Usko syntyy

Room. 10:13 Sillä “jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”.
14 Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?
15 Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: “Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!”
16 Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: “Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?”
17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Monesti on syytetty saarnaihmisiä ja pappejakin siitä, että he pelottelevat ihmisiä. Se ei kuitenkaan ole pelottelua, vaan todellisten asioiden esille tuomista. Ihmisen elämä voi mennä todella hyvin ja hän voi kokea elämän onnellisuutta ja onnistumista. Silti hänen ei tule kiinnittää sydäntään liikaa tähän kaikkeen näkyvään, vaan koota aarteita sinne taivaallisiin aittoihin. Paavalikin koki sitä, että vaikka hän tahtoi tehdä hyvää ja oikein, hän huomasi toista. Room. 7:18-21 18 Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei; 19 sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. 20 Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. 21 Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;

Ihmistä voidaan pysäyttää monella tavalla.

Meidän tulee pukea itsemme Jumalan koko sota-asuun. Efesol. 6:17 puhuu pelastuksen kypärästä. Kypärä joka suojaa koko päätä. Varmuus Kristuksen täytetystä työstä suojaa päätä. mieltä. ”Ottakaa vastaan” viittaa siihen, että pelastus tarjotaan meille lahjana, armosta.

Kypärä viittaa päähän, meidän järkeemme. Joka ei ole pelkkä tunteisiin perustuva asia, vaan siinä tarvitaan meidän ymmärryksemme päätös.

  • haluta tulla uskoon
  • päättää tulla uskoon
  • täytyy vastaanottaa se lahja.

Lopullinen ja alkuunpaneva voima ihmisessä on Jumalan rakkaus.

Hengellisessä taistelussa kypärä on tärkeä senkin vuoksi, että usein kiusaukset tulevat meidän ymmärryksemme kautta.

Pelastuksen kypärä tarkoittaa:

  • että tiedämme lupaukset, ja uskomme niihin.
  • niiden kautta meillä on pelastusvarmuus
  • on päätettävä hallita
  • olemme uudestisyntyneet
  • jatkuvassa yhteydessä Jumalan kanssa.

MIELEMME MAAILMA

HÄNEEN KATSOMALLA ME MUUTUMME

Mieleni on hallintakaareni jonne vaikuttavat:

Liha, maailma, saatana, menneisyys

oma henkeni (omatunto), Jumalan ääni, aistimaailma, eri aistiportit.

Näistä muodostuu käyttäytymisemme.

Voimme Pyhän Hengen alaisuudessa valita, mitä päästämme sieluumme sisään.

Mikä on hyvää ja otollista, sitä ajatelkaa

Olkoon teillä se mieli, mikä Herrallamme on.

  1. TURHUUS

Kun olemme Jeesukselle antaneet elämämme johdon, voimme uskoa niin kuin Room. 8:1,2 sanoo: Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. 2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

Henkemme todistaa, olemmeko Hänen lapsiaan. Room. 8:16 Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. 17 Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.

Room. 10:9,10 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

Samuelin kutsu. 1. Aikakirja 3 luku.

Sarpatin lesken luona Elia asuu.

  1. Kuning. 17:8-24

Mitä itselleni kuuluu?

