestyivät oman hätänsä keskellä Häntä. Uskoivat Hänen auttavan ja parantavan
Mark. 6:55,56 ja he riensivät kiertämään koko sitä paikkakuntaa ja rupesivat vuoteilla kantamaan sairaita sinne, missä kuulivat hänen olevan. Ja missä vain hän meni kyliin tai kaupunkeihin tai maataloihin, asetettiin sairaat aukeille paikoille ja pyydettiin häneltä, että he saisivat koskea edes hänen vaippansa tupsuun. Ja kaikki, jotka koskivat häneen, tulivat terveiksi.
Eivätkä hekään ymmärtäneet Jeesuksen todellista hengellistä tehtävää. He eivät olleet asialla , että olisivat hyötyneet Hänestä vaan olivat vilpittömiä. He laittoivat toivonsa Jeesukseen parantajana ja Jumalan ihmisenä.
Sitten oli niitäkin. joilla oli mielessään odottaa Jeesuksen aloittama kapina ja julistautuminen kuninkaaksi. He odottivat yhteiskunnallista ja taloudellista muutosta ja sen myötä omaa hyötyänsä. Näistäkin joku tunnustautui Jeesuksen seuraajaksi ja kulkivat mukana. Sanoivat Jeesusta johtajakseen ehkä siihen asti kuin se sopii heidän suunnitelmiinsa.
Vielä oli niitäkin, jotka oikeasti olivat vastaanottaneet elämäänsä Jeesuksen ja samoin Hänen opetuksensa. Eivät kuitenkaan täysin ymmärtäneet tämän tehtävää koko ihmiskunnan sovittajana. Olivat välillä hämmennyksissä. Mitä näemme tämänkin päivän keskellä.

Osa tulee vilpittömästi hakien uutta elämää ja muutosta. Toisia vain kiinnostaa katsella sivusta, tapahtuuko mitään. Toiset ottavat Sanan vastaan mutta ovat heti takertumassa, kun huomaavat epäkohtia.

Jeesuksen tähtäimessä oli puhdistaa ilma ja asettaa seuraajat valinnan eteen.
Mitä Hänen seuraamisensa todella tarkoittaa. Hän ei tinkinyt totuudesta eikä ihmisten suosiosta, ei ihmisten yleisestä mielipiteestä. Eikä Hän langennut vallan alueelle. Hän oli uskollinen lähettäjälleen.
Puheensa Hän alkoi tuomalla esiin vääränlaisen odotuksen ja epäuskon.
Joh. 6:26,27 Jeesus vastasi heille ja sanoi: “Totisesti, totisesti minä sanon teille: ette te minua sentähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sentähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiks. Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; sillä häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut.”
Mikä on seurassa kulkemisen hinta ja tarkoitus.
Puhe oli kovaa ja osa lähti vain pois seuraamasta Häntä. Eivät ymmärtäneet Jeesuksen Sanomaa. Pitivät Jeesuksen leipä puhetta sopimattomana.
Monet opetuslapset sanoivat: kuka voi kuunnella tuollaista puhetta? Opetuslapsiahan oli paljon suurempi joukko kuin ne 12. Jeesus kyllä tunsi hyvin suuren määrän näistä opetuslapsista ja oli vakava asia, kun he aikoivat lähteä pois. Hän tiesi näin käyvän
. Joh. 6:61 Mutta kun Jeesus sydämessään tiesi, että hänen opetuslapsensa siitä nurisivat, sanoi hän heille: “Loukkaako tämä teitä? Pelastuminen on suurta Jumalan armoa. Hän tiesi heidän ensin ymmärtävän uskoakseen kun sen tulisi olla, uskoa ja se tuo ymmärryksen. Omilla teoilla tai päättelyllä ei ole mitään tekemistä Jumalan armoteossa.
He, jotka nyt ovat lähteneet seuraamaan ,muuten kuin uskomalla Häneen, oli aika tarkistaa lähtökohta.
Sitä seurasi taas monien pois lähteminen omille teilleen.
Jeesus on paimen, joka on uskollinen lampailleen.
Joh. 10:14 Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut,
Loppujen lopuksi jäljelle jäivät vain he, jotka olivat henkilökohtaisesti ottaneet Jeesuksen opetuksesta vaarin.
Sanoma Jumalan valtakunnasta ei vain vastannut kaikkien mukana seuranneiden odotuksia.
Tämän kaiken lopuksi Jeesus vielä kysyy näiltä 12. Tahdotteko tekin mennä pois?
Jeesus ei väkisin halunnut pitää ketään lähellään. Ei tänäänkään. Se kuvaa Hänen rakkautensa syvää luonnetta.
Pietari vastaa Jeesuksen kysymykseen. Joh. 6:68,69 Simon Pietari vastasi hänelle: Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat; ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä.”

Vastaa