Evankeliumintalo väkki.

Armo vuan 2016
1) Turk, tämä meil varsinaisill suamalaisill nii tut kaupunk.
Ei tääl koska mittä uut tull, kaikk elävä oma elämättäs.
Toise huanommi, toise taas vähä paremi.
– Ruatti laevakki rahtava väkki edes takas,
sen taki kai se Aurajoe telakaki lakas.
– Ny sama paikka kauhja fiinei taloi tehdä,
siält oo komiast hiuka mert nähdä.
– Sanont, ett ihmine helpost juurilles pakka,
katto sitä elämä sitt edest ja takka.

Ruatis oo moni mutkan tehny,
ja sitä kautt vähä enemä maailma nähny.
Nii tapahtu meilki tutuks tulleil Riital ja Heikil.
Oliva kyll pitkä pätkä elämäst,
kruunu valtakunnas aikkatas kuluttanu,
siäll lapse kasvattanu.
Eikä pelkki omi kullamurui, vaa yli 50 orppo oo saanu,
kuka lyhemä, kuka pitemä aikkase kodi.

2) sitt helmikuus 2016 tull meiänki tuttavapiiri vähä erikoine pari.
eikä se ollu mikkä tavallinen Matt ja Mari,
vaikk seeki oo hiano pari.
“Olla tulttu kattoma uussi tuuli,
eikä mittä vanha suuli.
Kattoma, mihi ihmissi koottu sais,
mist tahas, suunnal ei väli.
Kuha vaa taevallist valo näki.

3) Vähä Hämeen kadult semmost tarjota,
jota kyll pitäs vähä korjata.
Pia alko paikas tapahtu,
uude maali sai Sali, kahvio ja porstu.
uussi kopejaki nurkkin tuli,
kyll siin mone totine naam suli.
Kirko tämse Turk tartte,
misä laolat ja saarnat voera.
eikä se viäll siihe jääny,
nyy jo netin kaut kuvaki hääly.

4) Kirko herr käytäväll astele ja tuumi,
kyll tää vaa pal makselee.
kuitenki hymy suus mutustelee.
Köökist heti kuulu ään, tulkka ny kaffel.

5) Monelaist piuha ja lankka oo vedet,
seinis ne kulke ja oo yhte krympätt.
Valoi ja kameroi oo sial sun tääl,
arvat saa, mikä millo oo pääl.
Sakastist välill kuulu ään,
miks kaikk oo tääl.
Tekniikka oo nii kauhja pali,
melkke ne täyttä koko Sali.
miähe oppi Hesast yrittä hakki,
joku siin jo melkke kääns takki.
Monelaist tilaisuut ja kokkoust oo ollu,
vaihtelevast kuulijoit niihi oo tullu.

6) Puhuja vanh pönttöki oo laahat joka nurkka,
millo ylös ja millo alas.
Viime uure semse Niämise Matt värkkäs.
nii fiin ja komias kauhjan pali,
saa nähä, löytäk paikkas mist päi Sali.
Joukol nyy oo tarkka sihrattava,
kamerall ku seura puhuttava.
Välill ei pall muit autt katto,
tai muute netis näky pelkkä matto.

7) Kari ääntä vääntä, kääntä,
tarkka ku niis oo säätö.
lähell ei parann mennä, tai tule häätö.
Ny täyty varto tovi,
kaiku ku tähä ain ei sovi.
Jann-Erik nappuloi vääntä, kääntä,
pakko siin oo päätäski käänttä.
Valot oikkiak ku ohja,
täyty niis olla myäs pohja,
editoida jos jotta täyty,
poistettava kyll ain löyty.
Ruudun, lasin takka seura,
ny ei oll aikka meuha.

8) Ualevi tarkka ovell katto,
yleistilannet tarkka valvo.
Kättä ovest tulijoil hää tarjo,
oo tulija sitt Timo taik Marjo.
Lahja visust myäs kerää,
jos joku nukku, nii NYY HERÄÄ!
Ranise Kaija naiste piiri etten päi nyki,
tyytyväist oo kovast väki.
Mont johtan oo hää tarha,
pois tiält, joka vei harha.

9) Kaija (Riitan sisko) yällä hää pali hääri,
välill ajatukse kortti kääri.
tarkka oo hää täti, piänekki jutu hää heti näki,
oo sit kyses viaras, taik talo väki.
Autoij isojakki ajat ossa,
piänekkä rapinat ei haitta tossa.
Hymy hänelt helpost myäs irtto,
oo sit eres Jouko taikk Pirkko.
Cristina tarkka eri vinkkelist katto ossa,
kuvie ottamisess oo tietty motto.
Hänel mielust oo sommitella kuvi,
kyll siin jäykkäki miäl suli.

10) Inaki yhte aikka kovast talos näki.
tyytyväist panoksee häne oo kovast talo väki.
Raino torstaisi torill häärä,
sillo ei katot satte määrä.
Apujakki pall välil löyty,
riippu, kui hyvi oo aamust syätty.
telt pysty kyhätä, palell ei siin vähäkä.
Koht torin tuaksu täyttä,
letu paisto hää siäll näyttä.
Letun pääl siskot hillot laitta,
kyl se sit kauhja pall maitta.

11) Laulu kuulu teltast tualt,
todeta jo joka pualt.
Juhanin voimakas oo sanoma niis,
sitä kukka ei kiist.
Ehtost Raino viäl jotta puhu,
välill AIN kuulu hu huu.
aika nyy oo herät,
ja elämä rippet kerät.

Herralle se antta ja siin levät.
Laului yhdess lauleta,
kahvios myähemi ilost naureta.

12) Paikka, jonne tila oo tull,
ellei hengellist kotti viäll sull.
Joskus pelkkä yhdes olo riittä,
Henki siin alka kiittä.
Talo oo täsä sull,
jonne voit sä tull.
Puhet usein johti Heikki,
jonka päälle Riitta kahvit keitti.
Kun sä haluut lähemi tutkii historii Talon,
pääset siihe hankkimal kiri.
Rintte Riku siihe koonu oo joka rivi.
Pääset siihe ja sen kaut sisäl,
kuka anta ihmisell tosi valon.

Tämmöttes kirjoitti
Raino Hannula
armo vuan 2016

Vastaa