Mitä pakenemme.
Itseltään pakenemista, kiire, kontaktin tarve, olla tärkeä, onko itselleni aikaa?
Kohtaan ihmisiä liikkuessa, niin kuin sinäkin. Näet ja näen, miten kaikilla on kiire jonnekin. Onko se todellista, vai onko se itseltään pakenemista. Sitä voin tutkailla vain itsensä sisäpuolella ja sen perusteella löytää joitakin yhtymäkohtia muihin kanssaihmisiin. Onko minulla aikaa itselleni? Onko sinulla aikaa itsellesi? Tai pitääkö koko ajan olla täysi ”höyry” päällä. Jatkuva kontaktin tarve toisiin, onko se todella tarpeellista? Tai onko se juuri sitä ihmisistä rakkauden etsimistä? Sitä ainaista alamittaisuuden kokemista. Olenko minä tärkeä toisille? Nähdäänkö minut? huomataanko minut?
Päämäärätöntä, rauhatonta, elotonta, henkisesti kuollutta.
Kohtaan myös ihmisiä, niin kuin sinäkin. Heidän elämästänsä huomaan, ettei ole mitään todellista päämäärää. On kehitetty tietynlaisia asioita, jotka ”täytyy” hoitaa, vaikka kukaan ei sitä odotakaan. On vain niin rauhaton olotila, ettei voi olla itsensä kanssa. Tutkailla sitä, miksi olen tressaantunut? Kuka minua ajaa takaa? Luonko itse itselleni turhaa pätemistä? Näen ihmisiä, joiden katse on eloton. He kyllä liikkuvat ja näyttävä eloisilta, mutta heillä ei ole elämää. He ovat henkisesti kuolleita.
Vankeja Ollaan asioiden vankeja, näennäisesti vapaita, sisäisesti kahleissa,
On asioita, jotka ovat vieneet elämisen halun. Epäonnistuttu ja siksi ei enää mikä huvita. Luullen, että pärjää, mutta ulospäin jo näkyy, että on lujat siteet, joista ei pääse irti. Riippuvuudet, läheisriippuvuudet, Himot, jotka pitävät otteessaan. Oma voimattomuus niiden edessä. Ne vain pitävät otteessaan. Yhteiskunnassakin voidaan hyväksyä, mutta sisäisesti tiedetään, tämä ei ole oikein. Tämä on minun oma asiani, eikä kuulu toisille.
Sidottu
On paljon asioita jotka pitävät ihmistä vankilassa. Jos ihminen ei tiedosta sitä, on hänen vaikea edes pyrkiä ulos tilanteestaan. Toiset kyllä sen näkevät ja ihmisen käyttäytyminen jo puhuu sitä, että on sidottu.
Seurakunnissa ja yhteisöissä on paljon ihmisiä, jotka ovat sidottuja.
Markkina, viihdytyspaikkoja Jumalan huoneista on tehty markkina huoneita. Niissä kuitenkin tulisi taakoitetun ihmisen saada kokea vapautus. Miksi sitä ei tapahdu? On päästetty synti sisälle, eikä valvota omaa tilaa. Sen seurauksena ei enää ole rohkeutta rohkeasti puhua vapauttavaa Jumalan Sanaa. Jos itse olet sidottu, et voi vapauttaa sidottua.
Jotka odottaa pääsyä vapaiksi. Kerta toisensa jälkeen palaavat pois, eivätkä saaneet apua. Jos ja kun ihminen ei itse ole saanut vapautusta, ei hän pelkällä tiedollakaan voi toista auttaa.
Synti on tottelemattomuutta Jumalan säätämyksiä kohtaan. tuntemista kohtaan. Siksi monet paikat, joissa Jumalan Henki tulisi olla ykkönen, on täytetty vallan halulla, epäjärjestyksellä, tottelemattomuudella, vapauttamisen puuttumisella. tällaisessa paikassa ei voida vapauttaa jossa on epäjärjestys. Jumala on Pyhä Jumala.

Temppeli

Temppeli.
Joh. 5:1-15 Jeesus oli matkalla juhlille. Ihmisiä oli sinne tulossa kaikkialta. Temppelihän oli toivon paikka. Siellä oli mahdollisuus saada syntinsä anteeksi. – uuden mahdollisuuden paikka. – Jumalan läsnäolon paikka.
Portteja päästä sisälle alueelle oli 10-12 kpl. Jeesus valitsi mennä juuri lammasportin (uhriportin) kautta. Oli monenlaista määkinää ja ääntä. Jeesus halusi näyttää, että Hän on Jumalan uhrikaritsa.
Joh. 5:2-5 Ihmisillä on tapana kerääntyä Toivon ympärille. Aika ajoin tapahtui ihmeitä. Ja Jerusalemissa on Lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebreankielellä on Betesda, ja sen reunalla on viisi pylväskäytävää. Betesda nimi suomennettuna tarkoittaa – armon talo.
Oli ainoa toivo. Joka ensimmäiseksi kosketti vettä kuohutuksen jälkeen, hän parani. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. Sen jälkeen oli juutalaisten juhla, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin.
2 Ja Jerusalemissa on Lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebreankielellä on Betesda, ja sen reunalla on viisi pylväskäytävää.
3 Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista.

