Asemamme Kristuksessa.

Asemamme Kristuksessa
Hiljentyminen on tarpeellista.
Tämän päivän rutiinien keskellä on joskus vaikea olla ajatusmaailmassa realisesti ”paikalla”. Sen on varmaan moni kokenut, jopa työmaalla. Opittu asia ja tekeminen tapahtuu rutiininomaisesti. On huolia ja murheita. Ei tietystikään kaikilla.
Velka, joka painaa päälle, vie ajatukset. Tieto yllättäen siitä, että velka onkin jo maksettu, ei kovin usein tapahdu. Jos tapahtuukin, on se tietysti myönteinen ja iloinen yllätys.
Meillä ihmisillä hyväksymme sitä sitten tai emme, on synnin paino päällämme. Tässäkin on tapahtunut maksu, joka on lunastustyö, joku suoritti syntiemme sovituksen. Se ei ole kuitenkaan mikään automaattinen, vaan on itse kuitattava omassa elämässään.
Monet elävät ns. kristittyinä, mutta eivät kuitenkaan tiedä tai ymmärrä, mitä se todellisuudessa tarkoittaa. Siksi he elävät ulkopuolella ja kokevat sen ilottomuutena ja mitään antamattomana. Onko sitten totta, että velkamme on maksettu syntien suhteen?. Perustelen näitä koottuja ajatuksia Raamatun Sanan pohjalta. Koska pidän Raamatun ilmoitusta Jumalan Hengen inspiroimana. En eri kaikenlaisista käännöksistä ota sitä aitona, siksi se on aina katsottavana kokonaisuutena.
Filip. 4:19. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa.
Täyttävä kaikki teidän/meidän tarpeemme.
Siis silloin, kun olemme elämämme antaneet Jeesukselle. Kun elämämme päällä saa levätä Jeesuksen antama kirkkaus, silloin voimme kokea, että kaikki meidän tarpeemme tulee täytetyksi Hänessä.
1. Jesaja 57:15 sanoo: Sillä näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on Pyhä: Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi.
Kun elämme Hänessä, olemme Hänessä, meiltä ei puutu mitään. Kaikki, minkä Hän on luvannut Sanassaan meille, me saamme omistaa sen kohdallamme. Mikä on Hänen mielensä mukaista.
2. Tämä ei tarkoita sitä, että kun kerran täältä uskossa lähdemme, joka on meidän uskomme päämäärä. Niin, että sitten vasta siellä kaikki on täydellistä, vaan saamme omistaa jo täällä maan päällä ne lupaukset, jotka ovat Kristuksessa. Täydellisen Kristuksen sovitustyön.
Rauha Hänessä
Joh. 14:27 Rauhan minä jätän teille: minun rauhani-sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö.
Hän sinua auttaa, Hän sinua nostaa ja Hän sinua kastaa. Hän antaa tarkoituksen mukaisen elämän. Juuri sellaisen, jonka Jumala on suunnitellut juuri sinua varten jo tässä ajassa.

Sillä hetkellä kun olet kokenut ”uudestisyntymisen”, henkesi on vastaanottanut iankaikkisen elämän.
Kolos. 1:13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. Jätit saatanan vallan kun siirryit Herran Jeesuksen Kristuksen vallan alle. saatanalla ei ole enää laillista valtaa sinuun. Sinä olet Kristuksessa.

Siksi meidän tulee olla tarkkana siitä, mitä Pyhä Henki meille puhuu. Koska Hän puhuu meille niitä sanoja, jotka tulevat Isän sydämeltä.
3. Joh. 16:13,14 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset Hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
4. Pyhä Henki kirkastaa Kristusta.
Galat. 1:16 ilmaista minussa Poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanain seassa, niin minä heti alunpitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä,
Galat. 2:20 ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Ja niin kuin Jeesus oli yhteydessä Isän kanssa, niin meidänkin tulee olla yhteydessä ja kuunnella, mitä Pyhä Henki meille puhuu.

Joh. 17:17 Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus. Niin suurta asiaa ei voi olla, ettetkö voi lähestyä Häntä. (Pyhää Henkeä). Kun olet vastaanottanut Hänet elämääsi. (Jeesuksen sovitustyön).

Uskon tila on tila, jossa sinä voit uskon kautta ottaa armosta vastaan kaiken sen, mitä Raamatun lupaukset kertoo, AMEN!

5. Ilman uskoa ei ole mahdollista olla otollinen Jumalalle.
Hepr. 11:6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.
Kaikkein suurin este ja häpeällisin on Jumalan edessä epäusko. Koska siinä tilassa ei voi lähestyä Jumalaa. Kun Herra on ilmestynyt sinulle, voit silloin myös julistaa sanomaa, jonka Jesaja jo aikanaan lausui.
Jesaja 61:1,2,3 Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Siionin murheellisten päähän-antamaan heille-juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva “vanhurskauden tammet”, “Herran istutus”, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.
Julistamaan sitä hyvyyttä, joka Jumalalla on jokaista ihmistä varten. Se on jotakin, jossa tämän maailman rikkaudet ja muut jäävät toisarvoiseksi. Ystävä, kun olet Jeesuksen oma (sydämestäsi) niin sinä voit omistaa kaikki Hänessä.
6. Muistamme, miten kerrotaan, kun naiset tulivat haudalle. Jeesusta ei ollutkaan enää siellä. Kun kaksi miestä sanoivat heille: ”mitä te etsitte elävää kuolleitten joukosta?”. Eihän meidän tarvitse etsiä elävää kuolleiden joukosta. Jeesus on noussut ylös. Maailman”suuret” johtajat ovat ja pysyvät kuolleina. Jeesus on noussut ylös ja elää.
7. ”Hänestä lähti voima”. Siinä luutkin alkaa rutisemaan, koska henki joka on uusi alkaa natisuttamaan, jopa luitakin. Älä pelkää sitä, kun Pyhä Henki alkaa täyttää sinua. Vaikka joku sanookin: ”Ettei vaan menisi överiksi” . ”Saa mennäkin, jos se on Pyhän Hengen antamaa menoa”.

Uskovan elämä ei ole surkeaa elämää. Eikä myös ”hapannaamaista”. Ei tarvits peitellä sitä, että ilo täyttää sinua. Olet ymmärtänyt Hänen hyvyytensä.
HALLELUJA!! Ilo ja rauha, jonka Hän antaa, tulee esiin olemuksestasi. Sydäntämme ei voi aukaista ulkoa päin, vaan se aukaistaan sisältä päin.

Tekojen kautta emme koskaan tule sisälle Jumalan valtakuntaa, vaan ainoastaa Jeesuksen Kristuksen kautta.
8. Ihmiset voivat kokea itsensä yksinäisiksi.
Kuitenkin Joh. 14:18 sanoo: En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.
Joh. 14:19 Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää.

Mikään liha ei voi kerskata Jumalan edessä.
1.Korint.1:30 Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,

”Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen”
Apt. 2:16,17 Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.

Vastaa