5 Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut kolmekymmentä kahdeksan vuotta.
6 Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle: “Tahdotko tulla terveeksi?”
7 Sairas vastasi hänelle: “Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu; ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua”.
8 Jeesus sanoi hänelle: “Nouse, ota vuoteesi ja käy”.
9 Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi. Mutta se päivä oli sapatti.
10 Sentähden juutalaiset sanoivat parannetulle: “Nyt on sapatti, eikä sinun ole lupa kantaa vuodetta”.
11 Hän vastasi heille: “Se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle: ‘Ota vuoteesi ja käy’.”
12 He kysyivät häneltä: “Kuka on se mies, joka sanoi sinulle: ‘Ota vuoteesi ja käy’?”
13 Mutta parannettu ei tiennyt, kuka se oli; sillä Jeesus oli poistunut, kun siinä paikassa oli paljon kansaa.
14 Sen jälkeen Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle: “Katso, sinä olet tullut terveeksi; älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi”.
Ihmiset todella virtaavat sinne, jossa on toivoa. Toivo vapaudesta ja rajoittuneisuudesta. Aina ei ollut, eikä ole kyse fyysisestä rajoitteesta, vaan sisäisestä rajoitteesta.
Tämä yksi mies, jolla ei ollut minkäänlaista toivoa ehtiä nopeasti ja kiireellä veteen. Keskustelu käytiin miehen ja Jeesuksen välillä olosuhteessa, joka oli karu ja armoton. Hänen luokseen juuri Jeesus tulee. Mies oli sidottu vuoteeseensa, eikä voinut kulkea. Silti toivo hänellä kuitenkaan ei ollut kokonaan kuollut. Hän oli edelleen altaan äärellä. Hän ei koskaan päässyt altaalle, vaan joku toinen ehti aina ennen häntä. Jeesus juuri tuo tämän esille myös tähän päivään. Ei nopeimmalle ja liikkuvalle vain ja ainoastaan kuulu armo ja parantuminen.
”Joku toinen sai mitä itse odotin. Työn, asunnon tai ylennyksen”.
”en selviä, ellei Jumala kosketa”.
Miehellä ei toivo ollut kokonaan mennyt, koska hän oli edelleen siellä. Ihmiset olivat kadonneet hänen elämästään ja myös sosiaalinen verkosto oli käynyt vähäiseksi. ”Minulla ei ole ketään”.
On vain niin, että meidän rajoitteemme voivat myös karkottaa muut pois luotamme. Mikä onkaan sinun rajoitteesi?. Mikä on sinun esteesi, mikä estää?. Sitooko ihmispelko vai epäonnistumisen pelko?. Sitooko pelko astua palvelutehtäviin vai suoranainen synti”
Olet yrittänyt päästä siitä irti. Aina vaan huomannut että lankean uudelleen samaan. Onko sinulla jokin unelma Jumalalta, joka aina välillä nostaa päätään. Mikä on Jumalan antama unelma sinulle?. Minkälainen on se toivo, joka sinulla on Kristuksen vapaudesta?.
Kyseinen mies sai hetkessä vapauden. Jeesus kykenee vastaamaan tässä hetkessä. Hän astui miehen areenalle.
Hän lähestyy siinä tilanteessa, missä sinä nyt olet. Hän on valmis astumaan sinun areenallesi, sallitko sinä sen?
Paikalla oli paljon ääntä ja sairautta joka puolella.
He, Jeesus ja mies olivat lähekkäin. Hänen rakkautensa yltää sinne, missä juuri nyt olet. Jumalan rakkaus lähestyy sinua.
—- No, miksi juuri tämän miehen vierelle?? vastaus—Nyt oli tullut tämän miehen aika. Tässä on avain lepoon Jumalan valtak. työnkin suhteen.
Kuinka vain yhden??
Ristin jälkeen Hän kumartuu kaikkien puoleen, kaikilla on mahdollisuus. ”Nouse” sinäkin rajoitteestasi uuteen mahdollisuuteen, uuteen identiteettiisi. Tämä mies on heti vapaa siteistä. Nouse sinäkin ja ota vastaan muutos. Hallitse sitä, mikä ennen hallitsi sinua. Et ole enää vanki. ”Kävele”” No minne mies sitten menee? Jeesus ei sano minne menee.
Tämän jälkeen Jeesus tapasi miehen temppelissä. Uusi identiteetti vei Jumalan läsnäoloon. Aito vapaus kuljettaa aina kohti Jumalan läsnäoloa. Älä enää tee syntiä.
Jumalan läsnäoloa ei voi olla, missä on syntien anteeksiantamattomuutta. Meillä ei ole oikotietä. Äärimmäisestä rakkaudesta lähtevä lupaus vapauttaa sinut synnin ja saastan orjuudesta.

Käynti sivu-ovesta!

Shalom taas kaikille!!

Ennen tämän tekstin kirjoittamista, vilkaisin vanhoja blogeja. Kaikki ne päättyvät kutsuun seuraavaan kokoontumiseen ja lisämainintaan  ”Käynti sivu-ovesta.”  Olin mietiskellyt viimekertaista miesten piirin kokoontumista ja sen tapahtumia mutta jotenkin vaan en päässyt nyt irti tuosta sivu-ovesta. Jeesus sanoo Joh. 10:9 ”Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja on löytävä laitumen.” Tässä jakeessa Jeesus osoittaa, että vain Hän on ovi pelastukseen, vapauteen ja tarpeitten tyydyttämiseen. Jeesus on ovi, jonka kautta löytää elämän yltäkylläisyyden. Ei ole mitään sivu-ovea!!!! Ei Muhammedin sivu-ovea, ei Budhan sivu-ovea eikä ”hyvien ihmisten sivu-ovea.” Tämä Jeesus-ovi on edelleen auki kaikille, jotka siitä haluavat kulkea. Jeesus, Golgatan ristin työllään sen meille aukaisi toteuttamalla Isän Jumalan tahdon meidän hyväksemme! Halleluja!!! Joh. 3:16

Viimekertaisessa miesten piirissä riipuimme edelleen oksina viinipuussa ja on aina yhtä mahtavaa nähdä, että rungossa riittää elämän nestettä kaikille! Ja mikä sen vaikutus onkaan! Jumalan Pyhä Henki on selkeästi vaikuttanut meissä veljesrakkauden kasvua ja olemme pystyneet keskustelemaan kipeistäkin asioista, jotka ovat elämäämme vaikuttaneet ja edelleen ehkä vaikuttavat.  Olemme kaikki eri vaiheessa kasvamisessa ja  me rukoilemme, että Jumalan Pyhä Henki voimallaan  karsisi meidät oksat kaikista niistä asioista, jotka estävät hedelmien esiintuloa elämässämme.

Viinipuu-luvussa Joh. 15 jakeessa 12 Jeesus toistaa meille käskynsä, jonka Hän sanoi jo luvussa 13:34 ”Tämä on MINUN KÄSKYNI, että te rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut.”  Tällä kertaa nämä Jeesuksen sanat hiljensivät meidät. Aika rankka käsky! Löytyisikö sivu-ovea! ”Jos te pidätte MINUN KÄSKYNI, niin te rakastatte minua” ja ”Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä MINÄ KÄSKEN teidän tehdä”. Jeesuksen sanat ja niiden noudattaminen ovat meille se oikea OVI, josta kulkemalla me saamme sen rikkaan ja yltäkylläisen elämän, jonka Hän meille lupasi. Pyhä Henki haluaa kuljettaa meitä tästä ovesta ja liha taas siitä ”oman minän sivu-ovesta”. ”Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia”, kirjoittaa Paavali Pyhän Hengen johtamana Room. 8:14.

Aikanaan israelilaiset sanoivat ”kaiken, mitä Herra sanoo, me teemme”. He olivat kuitenkin mestareita kiertämään Herran käskyjä ja kulkivat sivu-ovista ja tuloksen me tiedämme. Karsiminen suoritettiin. Jumala oksastaa tuon kansan kuitenkin uudelleen lupaamalla, että ”Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne” Hes. 36:27. Halleluja!

Iloitaan veljet, kun meitä karsitaan! Silloin pääsemme pois näistä sivu-ovista, jotka vievät elämästämme rauhan! Kiitän Isää siitä, että saan teidän kanssanne riippua kiinni rungossa, joka on Jeesus Kristus! Teitä siunaten Matti

Seuraava miesten piiri 14.6 klo 18.30. Tervetuloa kaikki! Käynti sivu-ovesta.

 

 

 

Ateriayhteys.

Hengellinen on hengellistä.
Kun otamme esiin esim: ATERIAYHTEYDEN. Se ei ole mikä tahansa toiminta. Ateriayhteys on aina ollut suuri merkityksellinen Israelissa, niin ilossa kuin surussakin. Todellisen ystävyyden merkiksi oli se että sai kutsun yhteiselle aterialle. Silloin oli kyseessä todellinen ystävyys.
Vanhan testamentilliset ennustukset ja muinaisjuutalaisuuden käsitykset messiaanisesta juhlasta ovat johdantona Herran ehtoollisateriaan.
Se kun ei ole kenenkään ihmisen eikä kirkon säätämys, vaan Jumalan.
1. Kor. 11:26 Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi: “Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni.”
Mikä sitten tekee ehtoollisesta niin tärkeän. Sanoissa on selvä viittaus itsensä ristille luovuttamiseen, mikä Häntä odotti. Jeesus on käskenyt meitä tekemään niin kuin Hän teki. Meidän ehtoollisemme on samaa kuin ensimmäinen ehtoollinen oli.
Ehtoollisesta eivät tee ehtoollista palvelusta toimittavan henkilön tai ehtoollisvieraiden ominaisuudet, vaan Kristuksen asetus kaikille.
Kuka sitten on kelvollinen? Ehtoollinen on tarkoitettu niille ihmisille, joista jo on tullut Kristukseen uskovia.
Tulee myös uskoa ehtoollissanat.
1. Kor. 11:29 “sillä, joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa.
Ehtoollinen on Jeesuksen kärsimystien muistamista ja ajankohtaiseksi tekemistä.
Merkitsee Jeesuksen ristin työn nykytilanteeseen tuomista.
Jeesus opetti Joh. 6:54 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä”.
1. Kor. 10:17 Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis; sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset.
Opetuslapset puhuttelivat Jeesusta opettajaksi ja Herraksi, johon Jeesus myös tunnistautui. On huomattava eräs hyvin merkittävä tapahtuma tällä viimeisellä ateriayhteydellä opetuslasten kanssa. Josta kertoo Joh. 13 luvussaan. 4) nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. 5 Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. 6 Niin hän tuli Simon Pietarin kohdalle, ja tämä sanoi hänelle: “Herra, sinäkö peset minun jalkani?” 7 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: “Mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen ymmärrät”. 8 Pietari sanoi hänelle: “Et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani”. Jeesus vastasi hänelle: “Ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani”. 9 Simon Pietari sanoi hänelle: “Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää”. 14 Jos siis minä, teidän Herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. 15 Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt.16 Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi.
Tällä Jeesus osoitti ja antoi esikuvan. Olemme palvelijoita ja sen Hän hyvin selvästi toi esille.
Ehtoollisella me tunnustaudumme Jeesuksen seuraajiksi. Tunnustamme uskomme siihen sovitustyöhön, jonka Jeesus teki Golgatan ristillä. Omakohtaisesti tunnustamme uskomme siihen, että juuri minun syntieni tähden Hän meni kuolemaan. Hän viattomana otti kaiken syyn itsensä päälle kertakaikkisesti. Hän teki sen, joka minulle olisi kuulunut. Omakohtaisen uskon kautta omistan tämän sovitustyön täyttävän sen lain vaatimuksen, joka muuten langettaisi minut iankaikkiseen kadotukseen. Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta minulla on mahdollisuus lähestyä Jumalaa.
Ehtoollisella tunnustan Hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa todellisuuden. Syntien sovituksen ja anteeksiantamuksen.
Luukas 22:19 Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: “Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni.” 20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: “Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

ILOSANOMANILLAN 20.4 puheen aihe

Olemme rajallisia jokainen ihminen. Emme tiedä, emmekä tunne välillä edes itseämme. Helposti ajattelemme, että vain omat ajatukset ovat ainoat oikeat. Lapsuuden ja varhaisnuoruuden ajan se jotenkin onnistuukin. Varsinkin, jos emme ole saaneet opastusta siitä, että jossakin menee rajat. Ei meidän kiusaksemme, vaan meidän parhaaksemme.
Aikanaan, kun nuori astuu ulos ns. “maailman” keskelle. Hän ei voi toimia aivan, kuten itse päättää. On olemassa tietyt säädökset ja asetukset, jotka ovat turvaamassa ja suojelemassa meitä. Helposti tällöin hän, joka on tottunut siihen että on rajat, sulautua myös auktoriteettien alaisuuteen.
Taas hän, kenelle ei ole koskaan asettu minkäänlaisia rajoja, on helpompi kompastua siihen ettei voi tehdä kuten haluaa. Tällöin syntyy kapina kaikkea sellaista kohtaan, joka rajoittaa häntä. Tai sitten hän ei kestä sitä ja sortuu täysin vihaan tai masennukseen.
Siksi onkin hyvä, että voimme saada rakkautta osaksemme, joka myös asettaa rajat elämämme parhaaksi.
Tulevan illan aikana käsittelen omaa kokemustani asiasta.
Lapsuuden aikaiset tapahtumat ja asiat vaikuttavat koko ihmisen elämään.
NS: vapaa kasvatus voi tuoda täyden kaaoksen ihmisen elämään.
Vaikka olisi kokenutkin elämässä, vaikka mitä, silti Jeesuksen ilmestyminen ihmisen elämään voi muuttaa sen kokonaan.
Anteeksiantamuksen ja saamisen kautta. Joh. 3:16-18,20-21
Mitä aiheuttaakaan syyllisyys elämässä, ellei sitä mitenkään voida purkaa.
Tapahtuu katkeroitumista, hylätyksi tulemista, kapinamieltä, syyllisyyttä ja taas syyllisyyttä.
Tästä ihminen voi henkilökohtaisella Jeesuksen Kristuksen kohtaamisella päästä todelliseen vapauteen.

Ilosanoman illan jälkihöyryt

Tervehdys Ystävät,

Olen niin onnellinen. Meillä oli taas niin siunattu Ilosanoman ilta viime torstaina. Paikalla oli niin monilukuinen joukko. Meillä oli vieraana hieno lauluryhmä “Ilon tipat”, jotka lauloivat niitä tuttuja hengellisiä lauluja. Joihin oli helppo itsekin mennä mukaan.

Saarnani aihe uskon ja uskonnon erosta herätti mielenkiintoa. Esirukoustilanteeseen tuli monia, joissa pyydettiin Herran uudistamista, tulemista elämään ja terveyttä. “Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Häntä rakastavat”. Kokonaisuutena meillä oli todella siunattu ilta.

Nyt viikonloppuna on mahtavaa ohjelmaa taas tiedossa. Tänään lauantaina saamme mahtavia vieraita Israelista ja Venäjältä. Tervetuloa! Sekä sunnuntaina saamme Eivor Beckmanin puhumaan. Tervetuloa sinnekkin.

Raino Hannula

P.S. Muistakaa liittyä ILOSANOMA-viikkokirjeeseen. Mahdollisuus siihen löytyy etusivun yläreunasta. Liittyessäsi saat mahtavan kirja- tai cd-lahjan. Sen voit noutaa Ilosanoman-illan yhteydessä.

 

 

Joulun Lapsi -paketit lähtivät sunnuntaina Patmokseen

Joulun Lapsi -paketit menossa kohti Patmos Lähetyssäätiön varastoa.

Jokainen paketti katsotaan vielä läpi, jotta jokainen lapsi varmasti saa samanlaisen paketin!
Sydämellinen kiitos jokaiselle, joka oli mukana Operaatio Joulunlapsi-keräyksessä!


[one_third] unnamed-2[/one_third]
[one_third] unnamed-1 [/one_third]
[one_third] unnamed [/one_third]